Wetenschappelijk onderzoek is de sleutel tot de genezing van reuma. Dankzij Nederlands reumaonderzoek is de behandeling van een aantal reumatische aandoeningen al spectaculair verbeterd. Ook jij kunt bijdragen aan een verdere vooruitgang door deel te nemen aan onderzoek.

Hieronder vind je een overzicht van onderzoeken waarvoor momenteel deelnemers gezocht worden. Ben je geïnteresseerd en denk je een geschikte kandidaat te zijn? Meld je dan aan bij het onderzoek dat bij jouw situatie past.

Drie Nederlandse ziekenhuizen doen onderzoek naar de effectiviteit van de nieuwe meniscusprothese ontwikkeld door het bedrijf ATRO Medical. Daarvoor worden patiënten gezocht die langer dan 6 maanden geleden een operatie aan de knie hebben gehad waarbij (een deel van) de meniscus is weggehaald.

Wat houdt het onderzoek in?
Bij veel patiënten met pijnlijke knieartrose is in het verleden een deel van de meniscus aan de binnenkant van de knie weggehaald. Een permanente vervanging van deze zogeheten mediale meniscus door een kunststof exemplaar kan mogelijk pijnverlichting geven. In de AIR2 studie wordt de veiligheid en prestatie (vermindering van pijn) van de nieuwe Trammpolin® mediale meniscusprothese onderzocht. Als deelnemer aan dit onderzoek krijg je in een operatie de meniscusprothese geplaatst. De operatie wordt uitgevoerd in de ziekenhuizen: St Maartenskliniek (Nijmegen), Haaglanden (Den Haag) en MUMC+ (Maastricht).

Wie kunnen er deelnemen?
De onderzoekers naar de veiligheid en prestatie van de meniscusprothese zoeken deelnemers die:

 • kniepijn ervaren
 • minstens 6 maanden geleden een operatie hebben gehad waarbij (een gedeelte van) de binnenmeniscus is verwijderd
 • géén vergevorderde kraakbeenschade hebben aan de binnenkant van de knie
 • tussen de 18 en 70 jaar oud zijn

Er zijn nog meer voorwaarden voor deelname. Deze worden met je doorgenomen door deskundigen uit de deelnemende ziekenhuizen.

Meer informatie en deelnemen
Lees alle informatie over dit onderzoek. Heb je interesse om deel te nemen en voldoe je aan de voorwaarden? Neem dan contact op met een van de 3 ziekenhuizen via het contactformulier. Je gegevens worden volgens voorschriften van de privacywetgeving bewaard.

Veel mensen met reumatoïde artritis (RA) of axiale spondyloartritis (Ax-SpA) ervaren belemmeringen met werken. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) hebben samen met alle relevante partijen en experts een nieuwe fysiotherapiebehandeling samengesteld die zich specifiek richt op het verbeteren van belemmeringen op het werk. In de studie ‘Fysiotherapie WERKt!’ wordt het effect van deze fysiotherapiebehandeling op het verminderen van werkgerelateerde belemmeringen bij mensen met RA of Ax-SpA onderzocht.

Wat houdt het onderzoek in?
Als je deelneemt aan het onderzoek, bepaalt een loting in welke groep je komt. Als je in de experimentele groep komt, krijg je een nieuwe, op het werk gerichte behandeling, van een fysio- of oefentherapeut bij jou in de buurt. De behandeling bestaat uit een aantal vaste onderdelen, samen met de therapeut bepaal je de precieze inhoud van de behandeling en het aantal behandelingen dat er plaats vinden binnen het jaar. Deze therapeut heeft affiniteit met je aandoening en heeft scholing gevolgd over deze nieuwe behandeling. Kom je in de controlegroep, dan ga je door met de bestaande behandeling door jouw reumatoloog (en eventueel andere zorgverleners). Na 12 maanden heb je ook toegang tot de nieuwe fysiotherapeutische behandeling.

Voor het onderzoek vul je vanuit huis vier keer een vragenlijst in; bij aanvang en na 3, 6 en 12 maanden.

