In Nederland gebruikt een kleine groep mensen met reuma het medicijn

Mensen met reuma die behandeld worden met infusen met het reumamedicijn tocilizumab stappen vanaf 24 november 2021 tijdelijk over naar een injectie. De oorzaak is een wereldwijd tekort dat ook in Nederland heeft toegeslagen. Infusen met tocilizumab worden gegeven aan mensen met reuma én aan ernstig zieke coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen.

In Nederland gebruikt een kleine groep mensen met reuma het medicijn tocilizumab. Het gaat om mensen met reumatoïde artritis en reuscel-arteriitis. En daarnaast krijgen ook mensen met ernstige coronaklachten, die in het ziekenhuis liggen, soms het middel. Door de toename van het aantal ernstig zieke mensen met corona in het ziekenhuis, is er een tekort aan infusen met tocilizumab ontstaan.

De NVR (Nederlandse Vereniging voor Reumatologie) heeft samen met onder meer het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) maandenlang kunnen zorgen dat reumapatiënten hun infuus konden blijven gebruiken. Maar door het nijpende tekort is een tijdelijke overstap naar de injectie nu niet meer te vermijden.

Wat betekent dit als je infusen met tocilizumab krijgt?

Ben je gewend om binnen de dagbehandeling in het ziekenhuis een infuus met tocilizumab te krijgen? Dan krijg je binnenkort te maken met een overstap naar een injectie. In de injectie zit precies hetzelfde medicijn: tocilizumab. De werking is dan ook hetzelfde.

Je zult een bericht van het ziekenhuis gaan ontvangen over de overstap naar de injectie.

Hulp bij de injectie

Een injectie kan je aan jezelf toedienen. Je krijgt een instructie van een verpleegkundige hoe je de prik aan jezelf kan geven. Vind je het lastig om jezelf te prikken en wil je graag hulp? Bespreek dit met je reumatoloog of reumaverpleegkundige. Zij zoeken samen met jou naar een oplossing en wie jou kan helpen.

Heb je vragen over je behandeling? Dan kan je terecht bij je eigen reumatoloog.

Wanneer is het tekort verholpen?

Hoe lang deze situatie gaat duren is nog niet zeker: de NVR hoopt dat er zo snel mogelijk meer infusen beschikbaar zijn en dat het tekort in de loop van 2022 is verholpen.

Meer informatie? Lees ook het bericht van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR).

naar nieuwsbericht op de website van de NVR