Het Reumafonds is blij met het kabinetsbesluit om het medicijn Belimumab voor mensen met Systemische Lupus Erythematodes (SLE) te vergoeden vanuit het basispakket. In 2012 heeft het Reumafonds er al voor gepleit om dit medicijn te vergoeden uit de basisverzekering. Gezamenlijke inspanningen hebben succes gehad.

Belimumab is al sinds 2012 op de Europese markt, maar het toenmalige College voor Zorgverzekeringen (CvZ) besloot om dit medicijn niet te vergoeden: de werkzaamheid van Belimumab zou onvoldoende zijn aangetoond. Dit druiste in tegen de conclusie van het Europese Medicijn Agentschap (EMA). Die had het medicijn juist op de markt toegelaten als aanvullende behandeling voor SLE-patiënten die onvoldoende baat hebben bij een standaardbehandeling.

Aan de bel getrokken
In 2012 heeft het Reumafonds samen met de NVLE (Nationale vereniging voor lupus, APS, sclerodermie en MCTD ) en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) aan de bel getrokken bij toenmalig minister Schippers. Wij vonden dat deze beslissing moest worden heroverwogen. Dit heeft ertoe geleid dat Belimumab vanaf 1 juli 2015 voorwaardelijk uit de basisverzekering werd vergoed. Daardoor kon een deel van de mensen met SLE dit medicijn, onder voorwaarden, gebruiken. Op deze manier kon het middel zijn effect in de praktijk bewijzen.

Werking is bewezen
Het Zorginstituut Nederland (ZiN) heeft onlangs de conclusie getrokken dat de werking van het biologische medicijn Belimumab voldoende is aangetoond, zowel via injecties als via een infuus. Daarom is besloten Belimumab vanaf mei 2018 te vergoeden vanuit het basispakket. Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen bij het Reumafonds: “Dit besluit geeft mensen met SLE een nieuw perspectief en een betere kwaliteit van leven!”

SLE
SLE is een ernstige auto-immuunziekte die de huid, de gewrichten en de interne organen kan aantasten. Er zijn drie vormen van lupus erythematodes en elke vorm geeft zijn eigen klachten.