Canada en Nederland hebben de handen ineengeslagen bij een internationaal project ter waarde van 8 miljoen Canadese dollar (5,2 miljoen euro). Beide landen investeren in een netwerk waarin Nederlandse en Canadese onderzoekers samen de mogelijkheden gaan verkennen van personalised medicine (behandeling op maat) in de strijd tegen musculoskeletale aandoeningen, waaronder chronische ziekten als reumatoïde artritis, lupus erythematodes en psoriatische aandoeningen.

IMIMD’s – andere naam voor vormen van ontstekingsreuma

Deze ziekten staan ook wel bekend als immuungemedieerde inflammatoire musculoskeletale aandoeningen (IMIMD’s, een andere naam voor vormen van ontstekingsreuma). Die aandoeningen treffen zowel in Canada als in Nederland meer dan 5% van de bevolking. De organisaties uit de samenwerkende landen die dit gezondheidsonderzoek financieren zijn de Canadian Institutes of Health Research (CIHR), ZonMw en het Reumafonds. Zij hebben tot doel dat middels dit onderzoeksnetwerk wetenschappers de komende jaren (2016-2022) gezamenlijk werken aan het samenvoegen en harmoniseren van de in beide landen aanwezige cohorten van patiënten met reumatoïde artritis, lupus erythematodes en andere chronische ontstekingsziekten. De grotere en betere patiëntenbestanden zullen een grote stimulans zijn voor onderzoek op dit gebied.

Personalised medicine – behandelingen op maat

Deze nieuwe samenwerkingsvorm draagt bij aan het helpen beantwoorden van onderzoeksvragen over de toepassing van bepaalde behandelingen bij specifieke groepen patiënten. De onderzoekers richten zich hierbij op behandeling op maat in plaats van op het kiezen voor een uniforme aanpak. Naast artsen en wetenschappers zullen ook patiënten deel uitmaken van het netwerk. Een belangrijk doel is het beter kunnen voorspellen hoe een behandeling bij patiënten uitpakt. Deze informatie zou potentieel door zowel artsen als beleidsmakers kunnen worden gebruikt voor maatwerk in de behandeling van elk individu. In plaats van een ‘trial and error’ benadering met dure gerichte therapieën worden bij personalised medicine (farmacotherapeutische) interventies toegepast die waarschijnlijk het meeste effect hebben, op grond van het unieke biologische profiel van de patiënt.

De Canadese en Nederlandse partners zijn optimistisch dat een dergelijk netwerk onderzoek oplevert naar pijnvermindering, betere en efficiëntere ziektebeheersing en een betere levenskwaliteit in de toekomst.

Achtergrond

Canadees-Nederlands netwerk voor personalised medicine bij immuungemedieerde inflammatoire musculoskeletale aandoeningen start in 2016 en loopt 6 jaar (tot begin 2022).

(Foto: MARIJNIZmedia) Vlnr: Henk Smid, directeur ZonMw; Ingrid Lether, manager Onderzoek en Innovatie Reumafonds; Hani El-Gabalawy, wetenschappelijk directeur Instituut voor muscoskeletale gezondheid en artritis van de Canadese instituten voor gezondheidsonderzoek (CIHR).

Toegezegde financiering:

  • CIHR: iets meer dan 5 miljoen Canadese dollar ($ 5.080.000)
  • ZonMw: 1,5 miljoen Canadese dollar
  • Reumafonds: 1,5 miljoen Canadese dollar

Dit is een totaalbedrag van omgerekend 5,2 miljoen euro.