Wetenschappelijk onderzoek is de sleutel tot de genezing van reuma. Dankzij Nederlands reumaonderzoek is de behandeling van een aantal reumatische aandoeningen al spectaculair verbeterd. Ook jij kunt bijdragen aan een verdere vooruitgang door deel te nemen aan onderzoek.

Hieronder vind je een overzicht van onderzoeken waarvoor momenteel deelnemers gezocht worden. Ben je geïnteresseerd en denk je een geschikte kandidaat te zijn? Meld je dan aan bij het onderzoek dat bij jouw situatie past.

Veel mensen met een reumatische aandoening zoals RA en axSpA ervaren naast pijn, stijfheid en vermoeidheid ook problemen met de uitvoering van hun (betaalde) werk. We weten nog niet goed of deze werkproblemen door behandelaars worden herkend en of zij de behandeling hierop richten. Ook weten we niet welke ervaringen en wensen mensen met RA of axSpA hierin hebben.

Om meer zicht te krijgen in de ervaringen en wensen in de behandeling van werkende mensen met RA of axSpA, willen onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) jou vragen om de vragenlijst in te vullen. Ook als je geen behandeling hebt of hebt gehad, vragen zij je om deze vragenlijst in te vullen.

Wat houdt het onderzoek in?
Je vult eenmalig een korte vragenlijst in (ongeveer 15 minuten).

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Je kunt de vragenlijst invullen als je de diagnose RA of axSpA hebt en minimaal 16 jaar oud bent.

Hoe deelnemen?
Voldoe je aan bovenstaande punten en wil je de vragenlijst invullen? Klik op onderstaande link om de vragenlijst te openen.

Link: https://works.onlineproms.nl/fysiotherapie/direct/surveyworkandIA

Meer weten?
Voor vragen kunt u contact opnemen via vragenlijst_werkenreuma@lumc.nl.

Op dit moment is prednison de voornaamste behandeling voor spierreuma (polymyalgia rheumatica, PMR). Omdat mensen met PMR vaak lang prednison gebruiken en dit bijwerkingen kan hebben wordt er gezocht naar andere medicijnen om PMR te behandelen. De Sint Maartenskliniek in Nijmegen is gestart met twee nieuwe onderzoeken naar de behandeling van PMR met rituximab.

Wat houdt het onderzoek in?
De onderzoekers zoeken mensen met PMR die kortgeleden zijn begonnen met prednison of die al langer PMR hebben maar een opvlamming (toename van klachten) hebben tijdens het afbouwen van prednison. In het onderzoek worden deelnemers in twee groepen verdeeld waarbij de ene groep een infuus met rituximab krijgt en de andere groep een infuus met een nepmiddel (placebo). In welke groep iemand komt wordt bepaald door loting en tijdens de studie weten deelnemers en artsen niet welk middel iemand heeft gekregen. Beiden groepen worden daarnaast behandeld met prednison, deze zal met een versneld schema worden afgebouwd t.o.v wat normaal gebruikelijk is. Deelname aan het onderzoek duurt ongeveer 1 jaar waarin u in ieder geval 4 keer naar het ziekenhuis komt. Deze bezoeken vallen zoveel mogelijk samen met de normale zorgbezoeken. De bezoeken duren ongeveer 30 minuten per keer.

Wie kunnen er deelnemen?
Mensen van 50 jaar of ouder die:

 • een diagnose PMR hebben;
 • minder dan 8 weken worden behandeld met prednison of een toename van PMR klachten tijdens het afbouwen van prednison;
 • bereid zijn naar een van de deelnemende centra te komen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderzoek of deelnemen? Stuur dan een e-mail naar PMR@maartenskliniek.nl . Of bel naar 024-365 9409

Drie Nederlandse ziekenhuizen doen onderzoek naar de effectiviteit van de nieuwe meniscusprothese ontwikkeld door het bedrijf ATRO Medical. Daarvoor worden patiënten gezocht die langer dan 6 maanden geleden een operatie aan de knie hebben gehad waarbij (een deel van) de meniscus is weggehaald.

