Reumaonderzoekers hebben tot nu toe 101 aanvragen ingediend bij het Reumafonds voor de financiering van nieuw onderzoek. Het Reumafonds financiert verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek: klinisch, fundamenteel en translationeel. Eerder dienden wetenschappers al 51 aanvragen in voor klinisch onderzoek. Daar zijn nu 50 aanvragen voor fundamenteel onderzoek bij gekomen.

Bij klinisch onderzoek – onderzoek in de kliniek – zijn patiënten vaak direct betrokken. Verbetering van bestaande diagnose- en behandelmethoden is het doel. Bij fundamenteel onderzoek worden in het laboratorium tot op het kleinste detail de ziekteprocessen achter reuma ontrafeld. Translationeel onderzoek moet de vondsten uit fundamenteel onderzoek vertalen naar een goede behandeling voor de patiënt. Voor elk van de 3 soorten onderzoek heeft het Reumafonds een aanvraag- en beoordelingsronde.

Klinisch onderzoek – beoordeling vergevorderd

Het Reumafonds ontving dit voorjaar 51onderzoeksvoorstellen in de aanvraagronde voor klinisch onderzoek.Inmiddels zijn alle aanvragen beoordeeld door (inter)nationale experts. Op het commentaar van de experts kunnen de onderzoekers reageren: ze kunnen bijvoorbeeld een beoordeling door een expert weerleggen of juist aanvullende informatie geven.

De Wetenschappelijke Adviesraad Reumafonds (WAR) bekijkt de komende tijd het hele pakket: de projectaanvraag, het commentaar van de experts en het antwoord hierop van de aanvragers. De WAR geeft in haar advies aan de directie aan welke onderzoeken het verdienen om uitgevoerd te worden. In de zomer wordt bekend welke onderzoeken het Reumafonds gaat financieren.

Fundamentele ronde – een begin

Er zijn 50 wetenschappers die een voorstel hebben ingediend in de beoordelingsronde voor nieuw fundamenteel onderzoek. Daar zaten 12 onderzoeken naar artrose bij en 18 onderzoeken naar reumatoïde artritis. Andere voorstellen gingen onder andere over onderzoek naar de ziekte van Bechterew, SLE, jeugdreuma en het syndroom van Sjögren. Ook zijn er onderzoeksvoorstellen op het gebied van orthopedie.

De eerste stap is nu de beoordeling van de ingediende onderzoeksvoorstellen door (inter)nationale experts. Naar verwachting zal in oktober bekend worden welke fundamentele onderzoeken kunnen rekenen op onze financiering.

Translationeel onderzoek later dit jaar

Later dit jaar komen de translationeel-wetenschappelijke onderzoeken aan bod. Het Reumafonds verwacht de voorstellen op 3 augustus binnen te krijgen. Aan het eind van dit jaar beslist het Reumafonds dan over de financiering van deze projecten en zijn alle 3 aanvraagrondes afgerond.