Altijd maar moe zijn. Het is een klacht die heel veel mensen met een vorm van reuma zullen herkennen. Een nieuw onderzoek bij mensen met reumatoïde artritis (RA) kan misschien het begin van een oplossing zijn. Onderzoekers dr. Esther Habers en professor Andrea Evers van het LUMC in Leiden hopen dat een eenvoudige behandeling met licht de vermoeidheid sterk kan verbeteren.

Veel mensen met reumatoïde artritis hebben last van vermoeidheid, ook als de behandeling met medicijnen goed aanslaat. Die vermoeidheid is vaak hardnekkig en soms zelfs extreem. De moeheid komt vaak plotseling op en het is meestal niet het gevolg van inspanning of een tekort aan slaap. Slapen of rusten helpt meestal niet en de vermoeidheid heeft een grote invloed op de dagelijkse bezigheden en bijvoorbeeld werk.

Nog geen enkele behandeling

Tot op heden is er geen pil of andere behandeling die de vermoeidheid tegengaat. ‘Er is gek genoeg weinig onderzoek gedaan naar vermoeidheid, terwijl dat juist zo bepalend is voor het leven van mensen met reuma’, vertelt Andrea Evers. Evers is professor gezondheidspsychologie aan het LUMC. ’Ik heb als behandelend psycholoog veel mensen met RA behandeld met onder andere cognitieve gedragstherapie. Daarbij leren patiënten beter om te gaan met hun ziekte. Maar, geen enkele behandeling krijgt patiënten op het energieniveau van vóór hun reuma. Vaak blijven ze langdurig vermoeid, ‘chronisch moe’.’

Kijken naar de biologische klok

Elk mens heeft een biologische klok, het 24-uursritme van het lichaam. Die klok kan verstoord raken, denk bijvoorbeeld aan een jetlag. Onderzoeker Esther Habers vroeg zich af of een verstoring in het 24-uurs-ritme een rol speelt bij de vermoeidheid bij RA. ‘Het 24-uursritme wordt onder andere gereguleerd door het hormoon melatonine. Dat wordt aangemaakt wanneer het donker wordt, zodat je moe wordt en wilt gaan slapen. Uit ons vooronderzoek bleek dat veel RA-patiënten vroeger naar bed gaan en eerder wakker worden dan mensen zonder RA. Het kan zijn dat bij met mensen met RA de melatonine te vroeg wordt aangemaakt. Slaapproblemen en moeheid kunnen daardoor ontstaan.’

Lichttherapie als mogelijke oplossing

Uit onderzoek is bekend dat lichttherapie verstoringen in het 24-uurs ritme kan aanpakken. Mensen die behandeld worden met lichttherapie kijken een halfuur per dag naar een bepaald soort licht. Dat licht komt uit een speciale lichtgevende bril. Esther Habets: ‘Het licht dat de bril afgeeft, remt de melatonineproductie en breekt de al aanwezige melatonine af. Als een RA-patiënt bijvoorbeeld te vroeg melatonine aanmaakt, stelt het ’s avonds dragen van de bril dit proces uit. Wij denken dat door de patiënt door de behandeling geleidelijk in een normaal 24-uursritme van waken en slapen komt.’

Betere kwaliteit van leven

In totaal doen 48 RA-patiënten mee aan dit onderzoek. ‘Waar we op hopen is mensen minder last hebben van vermoeidheid als het 24-uursritme genormaliseerd is’, besluit professor Evers tot slot. ‘Dat kan de kwaliteit van hun dagelijkse leven al enorm verbeteren. Als je meer energie hebt kun je meer dingen doen, dingen die je moet en dingen die je wilt.’

Download onze brochure

U kunt zich niet opgeven voor dit onderzoek met lichttherapie. Heeft u een vorm van reuma en wilt u meer informatie en tips over het omgaan met uw vermoeidheid? Download dan onze brochure over vermoeidheid bij RA.