Wat houdt het onderzoek in?
Bij veel patiënten met pijnlijke knieartrose is in het verleden een deel van de meniscus aan de binnenkant van de knie weggehaald. Een permanente vervanging van deze zogeheten mediale meniscus door een kunststof exemplaar kan mogelijk pijnverlichting geven. In de AIR2 studie wordt de veiligheid en prestatie (vermindering van pijn) van de nieuwe Trammpolin® mediale meniscusprothese onderzocht. Als deelnemer aan dit onderzoek krijg je in een operatie de meniscusprothese geplaatst. De operatie wordt uitgevoerd in de ziekenhuizen: St Maartenskliniek (Nijmegen), Haaglanden (Den Haag) en MUMC+ (Maastricht).

Wie kunnen er deelnemen?
De onderzoekers naar de veiligheid en prestatie van de meniscusprothese zoeken deelnemers die:

 • kniepijn ervaren
 • minstens 6 maanden geleden een operatie hebben gehad waarbij (een gedeelte van) de binnenmeniscus is verwijderd
 • géén vergevorderde kraakbeenschade hebben aan de binnenkant van de knie
 • tussen de 18 en 70 jaar oud zijn

Er zijn nog meer voorwaarden voor deelname. Deze worden met je doorgenomen door deskundigen uit de deelnemende ziekenhuizen.

Meer informatie en deelnemen
Lees alle informatie over dit onderzoek. Heb je interesse om deel te nemen en voldoe je aan de voorwaarden? Neem dan contact op met een van de 3 ziekenhuizen via het contactformulier. Je gegevens worden volgens voorschriften van de privacywetgeving bewaard.

Onderzoekers in het UMC Utrecht onderzoeken welk medicijn (tocilizumab of prednison) beter werkt bij mensen met reumatoïde artritis (RA) die onvoldoende baat hebben bij ‘klassieke’ reumamedicijnen zoals methotrexaat of sulfasalazine. Tocilizumab hoort bij een specifieke groep medicijnen, de zogeheten biologische medicijnen. Het remt het ontstekingseiwit IL-6. Prednison heeft als werkzame stof het bijnierschorshormoon (corticosteroïd).

Wat houdt het onderzoek in?
De helft van de deelnemers krijgt een lage dosis prednison (10 mg/dag) en de andere helft krijgt tocilizumab (162 mg/week). Loting bepaalt welke behandeling je krijgt. In dit onderzoek krijg je de behandeling als aanvulling op de al lopende behandeling met een klassieke reumaremmer. Voor het onderzoek word je 12 maanden gevolgd. Je komt in totaal 8 keer op bezoek in het ziekenhuis. Deze bezoeken zijn hetzelfde als de normale controlebezoeken aan de reumatoloog. Alleen zijn er extra onderzoeken in het bloed, aan de gewrichten, enkele röntgenfoto’s en bijvoorbeeld extra vragenlijsten die je moet invullen.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?

Iedereen boven de 18 jaar die:

 • reumatoïde artritis (RA) heeft
 • tijdens het eerste bezoek (geschiktheidsbezoek) last heeft van pijnlijke en gezwollen gewrichten
 • minstens twee klassieke reumaremmende medicijnen heeft gehad of minstens één klassiek medicijn in aanwezigheid van factoren die samenhangen met een ongunstig beloop (zoals veel gezwollen gewrichten of gewrichtsschade)
 • op dit moment nog minstens 1 klassieke reumaremmer gebruikt. Het klassieke medicijn moet minstens 8 weken in een stabiele dosering zijn gegeven op moment van het geschiktheidsbezoek
 • niet zwanger is of zwangerschapswens heeft of borstvoeding geeft
 • geen andere reumatische ontstekingsziekte heeft dan RA (alleen syndroom van Sjögren wel toegestaan)
 • de afgelopen 4 weken niet is behandeld met prednison of tocilizumab
 • geen medische redenen heeft om één van de medicijnen niet te mogen gebruiken

Uiteindelijk beoordeelt een arts tijdens het eerste bezoek (geschiktheidsbezoek) of je deel kan nemen. Het onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd in het UMC Utrecht, Meander MC in Amersfoort, Bravis ziekenhuis in Roosendaal/Bergen op Zoom, Reuma Zorg Zuid West Nederland, Medisch Centrum Leeuwarden en Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. Vanuit een ander behandelcentrum kun je jezelf eventueel laten doorverwijzen naar een van deze ziekenhuizen om deel te nemen.

