De meest gestelde vragen aan ReumaNederland hebben wij voor je op een rij gezet. Staat je vraag er niet tussen? Wij helpen je graag verder, neem je hiervoor contact met ons op.

ReumaNederland heeft geen individuele leden. Je kunt dus geen lid worden, wel donateur, collectant en ervaringsdeskundige. Kijk hier hoe je kunt helpen met geld, tijd of ervaring. Als je zelf reuma hebt, kun je lid worden van een reumapatiëntenvereniging bij jou in de buurt.

Jazeker, ReumaNederland draagt sinds 1997 het CBF-Keur: het keurmerk voor verantwoorde werving en besteding van fondsen. Sinds 2016 is dit keurmerk gewijzigd in een erkenningsregeling. Vanaf dat moment is ReumaNederland erkend als goed doel door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), de organisatie die toeziet op verantwoorde werving en besteding van fondsen. Hieraan zien donateurs dat het geld dat zij aan ReumaNederland doneren goed besteed is. Zo mogen we niet meer dan 25% van onze inkomsten besteden aan fondsenwerving. ReumaNederland zit ruim onder die norm met 19,8% (jaarverslag 2017).

Je kunt ReumaNederland steunen door geld over te maken naar: NL64ABNA 0433 533 633, t.n.v. St. ReumaNederland, Amsterdam via een eenmalige gift via iDEAL of een machtiging. Daarmee steun je de strijd tegen reuma. Met vaste inkomsten kan ReumaNederland reumaonderzoek goed plannen, nu én in de toekomst.

Giften op ons oude rekeningnummer (NL86RABO 0123 0400 00, t.n.v. St. ReumaNederland, Amsterdam) worden gewoon door de bank verwerkt.

Op 1 juli 2018 hebben wij deze nieuwe website in gebruik genomen. Voorheen kon je via de Bestelservice brochures bestellen. Dit is nu niet meer mogelijk, maar je kunt alle relevante informatie over reuma en leven met reuma online op de website lezen. Op deze manier kunnen wij de informatie snel actualiseren en ben je altijd verzekerd van de meest recente, up to date informatie.

Het is heel eenvoudig om op de informatiepagina´s de teksten uit te printen, door te sturen naar jezelf of een bekende (bijvoorbeeld via e-mail), of als pdf te downloaden. Hiervoor klik je links van de teksten op de iconen:

Uitprinten

 

Delen/doorsturen

 

Downloaden

ReumaNederland registreert je contactgegevens als je je via onze website hebt aangemeld als donateur, vrijwilliger of ontvanger van de e-mailnieuwsbrief. Je kunt je gegevens altijd wijzigen of laten weten minder of niet meer benaderd te willen worden. Kijk daarvoor bij de informatie voor donateurs of vrijwilligers.

De Belastingdienst heeft ReumaNederland aangewezen en geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat donateurs gebruik kunnen maken van belastingvoordeel; een deel van de gift kan men via de belasting terugkrijgen. De hoogte van het aftrekbare bedrag is afhankelijk van het inkomen. ReumaNederland hoeft bij betalingen aan onderzoek en andere activiteiten geen belasting af te dragen.

Meer informatie over het doorgeven van je klacht of opmerking over ReumaNederland vind je hier.

ReumaNederland heeft ongeveer 50 betaalde werknemers en vele tienduizenden vrijwilligers. ReumaNederland kent een eenhoofdige directie. De directeur stuurt de vier leden van het managementteam aan die verantwoordelijk zijn voor Patiëntenbelangen, Onderzoek en Innovatie, Communicatie, Fondsenwerving en Bedrijfsvoering.

Kwaliteit vereist
Fondsenwervende instellingen zijn volwaardige bedrijven, waar veel geld in omgaat dat op zeer verantwoorde wijze besteed moet worden, juist omdat het ook afkomstig is van giften en donaties. Om die reden is kwalitatief hoogwaardig personeel dan ook een vereiste. En dat brengt uiteraard kosten met zich mee. Met deze kosten gaat ReumaNederland zeer verantwoord om. Een en ander wordt gecontroleerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Zo heeft ReumaNederland zich ten doel gesteld hooguit 20% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving te besteden aan kosten voor die fondsenwerving. Dit streven wordt ieder jaar gehaald.

Salaris directeur
Het salaris van de directeur is afgestemd op de verantwoordelijkheid die zijn functie en rol met zich meebrengt. Het salaris bedroeg in 2017 € 149.916 euro, inclusief eindejaarsuitkering en vakantiegeld. De directeur ontvangt geen 13e maand of andersoortige bonussen. Voor de bepaling en de vaststelling van de beloning van de directie is in het verleden door ReumaNederland, voorheen het Reumafonds, als basis de norm ‘Regeling beloning directeur’ van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland gevolgd. Als gevolg van indexatie en pensioenregelingen, bepaald en vastgesteld door de Raad van Toezicht van ReumaNederland, wijkt de beloning in 2017 af van de door Goede Doelen Nederland gestelde richtlijn. De indexatie (1,87%) van het salaris is gebeurd op basis van de indexatienorm van de Algemene Arbeidsvoorwaarden Reumafonds. Aan de directie zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.


Doelbestedingen
Van elke euro gaat 82 procent naar de activiteiten die bijdragen aan de doelstelling van ReumaNederland: een beter leven met reuma vandaag. Die activiteiten zijn het financieren van wetenschappelijk onderzoek, het geven van betrouwbare medische informatie en van informatie die helpt in het dagelijks leven, en opkomen voor de belangen van mensen met reuma.


Terug naar veelgestelde vragen