Jaarlijks legt ReumaNederland verantwoording af over de inkomsten, de bestedingen en de resultaten die bereikt zijn. Het jaarverslag van ReumaNederland verschijnt nadat de accountant de jaarrekening heeft gecontroleerd en de Raad van Toezicht de jaarrekening en het jaarverslag heeft goedgekeurd.

Impactverslag 2021

ReumaNederland Jaarverslag 2021

 

Jaarverslagen van de afgelopen jaren