Jaarlijks legt ReumaNederland verantwoording af over de inkomsten, de bestedingen en de resultaten die bereikt zijn. Het jaarverslag van ReumaNederland verschijnt nadat de accountant de jaarrekening heeft gecontroleerd en de Raad van Toezicht de jaarrekening en het jaarverslag heeft goedgekeurd.

Bekijk hieronder ons jaaroverzicht en jaarverslag van 2022:

Jaaroverzicht 2022

Jaarverslag 2022

Jaarverslagen van de afgelopen jaren