Wie kan deelnemen?
Je komt in aanmerking om mee te doen aan dit onderzoek als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De diagnose reumatoïde artritis (RA) of axiale spondyloartritis (Ax-SpA) is bij jou door een reumatoloog vastgesteld
 • Je hebt een betaalde baan voor 12 uur per week of meer (loondienst of ZZP)
 • Je gaat niet binnen 2 jaar met pensioen
 • Je ervaart beperkingen met jouw werk als gevolg van je reumatische aandoening
 • Je bent niet, of korter dan 6 maanden, ziek gemeld
 • Je bent bereid om 4 keer een vragenlijst in te vullen
 • Je bent bereid om eventuele kosten voor fysiotherapie te betalen (als je niet of beperkt aanvullend verzekerd bent)

Hoe deelnemen?
Denk je aan de voorwaarden te voldoen, meld je dan aan via de onderstaande link, mail of telefoon. Ook als je twijfelt horen we graag van je en bespreken we graag of je geschikt bent voor deelname.

Om te bepalen of je kunt meedoen, neemt de onderzoeker na je aanmelding een korte telefonische screening bij je af (circa 10 minuten). Op basis hiervan wordt bepaald of je voldoet aan de criteria voor deelname aan het onderzoek. Ook geef je toestemming aan de onderzoeker om mee te doen met het onderzoek en éénmalig enkele medische gegevens op te vragen bij je behandeld reumatoloog. Hierna volgt de loting en start het onderzoek.

Meer weten?
Heb je interesse en/of wil je meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met onderzoeker Nienke Bakker via FTwerkt@lumc.nl of telefoon 06-25007753

Onderzoekers in het UMC Utrecht onderzoeken welk medicijn (tocilizumab of prednison) beter werkt bij mensen met reumatoïde artritis (RA) die onvoldoende baat hebben bij ‘klassieke’ reumamedicijnen zoals methotrexaat of sulfasalazine. Tocilizumab hoort bij een specifieke groep medicijnen, de zogeheten biologische medicijnen. Het remt het ontstekingseiwit IL-6. Prednison heeft als werkzame stof het bijnierschorshormoon (corticosteroïd).

Wat houdt het onderzoek in?
De helft van de deelnemers krijgt een lage dosis prednison (10 mg/dag) en de andere helft krijgt tocilizumab (162 mg/week). Loting bepaalt welke behandeling je krijgt. In dit onderzoek krijg je de behandeling als aanvulling op de al lopende behandeling met een klassieke reumaremmer. Voor het onderzoek word je 12 maanden gevolgd. Je komt in totaal 8 keer op bezoek in het ziekenhuis. Deze bezoeken zijn hetzelfde als de normale controlebezoeken aan de reumatoloog. Alleen zijn er extra onderzoeken in het bloed, aan de gewrichten, enkele röntgenfoto’s en bijvoorbeeld extra vragenlijsten die je moet invullen.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?

Iedereen boven de 18 jaar die:

 • reumatoïde artritis (RA) heeft
 • tijdens het eerste bezoek (geschiktheidsbezoek) last heeft van pijnlijke en gezwollen gewrichten
 • minstens twee klassieke reumaremmende medicijnen heeft gehad of minstens één klassiek medicijn in aanwezigheid van factoren die samenhangen met een ongunstig beloop (zoals veel gezwollen gewrichten of gewrichtsschade)
 • op dit moment nog minstens 1 klassieke reumaremmer gebruikt. Het klassieke medicijn moet minstens 8 weken in een stabiele dosering zijn gegeven op moment van het geschiktheidsbezoek
 • niet zwanger is of zwangerschapswens heeft of borstvoeding geeft
 • geen andere reumatische ontstekingsziekte heeft dan RA (alleen syndroom van Sjögren wel toegestaan)
 • de afgelopen 4 weken niet is behandeld met prednison of tocilizumab
 • geen medische redenen heeft om één van de medicijnen niet te mogen gebruiken

Uiteindelijk beoordeelt een arts tijdens het eerste bezoek (geschiktheidsbezoek) of je deel kan nemen. Het onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd in het UMC Utrecht, Meander MC in Amersfoort, Bravis ziekenhuis in Roosendaal/Bergen op Zoom, Reuma Zorg Zuid West Nederland, Medisch Centrum Leeuwarden en Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. Vanuit een ander behandelcentrum kun je jezelf eventueel laten doorverwijzen naar een van deze ziekenhuizen om deel te nemen.

