De stichting ReumaNederland wordt bestuurd door de bestuurder/algemeen directeur en gecontroleerd door de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden. De hoofdfunctie van elk van de leden is tussen haken vermeld.

  • Mevrouw mr. G.H. Faber, voorzitter sinds 2012 (o.m. staatssecretaris (1998-2002) en burgemeester van Zaanstad (2007-2016))
  • Prof. dr. M. van Houdenhoven, lid sinds 2017 (voorzitter Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek)
  • Prof. dr. F. Koning, lid sinds 2019 (Professor of Immunology, Dept of Immunohematology and Blood Transfusion (IHB), Leiden University Medical Centre (LUMC))
  • Drs. K.B. Tewarie RA, lid sinds 2014 (managing partner Rijnland Execution)
  • Mevrouw prof. dr. T.A. Abma, lid sinds 2015 (hoogleraar participatie & diversiteit VUmc)

Benoeming
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor vier jaar, met maximaal 1 mogelijkheid tot herbenoeming. De leden van de Raad van Toezicht doen hun werk voor ReumaNederland belangeloos.