Subsidiemogelijkheden

De uitkomsten van het “speerpunten ontwikkeltraject” en het “artrose offensief” gaan vanaf 2021 richting geven aan de financiering van nieuwe onderzoeksprojecten. Het streven is om in de loop van 2021 meer informatie te verstrekken over de uitkomsten, de beleidsmatige keuzes die daaruit voortkomen en de subsidieronde(s) met deadline.

Voor de aanvraag van een Research Centre of Excellence zal in 2022 een nieuwe ronde van financieringsaanvragen gestart worden.

Er zijn geen subsidies voor congresreizen of proefschriften, deze worden alleen vergoed vanuit het budget van projecten die door ReumaNederland gefinancierd worden.

Formulieren

Per subsidieronde gelden specifieke voorwaarden. Zodra een subsidieronde vorm heeft gekregen en open is gesteld worden de formulieren en de voorwaarden op de website geplaatst. Lees de voorwaarden, de toelichting en de instructie voor het indienen van een subsidieaanvraag goed door.

Klik hier voor alle formulieren en voorwaarden

Neem bij vragen contact op met de afdeling Onderzoek & Innovatie via research@reumanederland.nl

ReumaNederland-ICI projecten

Dit zijn projecten die zowel voldoen aan de projectvoorwaarden van ReumaNederland als de voorwaarden voor het Instituut voor Chemische Immunologie (ICI).

Download hier de voorwaarden RN-ICI

Procedure 

Het indienen van de projectvoorstellen gaat via www.reumaresearch.nl. Zie verder de instructies voor het indienen van een aanvraag (link naar document)

ReumaNederland verstrekt subsidies aan Nederlandse onderzoekinstellingen voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten die zeer relevant zijn voor patiënten. De aanvragen worden op wetenschappelijke kwaliteit beoordeelt door onafhankelijke, externe referenten. Op basis van de rapporten van de referenten stelt de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) een advies op welke projecten gehonoreerd kunnen worden. De leden van de WAR zijn deskundigen uit verschillende disciplines.

Naast de Wetenschappelijke adviesraad (WAR) geeft de commissie met ervaringsdeskundigen (EDC) ook advies over de relevantie van een wetenschappelijk onderzoeksvoorstel aan de directie van ReumaNederland.  De EDC leden beoordelen de projectaanvragen op relevantie voor de doelgroep en de maatschappij, het risico en de belasting voor deelnemers aan het onderzoek en de mate van patiëntenparticipatie.