Meer weten?
Heb je vragen over het onderzoek of ben je geïnteresseerd deel te nemen? Neem dan contact op met Matthijs van der Leeuw, coördinerend arts-onderzoeker van UMC Utrecht via topira@umcutrecht.nl of telefoon 088 75 517 70.

Onderzoekers in het Amsterdam UMC (locatie VUmc) zijn op zoek naar deelnemers met reumatoïde artritis (RA) die gaan beginnen met de behandeling van TNF-alfaremmers of gaan switchen van TNF-alfaremmer. TNF-alfaremmers zijn een specifieke groep medicijnen tegen RA, de zogenoemde biologische medicijnen.

Wat houdt het onderzoek in?
De onderzoekers willen onderzoeken of je vroeg kan voorspellen of een behandeling met TNF-alfaremmers aanslaat. Bij mensen met RA kijken artsen meestal na 12 weken of ontstekingen afnemen door de behandeling. De onderzoekers willen weten of je al na 4 weken kunt voorspellen of een behandeling met TNF-alfaremmers zal aanslaan. Dit gebeurt met een PET-scan en met wat afgenomen weefsel uit de knie of de enkel.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Iedereen boven de 18 jaar die:

 • reumatoïde artritis (RA) heeft
 • ontstekingen door RA heeft in 2 of meer gewrichten, waarvan 1 knie/enkel
 • gaat starten of gaat switchen met TNF-alfaremmers

Als je ook pijnstillers of andere reumaremmers gebruikt, moet de dosis hiervan de laatste 3 maanden stabiel gebleven zijn.

Als je aan dit onderzoek meedoet, krijg je 2 keer een PET-scan en 2 keer een artroscopie (kijkoperatie). Tijdens de kijkoperatie in de knie of enkel wordt wat weefsel weggenomen. Ook kom je nog 2 keer kort langs voor het invullen van korte vragenlijsten, voor bloedafname en lichamelijk onderzoek.

Meer weten?
Wil je meer weten over dit onderzoek? Stuur dan geheel vrijblijvend een mail naar w.h.vanbinsbergen@amsterdamumc.nl o.v.v. ‘RA anti-TNF therapie PET Studie’ of bel met 06-2733 9936.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers en studenten die onderdeel zijn van het master programma bij de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Afdeling van Toegepaste en Experimentele Psychologie, Sectie Organisatiepsychologie.

Wat houdt het onderzoek in?
Tijdens deze wetenschappelijke studie wordt onderzoek gedaan naar de Met dit project willen wij graag het werkleven van werknemers met reumatoïde artritis (RA) onderzoeken. Om specifieker te zijn, wij willen de relaties tussen de ervaren ernst van symptomen van RA en de ervaren werkomgeving en werkuitkomsten onderzoeken. Verder streven wij naar een analyse van individuele verschillen en beschikbare hulpmiddelen en hoe deze een mogelijke invloed hebben op de relatie tussen reumatoïde artritis en werk.

In dit onderzoek zullen we een longitudinaal onderzoeksontwerp toepassen met 2 meetpunten. Elk meetpunt bestaat uit een online vragenlijst met één maand tijd tussen elk meetpunt. Beide vragenlijsten bevatten gestandaardiseerde vragenlijsten over onderwerpen die betrekking hebben op Reumatoïde Artritis, de ervaren werkomgeving, en ervaren stress.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Je kan deelnemen aan dit onderzoek als:

 • je tenminste 18 jaar oud bent
 • bij jou RA officieel is vastgesteld in een diagnose
 • je momenteel in dienst bent als werknemer (part-time of full-time)

Je kan niet deelnemen aan dit onderzoek als:

 • je vermoedelijk de diagnose RA hebt, maar dit is momenteel niet officieel vastgesteld door een medisch specialist
 • je belangrijkste inkomsten komen uit werken als zelfstandige
 • je ,omenteel geen baan hebt waar je tenminste 20 uur per week werkt
 • Je werkloos bent of je met pensioen bent

Meer weten?
Wil je meer informatie en/of ben je geïnteresseerd in deelname aan dit onderzoek? Neem dan gerust contact op met dr. Alexandra (Sasha) Cook a.r.cook@vu.nl.