Meer weten?
Heb je vragen over het onderzoek of ben je geïnteresseerd deel te nemen? Neem dan contact op met Matthijs van der Leeuw, coördinerend arts-onderzoeker van UMC Utrecht via topira@umcutrecht.nl of telefoon 088 75 517 70.

Onderzoekers in het Amsterdam UMC (locatie VUmc) zijn op zoek naar deelnemers met reumatoïde artritis (RA) die gaan beginnen met de behandeling van TNF-alfaremmers of gaan switchen van TNF-alfaremmer. TNF-alfaremmers zijn een specifieke groep medicijnen tegen RA, de zogenoemde biologische medicijnen.

Wat houdt het onderzoek in?
De onderzoekers willen onderzoeken of je vroeg kan voorspellen of een behandeling met TNF-alfaremmers aanslaat. Bij mensen met RA kijken artsen meestal na 12 weken of ontstekingen afnemen door de behandeling. De onderzoekers willen weten of je al na 4 weken kunt voorspellen of een behandeling met TNF-alfaremmers zal aanslaan. Dit gebeurt met een PET-scan en met wat afgenomen weefsel uit de knie of de enkel.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Iedereen boven de 18 jaar die:

 • reumatoïde artritis (RA) heeft
 • ontstekingen door RA heeft in 2 of meer gewrichten, waarvan 1 knie/enkel
 • gaat starten of gaat switchen met TNF-alfaremmers

Als je ook pijnstillers of andere reumaremmers gebruikt, moet de dosis hiervan de laatste 3 maanden stabiel gebleven zijn.

Als je aan dit onderzoek meedoet, krijg je 2 keer een PET-scan en 2 keer een artroscopie (kijkoperatie). Tijdens de kijkoperatie in de knie of enkel wordt wat weefsel weggenomen. Ook kom je nog 2 keer kort langs voor het invullen van korte vragenlijsten, voor bloedafname en lichamelijk onderzoek.

Meer weten?
Wil je meer weten over dit onderzoek? Stuur dan geheel vrijblijvend een mail naar w.h.vanbinsbergen@amsterdamumc.nl o.v.v. ‘RA anti-TNF therapie PET Studie’ of bel met 06-2733 9936.

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede zoekt deelnemers voor het TIMELAPSE onderzoek.

Wat houdt het onderzoek in?
Tijdens deze wetenschappelijke studie wordt onderzoek gedaan naar de behandeling van slapeloosheid bij mensen met een medische aandoening of chronische lichamelijke klachten.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Ben je tussen de 18 en 85 jaar en is er sprake van: een medische aandoening of aanhoudende lichamelijke klachten (bijvoorbeeld chronische pijn) én langdurige slapeloosheid (minimaal al 3 maanden moeite met inslapen, doorslapen en/of te vroeg wakker zijn).

Dan kom je mogelijk in aanmerking voor het onderzoek. Ook is het belangrijk dat je:

 • niet in nachtdiensten werkt
 • het afgelopen jaar niet het geneesmiddel amitriptyline heeft gebruikt
 • geen psychofarmaca (antidepressiva of anti-epileptica) gebruikt
 • niet zwanger bent of van plan bent om in de komende 6 maanden zwanger te raken.

Patiënten met specifieke hartproblemen, epilepsie of een terminale ziekte kunnen helaas niet deelnemen aan het onderzoek.

Meer weten?
Wil je meer informatie en/of bent u geïnteresseerd in deelname aan het TIMELAPS onderzoek? Neem dan gerust contact op met Nynke Rauwerda op (0318) 43 38 50 of stuur een mail naar rauwerdan@zgv.nl.

