Als je problemen hebt met het meekrijgen van het juiste medicijn bij de apotheek, moet je dit kunnen melden bij een meldpunt. Bijvoorbeeld als een medicijn niet leverbaar is of wanneer je een ander merk meekrijgt dan je gebruikelijke medicijn. Daarvoor pleiten ReumaNederland en de Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer praat woensdag 6 november over (tekorten aan) medicijnen. Op dit moment overleggen diverse betrokken partijen – zoals apothekers, zorgverzekeraars, artsen en patiëntenorganisaties – over afspraken om het ongewenst wisselen van medicijnen zoveel mogelijk tegen te gaan.

De patiëntenorganisaties willen van de minister weten wanneer mensen aan de balie iets gaan merken van die afspraken. En ze willen ook dat er op wordt toegezien dat die afspraken worden nagekomen. Met een meldpunt als stok achter de deur.