De stichting ReumaNederland wordt bestuurd door de bestuurder/algemeen directeur en gecontroleerd door de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden. De hoofdfunctie van elk van de leden is tussen haken vermeld.

  • M. Schuurmans-Wijdeven, lid sinds 2021 (Burgemeester Haarlemmermeer). Nevenfuncties: voorzitter Gelderse Sport Federatie; lid Permanente Scouting Commissie VVD, lid Raad van Toezicht NLPO.
  • Prof. dr. F. Koning, lid sinds 2019 (Professor of Immunology, Dept of Immunohematology and Blood Transfusion (IHB), Leiden University Medical Centre (LUMC)). Nevenfuncties: voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen van het Leids Universiteitsfonds (LUF); vicevoorzitter van het Dagelijks Bestuur van het LUF; lid van de Raad van Advies van de Stichting STICOON; lid van het bestuur van de Stichting MS-research.
  • Dr. H.H. Kuper, lid sinds 2020 (lid Raad van Bestuur Isala). Nevenfuncties: lid Raad van Toezicht Ambiq en lid dagelijks bestuur Landelijk Netwerk Acute Zorg.
  • Drs. W.J. Ketellapper RA, lid sinds 2021 (directeur a.i. Stichting NORMA)
    Nevenfuncties: lid financiële commissie AWVN; adviseur Stichting De Nieuwe Buren.
  • Drs. C.M. Bout RA, lid sinds 2023 (supervisor/partner/aandeelhouder Deloitte)
    Nevenfuncties: lid RvT/Auditcommissie Nederlands Film Festival.

Benoeming
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor vier jaar, met maximaal 1 mogelijkheid tot herbenoeming. De leden van de Raad van Toezicht doen hun werk voor ReumaNederland belangeloos.