Veel patiënten met artritis psoriatica moeten meerdere geneesmiddelen proberen, voordat er een behandeling is gevonden die goed aanslaat en geen bijwerkingen geeft. Met dit onderzoek, Tofa Predict, willen onderzoekers van UMC Utrecht in de toekomst kunnen voorspellen welk geneesmiddel het beste zal werken bij welke patiënt.

Wat houdt het onderzoek in?
Als je deelneemt aan het onderzoek, bepaalt loting welke behandeling je krijgt voor artritis psoriatica. Deelname aan dit onderzoek duurt één jaar, waarbij je zes maal de polikliniek bezoekt. Dit is even vaak als bij een reguliere behandeling met medicijnen, alleen duren de bezoeken wat langer. Tijdens de bezoeken vul je vragenlijsten in, er wordt bloed afgenomen, lichamelijk onderzoek gedaan en er worden op sommige momenten röntgenfoto’s, MRI-scans en PET-scans gemaakt.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Mensen met artritis psoriatica:
– tussen de 18 en 75 jaar
– bij wie er twee of meer gewrichten pijnlijk en gezwollen zijn
– die óf nog nooit reumaremmende medicijnen (DMARDs) hebben gebruikt óf die onvoldoende effect hebben van behandeling met methotrexaat, leflunomide of sulfasalazine en eventueel één andere DMARD.

Meer weten?
Heb je vragen over het onderzoek of bent u geïnteresseerd om mee te doen, dan kunt u contact opnemen via:
– e-mail: TOFA-PREDICT@umcutrecht.nl
– telefoonnummer: 088 75 504 35
– www.umcutrecht.nl/tofa

Voor een onderzoek naar het vroeg opsporen van reumatoïde artritis (RA) met een scan zijn onderzoekers in het Amsterdam UMC, locatie VUmc, op zoek naar mensen met gewrichtspijn en een positieve reumatest (anti-CCP).

Wat houdt het onderzoek in?
Onderzoekers in het VUmc willen met een scan, de PET-scan, beter kunnen voorspellen wie er RA zal krijgen. De scan kijkt naar gewrichtsontstekingen die voorkomen bij mensen met RA.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Iedereen boven de 18 jaar die:
– gewrichtspijn heeft (vastgesteld door een arts)
– een positieve reumatest (anti-CCP-test/ACPA-test) heeft

Als je aan dit onderzoek meedoet, krijg je 1 keer een PET-scan. Ook kom je nog 4 keer langs om korte vragenlijsten in te vullen, voor bloedafname en lichamelijk onderzoek. Zo kunnen de onderzoekers goed in de gaten kunnen houden of je gewrichtsontstekingen krijgt.

Meer weten?
Wil je meer weten over dit onderzoek? Stuur dan geheel vrijblijvend een mail naar m.m.steinz@amsterdamumc.nl o.v.v. ‘Vroegdiagnostiek’ of bel met 06-2733 9936.

Voor een onderzoek naar de werkzaamheid van het geneesmiddel leflunomide bij polymyalgia rheumatica (PMR) worden deelnemers gezocht.

Wat houdt het onderzoek in?
Bij PMR wordt vaak prednisolon gegeven maar dit middel geeft veel bijwerkingen, vooral op de lange termijn. In eerdere (voorlopige) onderzoeken had leflunomide een gunstig effect bij mensen met PMR. Nu willen onderzoekers bij het UMCG in Groningen en de Ziekenhuisgroep Twente dit ook echt gaan bewijzen.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Er worden mensen gezocht van 50 jaar of ouder die:
– minder dan 4 weken polymyalgia rheumatica hebben
– de diagnose van hun arts te horen hebben gekregen
– geen predisolon gebruiken, of de prednisolon niet langer dan 1 week gebruiken
– die bereid zijn om de Ziekenhuisgroep Twente dan wel het UMCG vaak te bezoeken voor het onderzoek.

