In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 hebben bijna 1.200 mensen met reuma zo’n 10.000 e-mails gestuurd met reumavriendelijke aanbevelingen aan lijsttrekkers door het hele land. Daarmee hebben we reumavriendelijk beleid op de politieke agenda gezet bij veel gemeenten.

Wat is een reumavriendelijke gemeente?

ReumaNederland wil goede reumazorg voor alle 2 miljoen mensen met reuma in Nederland. Gemeenten hebben daarin een belangrijke rol. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet.

Uit onderzoek (2018) bij ruim 2.200 mensen met reuma blijkt dat er bij gemeenten veel winst te behalen valt als het gaat om:

  • Reumavriendelijk sporten en bewegen
    Gemeenten moeten aangepast sporten en bewegen stimuleren en faciliteren. Bijvoorbeeld door in samenwerking met bestaande sportverenigingen sporten specifiek voor mensen met reuma aan te bieden, maar ook door in de openbare ruimte te zorgen voor voldoende wandel- en fietspaden.
  • Betere communicatie en informatievoorziening
    Gemeenten moeten zorgen voor deskundige scholing van wmo-consulenten en andere hulpverleners op het gebied van reuma en de impact daarvan op het dagelijks leven. Daarnaast moeten ze duidelijk en proactief laten zien welke sociale voorzieningen en vergoedingen er zijn voor mensen die hulp nodig hebben.
  • Reumavriendelijke drempelvrije en toegankelijke omgeving
    Het gaat hierbij niet alleen om de goede toegankelijkheid van stoepen en fietspaden. Ook het openbaar vervoer en regiovervoer zijn aandachtspunten. Bushaltes die worden opgeheven zorgen ervoor dat mensen met reuma verder moeten lopen en misschien wel helemaal niet meer de deur uit durven. Ook de toegang tot openbare gebouwen via deuren met zware drangers is niet bepaald reumavriendelijk.

Lees hier de drie speerpunten voor reumavriendelijk beleid.

Bekijk hier het rapport met de onderzoeksresultaten.