Onze partners zijn reumapatiëntenverenigingen, andere gezondheidsfondsen en loterijen.

Gezondheidsfondsen
We zijn een van de 20 gezondheidsfondsen met een CBF-Erkenning die samenwerken binnen de vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). Door de bundeling van krachten is de SGF een volwaardige gesprekspartner van de overheid, de verzekeraars en de ziekenhuiswereld. Ook op andere fronten biedt de samenwerking mogelijkheden, bijvoorbeeld bij wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en preventie.

Loterijen
De VriendenLoterij en Nederlandse Loterij zijn de belangrijkste loterijen die ReumaNederland ondersteunen. Met de opbrengsten financieren we wetenschappelijk onderzoek naar reumatische aandoeningen, voorlichting en de belangenbehartiging voor mensen met reuma.