Meer weten?
Voldoe je aan deze voorwaarden en wil je meer weten? Stuur dan een e-mail naar een van de deelnemende ziekenhuizen.
Mailadres Ziekenhuisgroep Twente: reumatologie@zgt.nl
Mailadres UMCG: irep@int.umcg.nl

Voor een onderzoek naar de allervroegste fase van reumatoïde artritis (RA) worden deelnemers gezocht. Dit is de fase waarin nog geen sprake is van gewrichtsontstekingen maar alleen gewrichtspijn.

Wat houdt het onderzoek in?
Onderzoekers van het Amsterdam UMC willen begrijpen welke mensen RA ontwikkelen en welke niet. Als je meedoet aan dit onderzoek, word je 3 jaar nauwgezet gevolgd om te zien of je reumatoïde artritis gaat ontwikkelen. Iedere 6 maanden wordt bloed afgenomen. Als RA ontstaat, wordt extra bloed worden afgenomen en zal een biopt genomen worden uit een ontstoken gewricht. De RA wordt ook behandeld.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
– personen met gewrichtspijnen waarbij een arts reuma-antistoffen heeft vastgesteld (de zogenaamde reumafactor of anti-CCP/ACPA)

Meer weten?
Wil je meedoen aan dit onderzoek? Stuur dan een e-mail naar domino@amc.nl

Voor een onderzoek naar de allervroegste fase van reumatoïde artritis (RA) worden deelnemers gezocht. Dit is de fase waarin nog geen sprake is van gewrichtsontstekingen maar alleen gewrichtspijn.

Wat houdt het onderzoek in?
Onderzoekers van het Amsterdam UMC willen begrijpen welke eerstegraads familieleden van mensen met RA zelf ook RA ontwikkelen en welke niet. Als je meedoet aan dit onderzoek, word je 3 jaar nauwgezet gevolgd om te zien of je reumatoïde artritis gaat ontwikkelen. Iedere 6 maanden wordt bloed afgenomen. Als RA ontstaat, wordt extra bloed worden afgenomen en zal een biopt genomen worden uit een ontstoken gewricht. De RA wordt ook behandeld.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?

 • eerstegraads familieleden van patiënten met reumatoïde artritis. Met eerstegraads wordt bedoeld: kinderen (>18 jaar), broers, zussen en ouders. Je wordt getest op de aanwezigheid van reuma-antistoffen in je bloed.

Meer weten?
Wil je meedoen aan dit onderzoek? Stuur dan een e-mail naar domino@amc.nl

Voor mensen met artrose in de basis van de duim is er een nieuwe experimentele behandeling: gewrichtsdistractie.

Wat houdt het onderzoek in?
Na een operatieve ingreep, waarbij een metalen frame wordt geplaatst, worden de delen van het gewricht tijdelijk uit elkaar gehouden. Kapot kraakbeen krijgt zo de kans om zich te herstellen. Na een geslaagde proef biedt het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en in Utrecht in een vervolgonderzoek aan patiënten met duimbasisartrose aan.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Heb je duimbasisartrose en ben je geïnteresseerd in de distractiebehandeling? Dan kun je meedoen met het vervolgonderzoek als je:

 • jonger dan 65 jaar bent
 • niet eerder aan die duim geopereerd bent

Meld je met een verwijsbrief van de huisarts aan bij:

Polikliniek Plastische en handchirurgie
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein/Utrecht

Meer weten?
De polikliniek is te bereiken via telefoonnummer 088 – 320 2400

De onderzoeksgroep van professor Irene van der Horst-Bruinsma (Amsterdam UMC, locatie VUmc) zoekt deelnemers voor onderzoek naar man-vrouwverschillen in de behandeling van axiale spondyloartrits (de ziekte van Bechterew).

Wat houdt het onderzoek in?
Er wordt onder andere gekeken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen in de behandeling van axiale spondyloartritis met TNF-alfaremmers en naar het afbouwen van de medicijnen.

