Gedragscode goed bestuur

ReumaNederland werkt volgens gedragscode voor goed bestuur die is vastgelegd in het CBF-Keur. De Code Goed Bestuur houdt het volgende in:

1. ReumaNederland heeft toezicht, bestuur en uitvoering gescheiden
2. ReumaNederland werkt continu aan een optimale besteding van middelen
3. ReumaNederland streeft naar een optimale relatie met belanghebbenden

Interne gedragscode integriteit

ReumaNederland heeft een gedragscode integriteit voor medewerkers. De gedragscode is de basis en is onderdeel van het integriteitsbeleid van ReumaNederland. Het doel van deze gedragscode is om medewerkers houvast te bieden bij het hanteren van de normen en waarden van ReumaNederland. De gedragscode maakt duidelijk wat de waarden en normen zijn die ReumaNederland van belang acht en wat wel en niet toelaatbaar is voor medewerkers. De gedragscode is daarmee ook een instrument om medewerkers aan te spreken op hun handelen en gedrag.