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede zoekt deelnemers voor het TIMELAPSE onderzoek.

Wat houdt het onderzoek in?
Tijdens deze wetenschappelijke studie wordt onderzoek gedaan naar de behandeling van slapeloosheid bij mensen met een medische aandoening of chronische lichamelijke klachten.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Ben je tussen de 18 en 85 jaar en is er sprake van: een medische aandoening of aanhoudende lichamelijke klachten (bijvoorbeeld chronische pijn) én langdurige slapeloosheid (minimaal al 3 maanden moeite met inslapen, doorslapen en/of te vroeg wakker zijn).

Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het onderzoek. Ook is het belangrijk dat je:

 • niet in nachtdiensten werkt
 • het afgelopen jaar niet het geneesmiddel amitriptyline heeft gebruikt
 • geen psychofarmaca (antidepressiva of anti-epileptica) gebruikt
 • niet zwanger bent of van plan bent om in de komende 6 maanden zwanger te raken.

Patiënten met specifieke hartproblemen, epilepsie of een terminale ziekte kunnen helaas niet deelnemen aan het onderzoek.

Meer weten?
Wil je meer informatie en/of bent u geïnteresseerd in deelname aan het TIMELAPS onderzoek? Neem dan gerust contact op met Nynke Rauwerda op (0318) 43 38 50 of stuur een mail naar rauwerdan@zgv.nl.

Veel patiënten met artritis psoriatica moeten meerdere geneesmiddelen proberen, voordat er een behandeling is gevonden die goed aanslaat en geen bijwerkingen geeft. Met dit onderzoek, Tofa Predict, willen onderzoekers van UMC Utrecht in de toekomst kunnen voorspellen welk geneesmiddel het beste zal werken bij welke patiënt.

Wat houdt het onderzoek in?
Als je deelneemt aan het onderzoek, bepaalt loting welke behandeling je krijgt voor artritis psoriatica. Deelname aan dit onderzoek duurt één jaar, waarbij je zes maal de polikliniek bezoekt. Dit is even vaak als bij een reguliere behandeling met medicijnen, alleen duren de bezoeken wat langer. Tijdens de bezoeken vul je vragenlijsten in, er wordt bloed afgenomen, lichamelijk onderzoek gedaan en er worden op sommige momenten röntgenfoto’s, MRI-scans en PET-scans gemaakt.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Mensen met artritis psoriatica:
– tussen de 18 en 75 jaar
– bij wie er twee of meer gewrichten pijnlijk en gezwollen zijn
– die óf nog nooit reumaremmende medicijnen (DMARDs) hebben gebruikt óf die onvoldoende effect hebben van behandeling met methotrexaat, leflunomide of sulfasalazine en eventueel één andere DMARD.

Meer weten?
Heb je vragen over het onderzoek of bent u geïnteresseerd om mee te doen, dan kunt u contact opnemen via:
– e-mail: TOFA-PREDICT@umcutrecht.nl
– telefoonnummer: 088 75 504 35
– www.umcutrecht.nl/tofa

Mensen met polymyalgia rheumatica (PMR) krijgen vaak prednison voorgeschreven. Er zijn maar weinig andere medicijnen voor mensen met PMR. Omdat prednison lang moet worden genomen bij PMR en bijwerkingen heeft, wordt onderzocht of andere medicijnen goed werken. Onderzoekers van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen willen weten of methotrexaat (MTX) werkt bij mensen met PMR.

