In coronatijd vinden de meeste zorgafspraken voor mensen met reuma op afstand plaats. Vooral telefonische consulten zijn toegenomen, 43% van de mensen met reuma maakt hiervan vaker gebruik dan voor de corona-uitbraak. Ze ervaren deze vorm van zorg op afstand als positief. Andere vormen van zorg op afstand, zoals videobellen en e-mail, is de afgelopen periode binnen de reumazorg nauwelijks toegenomen. Dit blijkt uit de tweede peiling* die ReumaNederland heeft gehouden bij 1.300 panelleden van het ReumaNederlandpanel.

De zorg op afstand is sinds de eerste coronagolf in de meeste gevallen goed verlopen. Hopelijk blijft dat ook zo in de tweede golf en in de toekomst. Over het algemeen vinden de mensen met reuma de informatie die ze ontvangen via de zorg op afstand duidelijk. Ook hebben ze weinig moeite met het bespreken van hun klachten via deze weg. Wel missen ruim drie op de tien mensen het persoonlijk contact.

Resultaten peiling

ReumaNederland vindt het belangrijk om te weten wat corona en de coronamaatregelen in de zorg betekenen voor ruim 2 miljoen mensen met reuma in Nederland. Daarom is in juli een tweede peiling gehouden onder het ReumaNederlandpanel. Een eerdere peiling vond plaats in april 2020.

Vragen over het coronavirus en reuma?

Heb je vragen over het coronavirus en wat dat betekent voor als je reuma hebt? Bekijk informatie, tips en veel gestelde vragen op onze speciale coronapagina.

*Deze peiling is gehouden voor de tweede coronagolf