Onderzoeksbeleid

ReumaNederland wil een betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma bereiken door het financieren van wetenschappelijk onderzoek. ReumaNederland subsidieert projecten om reuma/artrose te voorkomen, om de diagnosen en behandeling te verbeteren en om uiteindelijk tot methoden te komen om de aandoeningen te genezen.

Om richting te geven aan de onderzoeksonderwerpen zijn speerpunten geformuleerd in samenwerking met stakeholders; mensen met reuma en hun naasten, onderzoekers, behandelaars maar ook vertegenwoordigers van bedrijven.

ReumaNederland stimuleert onderzoek waarbij samenwerking met ervaringsdeskundigen en bedrijven een belangrijk onderdeel is. Het bijeenbrengen van verschillende perspectieven en het bundelen van kennis is nodig om effectief de problemen voor mensen met reuma te kunnen oplossen.

Bij veelbelovende resultaten, voortkomend uit onderzoek dat door ReumaNederland is ge(co)financierd, wordt geëvalueerd hoe deze resultaten verder gebracht kunnen worden. ReumaNederland doet dit door de diverse stakeholders te verbinden,  in samenspraak met de onderzoeker. De onderzoeker kan ook zelf het initiatief nemen om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld een vervolgaanvraag in een passende subsidieronde zijn of een valorisatie/implementatie traject.

ReumaNederland heeft 15 universitaire onderzoeksgroepen benoemt tot Research Centres of Excellence (RCE) om de continuïteit van onderzoekslijnen te waarborgen en zo de kans op vooruitgang te vergroten. Deze RCE hebben in 2018 voor een periode van 5 jaar financiering gekregen om tot nieuwe ideeën in de behandeling van artrose, ontstekingsreuma en jeugdreuma te komen.

Research Centres of Excellence

Patiëntenparticipatie 

ReumaNederland wil dat wetenschappelijk onderzoek naar reuma aansluit bij de behoeften, problemen en wensen van mensen met reuma.

Daarom hebben we een groep ervaringsdeskundigen die met ons meedenkt en ons advies geeft over de wetenschapsvoorstellen die wij financieren. Deze groep heet de ‘Ervaringsdeskundigen Commissie’, de EDC. In de EDC zitten mensen die zelf een vorm van reuma hebben. Zij bekijken het wetenschappelijk onderzoek vanuit hun ervaringen met reuma. Met die blik geven ze waardevolle inzichten en adviezen waar een wetenschappelijk onderzoek zich op moet richten of hoe het aangepakt kan worden. Zo wordt het onderzoek van meer belang en bruikbaar voor mensen met reuma.

Proefdierbeleid

De samenwerkende gezondheidsfondsen (SGF), waarbij ook ReumaNederland aangesloten is, hebben een gezamenlijk standpunt ontwikkeld over het gebruik van proefdieren voor onderzoek. Lees meer over dit onderwerp.