Wat houdt het onderzoek in?
De onderzoekers van de Sint Maartenskliniek zoeken deelnemers met polymyalgia rheumatica die nog maar kortgeleden begonnen zijn met het nemen van prednison. De helft van de deelnemers krijgt MTX en de andere helft krijgt een nepmiddel (placebo). Alle deelnemers krijgen prednison voorgeschreven. In het onderzoek wordt prednison afgebouwd met een versneld afbouwschema.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Mensen van 50 jaar of ouder die:
– de diagnose PMR van hun arts hebben
– minder dan 8 weken behandeld worden met prednison
– bereid zijn naar de Sint Maartenskliniek in Nijmegen te komen

Meer weten?
Deelnemers krijgen een vergoeding voor reis- en parkeerkosten. Er is geen vergoeding voor deelname.

Wil je meer weten of deelnemen aan dit onderzoek? Stuur dan een e-mail naar onderzoeker Thomas Bolhuis via t.bolhuis@maartenskliniek.nl

Heeft langdurige oefentherapie een positief effect bij mensen met reumatoïde artritis (RA) of axiale spondyloartritis (axiale SpA) die in hun dagelijks leven grote beperkingen ervaren? Dat wordt onderzocht in 2 onderzoeken waarvoor deelnemers nodig zijn.

Lees hier meer informatie over de onderzoeken L-EXTRA en L-EXSPA.

Wie kan deelnemen?
Mogelijk kom jij in aanmerking om mee te doen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De diagnose RA of axiale SpA is bij jou door een reumatoloog gesteld.
 • Je ervaart vanwege de RA of axiale SpA grote beperkingen in je dagelijks functioneren.
 • Je hebt de afgelopen drie maanden geen oefentherapie voor je RA of axiale SpA gehad. Als je momenteel wél bij een fysio- of oefentherapeut onder behandeling bent, kom je mogelijk later in aanmerking om mee te doen. Er moet minimaal drie maanden tussen beide behandelperiodes zitten.
 • Je bent bereid om minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar mee te doen aan het onderzoek.

Een onderzoekscommissie bepaalt uiteindelijk of je definitief mee kunt doen. Ook neemt een onderzoeker contact op met je reumatoloog voor een aantal gegevens.

Meer weten of aanmelden?
Voldoe je aan de voorwaarden die hierboven genoemd zijn en wil je deelnemen of heb je vragen? Dit kan via:

Je kunt je ook aanmelden via je reumatoloog of reumaverpleegkundige.

ReumaNederland ondersteunt het jonge bedrijf Manometric dat werkt aan 3D-geprinte braces op maat. Dit doen zij samen met medische professionals van het Reinier de Graaf Ziekenhuis (Delft) en gecertificeerde orthopedisch technologen.

Wat houdt het onderzoek in?
Manometric ontwikkelt een nieuwe 3D-geprinte polsbrace. Het bedrijf wil de brace zoveel mogelijk testen. Dit onderzoek heeft vooral te maken met het passen van de brace en voelen of deze comfortabel zit. Deze testen zijn medisch verantwoord en niet gevaarlijk.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Heb je chronische polsklachten? Dan kun je misschien meedoen aan deze test. Om je zo goed mogelijk te helpen, vraagt Manometric om onderstaand formulier in te vullen. Dit duurt ongeveer 3 minuten.

Reade in Amsterdam doet wetenschappelijk onderzoek gericht op de verbetering van je gezondheid. Als je knie-of heupartrose hebt, dan kun je misschien meedoen.

Wat houdt dit onderzoek in?
In dit wetenschappelijke onderzoek ga je werken aan je voedingspatroon, beweging, stress & ontspanning. Het leefstijlprogramma duurt 4 maanden en bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten die ruim 2 uur per bijeenkomst duren.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Reade zoekt patiënten met artrose in knie- en/of heupgewrichten. Je komt misschien in aanmerking als:
• Je 18 jaar of ouder bent en artrose heeft in knie- en/of heupgewrichten.
• Een hoge bloeddruk hebt of medicijnen hiervoor.
• Een verhoogde bloedsuiker hebt of medicijnen hiervoor.
• Een hoog cholesterol hebt of medicijnen hiervoor.

