Als je werkt bij een Nederlandse onderzoeksinstelling dan kun je bij ReumaNederland financiering voor reumaonderzoek aanvragen. Er zijn verschillende soorten subsidies.

  • Kortlopend onderzoek met een duur van maximaal 2 jaar. Bij veelbelovende resultaten (blijkend uit beoordeling van de eindrapportages), wordt de mogelijkheid gegeven tot het indienen van aanvragen voor vervolgonderzoek. Er is een aparte ronde voor fundamenteel en fundamenteel-vroegtranslationeel onderzoek en voor klinisch en laat translationeel-klinisch onderzoek. De deadline voor het indienen hangt af van het soort onderzoek dat je aanvraagt.
  • Hoogrisico-onderzoek (serendipity): dit is (pilot)onderzoek waarvoor nog onvoldoende experimentele onderbouwing is (geen of weinig voorwerk, ook niet door anderen verricht), maar waarvoor wel enige theoretische onderbouwing mogelijk is. Of waarbij aannemelijk kan worden gemaakt dat in die richting wel eens een oplossing zou kunnen liggen. Doorbraken of nieuwe onderzoeksrichtingen kunnen nogal eens uit onverwachte hoek komen. Aanvragen kun je indienen via de jaarlijkse onderzoeksrondes voor projecten (zie vorige bullet).
  • ReumaNederland-ICI projecten: dit zijn projecten die zowel voldoen aan de projectvoorwaarden van ReumaNederland als de voorwaarden voor het Instituut voor Chemische Immunologie (ICI).
  • Research Centres of Excellence: elk van deze langlopende onderzoekslijnen houdt zich bezig met reumatologisch, immunologisch of orthopedisch onderzoek in de breedste zin van het woord. In 2018 zijn bestaande en nieuwe ideeën voor deze lijnen getoetst op kwaliteit en relevantie, een nieuwe ronde van financieringsaanvragen begint in 2022.

Projectrondes 2020 verschuiving deadlines

Het coronavirus vraagt veel van ieders aandacht en de gevolgen ervan hebben effect op het onderzoek in het reumatologieveld. In de ziekenhuizen vraagt de opvang en zorg van corona patiënten de uiterste aandacht van zorgprofessionals dat voorlopig nog gaat duren. Dit zorgt ervoor dat het indienen en beoordelen van projectaanvragen onder druk komt te staan. ReumaNederland vindt het belangrijk dat onderzoekers voldoende ruimte krijgen om een projectaanvraag in te dienen en het beoordelen van projectaanvragen zorgvuldig door experts kan plaatsvinden. Daarnaast heeft ReumaNederland een forse financiële tegenslag te incasseren doordat de collecte in maart 2020 niet is doorgegaan. Om die redenen is besloten om de calls van 2020 te verplaatsen.

De deadline voor het indienen van laat translationele/klinische projectvoorstellen was 15 mei 2020 en wordt 14 augustus 2020 om 12 uur ‘s middags. De toekenning van projectaanvragen vindt plaats in maart/april 2021.

De deadline voor het indienen van fundamentele/vroeg translationele projectvoorstellen was 1 december 2020 en wordt 15 mei 2021 om 12 uur ‘s middags. De toekenning van projectaanvragen vindt plaats in januari 2022.

Met deze verlenging hopen wij u beter in de gelegenheid te stellen om nieuwe aanvragen voor te bereiden. Voor een ander kan deze verschuiving van de deadlines minder gunstig voor het onderzoek zijn. Wij hopen op uw begrip.

Download de formulieren en projectvoorwaarden

Houd er rekening mee dat ReumaNederland in 2019 een nieuwe applicatie gebruikt voor het indienen van onderzoeksvoorstellen. Begin daarom tijdig met het doorlezen van de projectvoorwaarden, het voorbereiden van uw aanvraag en het indienen van de documenten! Aanvragen die op welke manier dan ook niet voldoen aan de projectvoorwaarden worden na indiening onmiddellijk afgewezen.

Communicatie over je onderzoek

Vermeld in je lezing of publicatie altijd een logo of de naam van ReumaNederland als financier, zodat donateurs zien dat hun gift goed terecht is gekomen. ReumaNederland dankt zijn inkomsten aan donateurs. Wetenschappelijk onderzoek is voor veel donateurs de belangrijkste reden om ReumaNederland te steunen. ReumaNederland informeert zijn donateurs over de ontwikkelingen in het reumaonderzoek en kan ook jouw lezing of publicatie daarvoor inzetten.

Informeer ReumaNederland en plaats het logo

Het is erg belangrijk dat je ReumaNederland op de hoogte houdt van interessante ontwikkelingen in reumaonderzoek, het verloop van je onderzoek en voorgenomen publicaties, ook in de lekenpers. Vergeet daarnaast niet om een kopie van een verschenen publicatie naar ReumaNederland te zenden t.a.v. de afdeling Onderzoek en Innovatie.

Je kunt één van de onderstaande logo’s van ReumaNederland downloaden.

Dutch Arthritis Society
ReumaNederland (groot)

Mocht je een ander formaat logo nodig hebben, neem dan even contact op. Stuur een e-mail naar research@reumanederland.nl.