Vanaf 1 juli voert Menzis een preferentiebeleid voor methotrexaatinjecties. Patiënten krijgen dan nog maar één type spuit mee van hun apotheek, Injexate.

Dit betekent dat patiënten die bij Menzis verzekerd zijn, moeten overstappen van hun vertrouwde methotrexaatspuit of -pen naar deze nieuwe spuit. Hoe ervaart u de overgang naar Injexate? Het Reumfonds kan uw ervaringen goed gebruiken om zo goed mogelijk op te komen voor de belangen van patiënten.

Meld uw ervaringen op ons meldpunt reumamedicijnen!

Kiezen voor het passende medicijn

‘Het maken van de keuze voor een type methotrexaat-injectiespuit of -prikpen, doe je samen met je reumatoloog en/of reumaverpleegkundige. Voor een goede afweging is het nodig dat je kunt kiezen voor een spuit of pen die bij jou past. Wisselen van medicatie om niet-medische redenen is onwenselijk als je goed bent ingesteld op je huidige methotrexaatinjectie of –prikpen’, geeft Sija de Jong, manager Patiëntenbelangen van het Reumafonds aan.

Ook de reumatologen, de reumaverpleegkundigen en de apothekers hebben via hun beroepsvereniging laten weten tegen het preferentiebeleid van Menzis te zijn.

Wat kunt u doen? Een stappenplan

Lees het stappenplan voor methotrexaat injecties en kijk wat u het beste kunt doen. Wanneer de nieuwe spuit tot problemen leidt bij u of bij uw kind, bijvoorbeeld vanwege prikangst of andere redenen, vraag dan in overleg met uw reumatoloog een Medisch Noodzaak (MN) aan. Hierdoor is de kans groter dat u uwe huidige pen of spuit kan blijven gebruiken.

Wat doet het Reumafonds?

Het Reumafonds en de CCUVN (Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland) willen dat Menzis meerdere spuiten en pennen blijft vergoeden. Mensen met reuma kunnen hun handen soms minder goed gebruiken, waardoor de ene spuit of pen beter bij de patiënt past dan de andere. In verschillende gesprekken met Menzis hebben we dit duidelijk gemaakt. Wij hebben ook de honderden zorgen van patiënten, die bij ons binnenkwamen, op tafel gelegd.

Menzis blijft bij haar besluit en wijzigt haar beleid niet. De zorgverzekeraar heeft  toegezegd dat ze zorgvuldig omgaat met patiënten die een Medische Noodzaak hebben voor een ander middel. Het Reumafonds volgt de ontwikkelingen op de voet om te kijken welke verdere stappen we kunnen nemen om de belangen van patiënten zo goed mogelijk te behartigen.

Handige links