Twee trouwe vrijwilligers van het Reumafonds zijn tijdens de jubileumbijeenkomst 90 jaar Reumafonds koninklijk onderscheiden voor hun inzet. Mevrouw Atie van Schaagen-Van Noordennen uit Apeldoorn en mevrouw Tineke van Zinderen Bakker-Sanders hebben op 18 november het lintje uit handen van staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) ontvangen. Beiden zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Van Zinderen Bakker-Sanders is al 51 jaar vrijwilliger voor het Reumafonds in Zaanstad. Eerst als collectant, daarna heeft zij haar functie uitgebreid tot wijkhoofd en organisator. Dit betekent een grote verantwoordelijkheid en veel organisatie. Jaarlijks steekt Tineke van Zinderen Bakker zo’n 200 vrijwilligersuren in de Reumafondscollecte.. Naast het vrijwilligerswerk dat ze voor het Reumafonds doet, is zij ook actief voor KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.

Mevrouw Van Schaagen-van Noordennen is al 25 jaar een dag per week vrijwilliger voor het Reumafonds in Apeldoorn. Eerst als organisator, daarna als wijkhoofd en collectant. Atie van Schaagen heeft de Reumafondscollecte in Apeldoorn op poten gezet en wist vaak in de straat waar gecollecteerd moest worden nieuwe collectanten te vinden. Naast het vrijwilligerswerk wat zij voor het Reumafonds doet, is zij ook actief voor de reumapatiëntenvereniging RPV Apeldoorn.

Verdiende onderscheiding

Lodewijk Ridderbos, directeur Reumafonds: ‘Dit jaar bestaat het Reumafonds 90 jaar. In deze jaren is er ontzettend veel vooruitgang geboekt op gebied van het bestrijden van reuma. Deze ontwikkelingen zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de ondersteuning van vele professionals en vrijwilligers zoals Tinie Van Zinderen Bakker-Sanders en Atie van Schaagen-van Noordennen . Wij feliciteren hen met deze zeer verdiende onderscheiding en danken hen voor hun tomeloze inzet gedurende vele jaren.’

Naast de twee vrijwilligers van het Reumafonds is ook kinderreumatoloog professor Wietse Kuis koninklijk onderscheiden. Hij heeft als kinderreumatoloog en hoogleraar Kindergeneeskunde in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) veel verbeterd in de behandeling van kinderen met ernstige vormen van jeugdreuma.