Huisartsen en huisartsen in opleiding zijn niet goed in staat om reumatische aandoeningen die vallen onder de noemer spondyloartritis (SpA) te herkennen. Dit blijkt uit onderzoek van reumatoloog dr. Marloes van Onna van het Maastricht UMC. Aandoeningen die vallen onder SpA zijn de ziekte van Bechterew en artritis psoriatica. Het trainen van huisartsen op het herkennen van SpA is belangrijk. Hierdoor worden meer patiënten doorgewezen naar de reumatoloog.

Dr. Van Onna deed een experiment met 68 huisartsen en huisartsen in opleiding die proefpatiënten op consult kregen. Zij hadden klachten die horen bij spondyloartritis, zoals bijvoorbeeld pijn in de onderrug bij axiale spondyloartritis (ziekte van Bechterew). Om de huisartsen niet op het idee te laten komen dat de proef ging over het herkennen van spondyloartritis, waren er ook patiënten bij met klachten die horen bij het carpale tunnelsyndroom (pols- en handklachten).

Doorverwijzen naar de reumatoloog gebeurt heel weinig

Een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek van Marloes van Onna is dat huisartsen patiënten met spondyloartritis moeilijk herkennen en daardoor niet vaak de juiste actie ondernemen. Maar ongeveer 9% van de deelnemende huisartsen bleek de proefpatiënten met klachten van spondyloartritis een doorverwijzing naar de reumatoloog te willen geven.

Trainen van huisartsen werpt zijn vruchten af

Dr. Van Onna kwam er ook achter dat het trainen van huisartsen helpt om de symptomen wel goed te herkennen en daar iets mee te doen. De huisartsen in de proef die (nietsvermoedend) een training kregen bleken in een tweede ronde van het onderzoek veel vaker de patiënten een doorverwijzing naar de reumatoloog te willen geven (77%).

Op tijd doorverwijzen heel belangrijk

Het herkennen van de spondyloartritis is heel erg belangrijk. Een patiënt kan wel 10 jaar met klachten rondlopen voordat de diagnose wordt gesteld. Het onderzoek van dr. Van Onna maakt duidelijk dat er belangrijke verbeteringen te behalen zijn in de huisartsenpraktijk. Een relatief veel voorkomende klacht als het carpale tunnelsyndroom wordt wel goed opgepikt, zo blijkt uit dit onderzoek. Het opleiden van huisartsen in het herkennen van de symptomen lijkt een belangrijke manier om patiënten met spondyloartritis op tijd door naar de reumatoloog door te verwijzen.