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
• radiografische axiale spondyloartritis (de ziekte van Bechterew)
• gebruik je TNF-alfaremmers
• is de ziekte minimaal al 6 maanden rustig (onder gebruik van TNF-alfaremmers)

Meer weten?
Stuur een e-mail naar secr.reumatologie@vumc.nl ovv “TAPAS studie”. Er worden zowel mannen als vrouwen gezocht.

Wat houdt het onderzoek in?
Het onderzoek duurt in totaal twee jaar en wordt uitgevoerd door de afdeling huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. In het onderzoek worden twee groepen samengesteld. De ene helft van de deelnemers ontvangt de zorg voor knieartrose van de huisarts. De andere helft van de deelnemers krijgt in aanvulling op de zorg van de huisarts het leefstijlprogramma aangeboden. Deelnemers worden twee keer uitgenodigd in het Erasmus MC om onder andere een MRI scan van de knie te maken en de bewegelijkheid van het kniegewricht te onderzoeken. Ook worden er meerdere keren vragenlijsten naar de deelnemers verstuurd waarin onder andere gevraagd wordt naar pijn en invloed van de klachten op het dagelijkse leven.

Wie kunnen er meedoen?
Het Erasmus MC zoekt mensen die willen deelnemen aan dit onderzoek. U komt in aanmerking als u:

 • in de afgelopen twee jaar voor het eerst met knieklachten naar de huisarts bent geweest of de intentie heeft om hiermee naar de huisarts te gaan
 • overgewicht heeft (BMI boven de 25)
 • tussen de 45 en 70 jaar oud bent
 • woonachtig bent in Regio Rotterdam

Meer weten?
Wilt u meer weten over het onderzoek of bent u geïnteresseerd in deelname? Meld u aan via www.litestudie.nl of stuur een bericht naar litestudie@erasmusmc.nl.

Het UMC Utrecht zoekt deelnemers voor een onderzoek naar de effectiviteit van een nieuwe één-stap-kraakbeentransplantatie.

Wat houdt het onderzoek in?
Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe werkzaam de nieuwe één-stap kraakbeentransplantatie (IMPACT) is, voor de behandeling van een groot kraakbeendefect in de knie. De behandeling bestaat uit een transplantatie van de eigen kraakbeencellen in combinatie met stromale (=soort stamcellen) cellen van een donor. In dit onderzoek wordt de één-stap kraakbeentransplantatie vergeleken met ondersteunende niet-operatieve behandeling, dat wil zeggen dat dit bestaat uit fysiotherapie en pijnstilling. Als je deelneemt aan het onderzoek bepaalt een loting in welke groep je komt. Groep A ontvangt direct de IMPACT-behandeling. Groep B wordt 9 maanden niet-operatief ondersteunend behandeld. Als u na negen maanden nog steeds klachten hebt kunt u ook behandeld worden met de IMPACT-behandeling

Wie kan deelnemen aan dit onderzoek?
Je komt in aanmerking om mee te doen aan dit onderzoek als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft lokale schade in de knie, maar de rest van de knie is nog gezond.
 • U heeft geen kraakbeenschade op uw onderbeenbot.
 • U heeft geen (gevorderde) artrose.
 • Tenminste vijftig procent van uw meniscus is nog heel.
 • Uw knie is voldoende stabiel.
 • Uw knie heeft geen standsafwijking
 • U heeft geen andere ernstige problemen met uw rug, heupen of benen.
 • U bent niet zwanger.
 • U bent tussen de 18 en 45 jaar oud.
 • U heeft geen auto-immuunziekte.
 • U heeft de afgelopen zes maanden geen knieoperatie aan het kraakbeen gehad.

Heeft u een kraakbeendefect en daarnaast nog ander letsel in de knie, overleg dan met uw behandelend orthopedisch chirurg wat de mogelijkheden zijn.

Meer weten?
Lees alle informatie over het onderzoek hier. Heb je vragen over het onderzoek of ben je geïnteresseerd deel te nemen? Neem dan contact op met het onderzoeksteam via impact@umcutrecht.nl