Als je rookt dan is het belangrijk dat je bereid bent definitief te stoppen voordat je start met het programma. Bent je zwanger? Dan kun je helaas niet meedoen.

Meer weten?
Meer informatie en aanmelden via https://www.reade.nl/plantsforjoints

Voor een onderzoek naar artritis psoriatica en de ziekte van Bechterew zijn onderzoekers in het Amsterdam UMC, locatie VUmc, op zoek naar deelnemers aan medicijnonderzoek.

Wat houdt het onderzoek in?
Bij deze vormen van reuma spelen vergroeiingen in de rug en gewrichten een grote rol. Bij deze vergroeiingen wordt extra bot aangemaakt. De onderzoekers willen weten wat de behandeling met medicijnen voor effect heeft op de aanmaak van dat extra bot. Om de aangroei van bot zichtbaar te maken, maken de onderzoekers gebruik van een scan, de PET-scan.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Iedereen boven de 18 jaar die:
– artritis psoriatica of de ziekte van Bechterew heeft
– gaat starten of gaat switchen met een biological (biologisch reumamedicijn)

Als je ook pijnstillers of andere reumaremmers gebruikt, moet de dosis hiervan altijd hetzelfde zijn.

Als je aan dit onderzoek meedoet, krijg je 2 keer een PET-scan. Ook kom je nog 2 keer kort langs voor het invullen van korte vragenlijsten, voor bloedafname en lichamelijk onderzoek.

Meer weten?
Wil je meer weten over dit onderzoek? Stuur dan geheel vrijblijvend een mail naar j.dejongh2@amsterdamumc.nl o.v.v. ‘Fluoride PET studie’ of bel met 06-2733 9936.

Voor een onderzoek naar het vroeg opsporen van reumatoïde artritis (RA) met een scan zijn onderzoekers in het Amsterdam UMC, locatie VUmc, op zoek naar mensen met gewrichtspijn en een positieve reumatest (anti-CCP).

Wat houdt het onderzoek in?
Onderzoekers in het VUmc willen met een scan, de PET-scan, beter kunnen voorspellen wie er RA zal krijgen. De scan kijkt naar gewrichtsontstekingen die voorkomen bij mensen met RA.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Iedereen boven de 18 jaar die:
– gewrichtspijn heeft (vastgesteld door een arts)
– een positieve reumatest (anti-CCP-test/ACPA-test) heeft

Als je aan dit onderzoek meedoet, krijg je 1 keer een PET-scan. Ook kom je nog 4 keer langs om korte vragenlijsten in te vullen, voor bloedafname en lichamelijk onderzoek. Zo kunnen de onderzoekers goed in de gaten kunnen houden of je gewrichtsontstekingen krijgt.

Meer weten?
Wil je meer weten over dit onderzoek? Stuur dan geheel vrijblijvend een mail naar m.m.steinz@amsterdamumc.nl o.v.v. ‘Vroegdiagnostiek’ of bel met 06-2733 9936.

Voor een onderzoek naar de werkzaamheid van het geneesmiddel leflunomide bij polymyalgia rheumatica (PMR) worden deelnemers gezocht.

Wat houdt het onderzoek in?
Bij PMR wordt vaak prednisolon gegeven maar dit middel geeft veel bijwerkingen, vooral op de lange termijn. In eerdere (voorlopige) onderzoeken had leflunomide een gunstig effect bij mensen met PMR. Nu willen onderzoekers bij het UMCG in Groningen en de Ziekenhuisgroep Twente dit ook echt gaan bewijzen.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Er worden mensen gezocht van 50 jaar of ouder die:
– minder dan 4 weken polymyalgia rheumatica hebben
– de diagnose van hun arts te horen hebben gekregen
– geen predisolon gebruiken, of de prednisolon niet langer dan 1 week gebruiken
– die bereid zijn om de Ziekenhuisgroep Twente dan wel het UMCG vaak te bezoeken voor het onderzoek.

