Het Reumafonds is verheugd dat er maatregelen zijn aangekondigd om het dreigende tekort aan sulfasalazine op te lossen. Hiermee worden de zorgen die patiënten hierover hebben geuit serieus opgepakt. Op de website van de brancheorganisatie voor apothekers KNMP wordt aangekondigd dat het tekort over 3 weken is opgelost. Ter overbrugging zal er tijdelijk een identiek geneesmiddel uit Frankrijk naar Nederland worden gehaald.

De afgelopen tijd heeft het Reumafonds verschillende meldingen binnengekregen van mensen met een reumatische aandoening dat het middel sulfasalazine beperkt leverbaar is. Er zijn in Nederland ongeveer 16.000 mensen die dit middel gebruiken. Dit tekort leidt tot gezondheidsrisico’s voor patiënten. Hier hebben we 3 november aandacht aan besteed. De werkgroep geneesmiddelentekorten heeft een aantal maatregelen aangekondigd om dit tekort op te lossen.

De productie van het middel zal verhoogd worden en de verwachting is dat binnen 3 weken de complete markt weer is voorzien, zo staat er op de website van de brancheorganisatie KNMP. Om deze periode te overbruggen, zal een Franstalige verpakking tijdelijk naar Nederland worden gehaald. Dit middel zal met een Franse verpakking worden geleverd, maar mogelijk met een Nederlandstalige bijsluiter.

Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen van het Reumafonds: ‘Voor patiënten betekent dit hopelijk dat ze snel weer toegang hebben tot dit middel. We raden mensen die het middel nu nog niet kunnen krijgen aan om met hun arts alternatieven te bespreken.’

Het Reumafonds heeft een speciale webpagina gemaakt met meer informatie voor patiënten: www.reumafonds.nl/sulfasalazine. Bovendien roept het Reumafonds mensen die te maken krijgen met leveringsproblemen op zich te melden via: www.reumafonds.nl/meldpunt.