Fysiotherapie is onmisbaar voor een grote groep reumapatiënten en moet op maat vergoed worden vanuit de basisverzekering. Dat is de stelling van het Reumanifest. Het Reumanifest wordt ondersteund door een recente peiling waarop 5100 reumapatiënten reageerden. De resultaten van onze peiling in het kort.

Fysiotherapie is heel belangrijk voor mensen met reuma

Maar liefst 83% van de ondervraagde reumapatiënten heeft fysiotherapie gehad voor de behandeling van hun aandoening. Bijna de helft van de patiënten die op dit moment fysiotherapie krijgen, heeft dit minimaal 1 keer per week voor langere tijd. Mensen die de afgelopen 3 jaar fysiotherapie kregen, gingen vooral vanwege pijnklachten, moeite met bewegen en problemen bij gewone dagelijkse handelingen naar hun behandelaar.

Reumapatiënten hebben baat bij fysiotherapie

In onze peiling hebben we reumapatiënten gevraagd wat fysiotherapie oplevert. Maar liefst 41% van de patiënten die de afgelopen 3 jaar fysiotherapie hebben gehad, kan hierdoor beter bewegen, 28% heeft minder pijnklachten en bij 18% levert fysiotherapie sterkere en soepeler spieren en gewrichten op.

Heel opvallend: 7% van de reumapatiënten die de afgelopen 3 jaar zijn behandeld, kunnen dankzij fysiotherapie überhaupt weer functioneren. Dat lijkt een klein percentage, maar het gaat om heel veel mensen, want er zijn zo’n 700.000 reumapatiënten die fysiotherapie krijgen.

De verminderde vergoeding van fysiotherapie raakt patiënten

9 op de 10 patiënten die de laatste 3 jaar fysiotherapie hebben gehad, is aanvullend verzekerd. Maar, de vergoedingen worden minder en dat raakt mensen. 74% van de patiënten die het met minder fysiotherapiebehandelingen moeten doen, ondervindt negatieve gevolgen:

Bijna de helft neemt vaker medicijnen, 20% van hen moet vaker naar de huisarts en 15% moet vaker naar de specialist. Bijna twee derde (64%) heeft meer moeite met huishoudelijk werk, 46% is minder actief met hobby’s en 30% levert in op sociale contacten. Soms moeten mensen zelfs hun baan opgeven.

Onderteken het Reumanifest voor vergoeding van fysiotherapie!

Het Reumafonds, behandelaars en patiënten zeggen samen: zo kan het niet langer. Met het Reumanifest roepen wij de leden van de Tweede Kamer en het kabinet op te besluiten dat fysiotherapie op maat weer wordt vergoed uit de basisverzekering voor mensen met reuma. Ben jij het met ons eens? Onderteken dan ook het Reumanifest!