Meer weten?
Voldoe je aan deze voorwaarden en wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar een van de deelnemende ziekenhuizen.
Mailadres Ziekenhuisgroep Twente: reumatologie@zgt.nl
Mailadres UMCG: irep@int.umcg.nl

Voor een onderzoek naar de allervroegste fase van reumatoïde artritis (RA) worden deelnemers gezocht. Dit is de fase waarin nog geen sprake is van gewrichtsontstekingen maar alleen gewrichtspijn.

Wat houdt het onderzoek in?
Onderzoekers van het Amsterdam UMC willen begrijpen welke mensen RA ontwikkelen en welke niet. Als je meedoet aan dit onderzoek, word je 3 jaar nauwgezet gevolgd om te zien of je reumatoïde artritis gaat ontwikkelen. Iedere 6 maanden wordt bloed afgenomen. Als RA ontstaat, wordt extra bloed worden afgenomen en zal een biopt genomen worden uit een ontstoken gewricht. De RA wordt ook behandeld.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
– personen met gewrichtspijnen waarbij een arts reuma-antistoffen heeft vastgesteld (de zogenaamde reumafactor of anti-CCP/ACPA)

Meer weten?
Wil je meedoen aan dit onderzoek? Stuur dan een e-mail naar domino@amc.nl

Voor een onderzoek naar de allervroegste fase van reumatoïde artritis (RA) worden deelnemers gezocht. Dit is de fase waarin nog geen sprake is van gewrichtsontstekingen maar alleen gewrichtspijn.

Wat houdt het onderzoek in?
Onderzoekers van het Amsterdam UMC willen begrijpen welke eerstegraads familieleden van mensen met RA zelf ook RA ontwikkelen en welke niet. Als je meedoet aan dit onderzoek, word je 3 jaar nauwgezet gevolgd om te zien of je reumatoïde artritis gaat ontwikkelen. Iedere 6 maanden wordt bloed afgenomen. Als RA ontstaat, wordt extra bloed worden afgenomen en zal een biopt genomen worden uit een ontstoken gewricht. De RA wordt ook behandeld.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?

 • eerstegraads familieleden van patiënten met reumatoïde artritis. Met eerstegraads wordt bedoeld: kinderen (>18 jaar), broers, zussen en ouders. Je wordt getest op de aanwezigheid van reuma-antistoffen in je bloed.

Meer weten?
Wil je meedoen aan dit onderzoek? Stuur dan een e-mail naar domino@amc.nl

Voor mensen met artrose in de basis van de duim is er een nieuwe experimentele behandeling: gewrichtsdistractie.

Wat houdt het onderzoek in?
Na een operatieve ingreep, waarbij een metalen frame wordt geplaatst, worden de delen van het gewricht tijdelijk uit elkaar gehouden. Kapot kraakbeen krijgt zo de kans om zich te herstellen. Na een geslaagde proef biedt het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en in Utrecht in een vervolgonderzoek aan patiënten met duimbasisartrose aan.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Heb je duimbasisartrose en ben je geïnteresseerd in de distractiebehandeling? Dan kun je meedoen met het vervolgonderzoek als je:

 • jonger dan 65 jaar bent
 • niet eerder aan die duim geopereerd bent

Meld je met een verwijsbrief van de huisarts aan bij:

Polikliniek Plastische en handchirurgie
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein/Utrecht

Meer weten?
De polikliniek is te bereiken via telefoonnummer 088 – 320 2400

De onderzoeksgroep van professor Irene van der Horst-Bruinsma (Amsterdam UMC, locatie VUmc) zoekt deelnemers voor onderzoek naar man-vrouwverschillen in de behandeling van axiale spondyloartrits (de ziekte van Bechterew).

