Jaarlijks legt ReumaNederland verantwoording af over de inkomsten, de bestedingen en de resultaten die bereikt zijn. Het jaarverslag van ReumaNederland verschijnt nadat de accountant de jaarrekening heeft gecontroleerd en de Raad van Toezicht de jaarrekening en het jaarverslag heeft goedgekeurd. Het jaarverslag 2019 zal binnenkort worden toegevoegd.

ReumaNederland Jaarverslag 2018

Jaarverslagen van de afgelopen jaren