Ontwikkeling humane meetmodellen: dien een samenwerkingsvoorstel in

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Topsector LSH (Life Sciences & Health) stellen €3,2 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van humane meetmodellen. Deze subsidieoproep wordt uitgezet in samenwerking met ZonMw en NWO – domein Technische en Toegepaste Wetenschappen (TTW). Het gaat om een zogeheten PPS-toeslag, middelen voor publiek-private samenwerkingen.

Het doel van de oproep humane meetmodellen is om ontwikkeling van nieuwe, efficiëntere, beter voorspelbare en humane meetmodellen voor gezondheidsonderzoek te stimuleren zodat resultaten uit onderzoek beter en sneller toegepast kunnen worden bij mensen. De wetenschap wordt hiermee in mindere mate afhankelijk van het gebruik van proefdiermodellen.

 

Financiële toekenning en voorwaarden
Afhankelijk van het type onderzoek (fundamenteel, industrieel of experimenteel) en de bijdragen door private en publieke partijen binnen het samenwerkingsproject, kan per onderzoeksproject tussen € 500.000 en € 1 miljoen PPS-toeslag worden aangevraagd. Een belangrijke voorwaarde is dat een aanvraag moet bestaan uit een samenwerking met minimaal één onderzoeksorganisatie en één private partij.

De deadline voor de verplichte aanmelding van het initiatief is op 1 september 2019. Meer informatie over de oproep, de voorwaarden van de call plus het aanmeldformulier, is te vinden op de website van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen.

English version click here.