Als je werkt bij een Nederlandse onderzoeksinstelling dan kun je bij ReumaNederland financiering voor reumaonderzoek aanvragen. Er zijn verschillende soorten subsidies.

  • Kortlopend onderzoek met een duur van maximaal 2 jaar: er zijn twee onderzoeksrondes per jaar. Er is een ronde voor fundamenteel en fundamenteel-vroegtranslationeel onderzoek en een ronde voor klinisch en laat translationeel-klinisch onderzoek. De deadline voor het indienen hangt af van het soort onderzoek dat je aanvraagt.
  • Hoogrisico-onderzoek (serendipity): dit is (pilot)onderzoek waarvoor nog onvoldoende experimentele onderbouwing is (geen of weinig voorwerk, ook niet door anderen verricht), maar waarvoor wel enige theoretische onderbouwing mogelijk is. Of waarbij aannemelijk kan worden gemaakt dat in die richting wel eens een oplossing zou kunnen liggen. Doorbraken of nieuwe onderzoeksrichtingen kunnen nogal eens uit onverwachte hoek komen. Aanvragen kun je indienen via de jaarlijkse onderzoeksrondes voor projecten (zie vorige bullet).
  • ReumaNederland-ICI projecten: dit zijn projecten die zowel voldoen aan de projectvoorwaarden van ReumaNederland als de voorwaarden voor het Instituut voor Chemische Immunologie (ICI).
  • Research Centres of Excellence: elk van deze langlopende onderzoekslijnen houdt zich bezig met reumatologisch, immunologisch of orthopedisch onderzoek in de breedste zin van het woord. In 2018 zijn bestaande en nieuwe ideeën voor deze lijnen getoetst op kwaliteit en relevantie, een nieuwe ronde van financieringsaanvragen begint in 2022.

Projectrondes 2020

ReumaNederland wil de komende beleidsperiode vaker kortlopende, vernieuwende onderzoeksprojecten financieren. Bij veelbelovende resultaten (blijkend uit beoordeling van de eindrapportages), wordt de mogelijkheid gegeven tot het indienen van aanvragen voor vervolgonderzoek.

In 2020 worden er 2 projectrondes gehouden, waarbij voor beide rondes de voorkeur uitgaat naar onderzoeksideeën voor kortlopend onderzoek met een maximale duur van 2 jaar.

De deadlines zijn:

  • De eerste deadline voor het indienen van klinische en laat translationeel-klinische onderzoeksvoorstellen is vrijdag 15 mei 2020 om 12 uur ’s middags;
  • De tweede deadline voor het indienen van fundamentele én fundamenteel-vroegtranslationele onderzoeksvoorstellen is dinsdag 1 december 2020 om 12 uur ’s middags.

Voor elke type onderzoek dient het specifiek voor dat type onderzoek opgestelde aanvraagformulier te worden gebruikt.

Download de formulieren en projectvoorwaarden

Houd er rekening mee dat ReumaNederland in 2019 een nieuwe applicatie gebruikt voor het indienen van onderzoeksvoorstellen. Begin daarom tijdig met het doorlezen van de projectvoorwaarden, het voorbereiden van uw aanvraag en het indienen van de documenten! Aanvragen die op welke manier dan ook niet voldoen aan de projectvoorwaarden worden na indiening onmiddellijk afgewezen.

Communicatie over je onderzoek

Vermeld in je lezing of publicatie altijd een logo of de naam van ReumaNederland als financier, zodat donateurs zien dat hun gift goed terecht is gekomen. ReumaNederland dankt zijn inkomsten aan donateurs. Wetenschappelijk onderzoek is voor veel donateurs de belangrijkste reden om ReumaNederland te steunen. ReumaNederland informeert zijn donateurs over de ontwikkelingen in het reumaonderzoek en kan ook jouw lezing of publicatie daarvoor inzetten.

Informeer ReumaNederland en plaats het logo

Het is erg belangrijk dat je ReumaNederland op de hoogte houdt van interessante ontwikkelingen in reumaonderzoek, het verloop van je onderzoek en voorgenomen publicaties, ook in de lekenpers. Vergeet daarnaast niet om een kopie van een verschenen publicatie naar ReumaNederland te zenden t.a.v. de afdeling Onderzoek en Innovatie.

Je kunt één van de onderstaande logo’s van ReumaNederland downloaden.

Dutch Arthritis Society
ReumaNederland (groot)

Mocht je een ander formaat logo nodig hebben, neem dan even contact op. Stuur een e-mail naar research@reumanederland.nl.