Wat houdt het onderzoek in?
Er wordt onder andere gekeken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen in de behandeling van axiale spondyloartritis met TNF-alfaremmers en naar het afbouwen van de medicijnen.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
• radiografische axiale spondyloartritis (de ziekte van Bechterew)
• gebruik je TNF-alfaremmers
• is de ziekte minimaal al 6 maanden rustig (onder gebruik van TNF-alfaremmers)

Meer weten?
Stuur een e-mail naar secr.reumatologie@vumc.nl ovv “TAPAS studie”. Er worden zowel mannen als vrouwen gezocht.

Voor een onderzoek naar het effect van methotrexaat op de vruchtbaarheid van mannen met een aantal vormen van ontstekingsreuma zijn onderzoekers in het Erasmus MC op zoek naar deelnemers.

Wat houdt het onderzoek in?
Mannen met een vorm van ontstekingsreuma moeten op dit moment 3 maanden voordat zij een kind willen verwekken stoppen met de behandeling met methotrexaat. Toch is dit nog niet voldoende wetenschappelijk onderzocht en onderzoekers in het Erasmus MC willen weten of stoppen met de behandeling echt nodig is.

Je brengt 3 keer een bezoek aan het Erasmus MC: 1 keer voordat je start met methotrexaat en 2 keer na ongeveer 3 maanden behandeling. Tijdens de bezoeken vul je een vragenlijst in, word je lichamelijk onderzocht, wordt er bloed afgenomen en lever je sperma in.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?

 • Je bent een man tussen de 18 en 50 jaar oud.
 • Je hebt de diagnose reumatoïde artritis, artritis psoriatica, de ziekte van Bechterew (de bekendste vorm van axiale spondyloartritis),  juveniele idiopathisch artritis of ongedifferentieerde artritis.
 • Je gaat starten met methotrexaat of opnieuw met deze behandeling beginnen nadat je 6 maanden geen methotrexaat hebt gebruikt.
 • Je bent bewezen vruchtbaar, d.w.z. dat je ooit biologisch vader bent geworden.

Meer weten?
Heb je interesse om deel te nemen aan dit onderzoek of wil je meer weten? Stuur dan geheel vrijblijvend een mail naar ifame@erasmusmc.nl onder vermelding van: ‘MTX-onderzoek’.

 

De afdeling Pijnonderzoek Anesthesiologie van het LUMC in Leiden zoekt deelnemers voor het SPIRAL onderzoek naar de behandeling van fibromyalgie met medicinale cannabis en/of oxycodon.

Wat houdt het onderzoek in?
In eerder onderzoek hebben wij laten zien dat medicinale cannabis heel goed in staat is om fibromyalgiepijn te onderdrukken. De cannabis werd verdampt en geïnhaleerd. In de huidige studie willen we in de thuissituatie bekijken of de combinatie van een lage dosis oxycodon en cannabis goede pijnstilling geeft, met minder bijwerkingen dan bij gebruik van cannabis alleen of oxycodon alleen.

Bij deelnamewens vult u eerst een vragenlijst in en bellen we u voor een afspraak in het LUMC. Tijdens dit bezoek in Leiden bekijken we samen of u kunt deelnemen aan het SPIRAL onderzoek. Daarna behandelen we u 6 weken thuis met de pijnstillers cannabis en/of oxycodon waarna er nog een periode van 6 weken volgt waarin u niets meer gebruikt maar waarin we u wel blijven volgen. De gehele studie duurt 12 weken. Tijdens deze twaalf weken bezoekt u iedere 2 weken het LUMC voor controle en uitgifte van de medicatie voor de komende weken. De behandeling, medicinale cannabis, oxycodon of de combinatie, die u krijgt wordt door loting bepaald.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Volwassen patiënten met de diagnose fibromyalgie door een reumatoloog. Deelname is niet mogelijk als er sprake is van:

 • verslaving (alcohol, slaappillen, pijnstillers, cannabis)
 • huidig langdurig gebruik van oxycodon, fentanyl of morfine
 • andere pijnsyndromen naast fibromyalgie
 • zwangerschap
 • psychoses bij u zelf of in de familie

Meer weten?
Wilt u meer informatie en/of bent u geïnteresseerd in deelname aan het SPIRAL onderzoek? Stuur dan een mail naar Pijnonderzoek@lumc.nl.