ReumaNederland ontving verschillende meldingen van bezorgde mensen over een mogelijk tekort aan het reumamedicijn  hydroxychloroquine, ook wel bekend onder de naam plaquenil. Mensen gaven aan dat hun apotheek dit niet op voorraad had. Dit medicijn wordt de laatste tijd in de media vaak genoemd als middel dat misschien werkt bij mensen met een zware corona-infectie.

Over zowel hydroxychloroquine, als het zusje chloroquine, lees je veel de laatste tijd. Mogelijk zouden mensen met een zware corona-infectie baat bij de middelen hebben.

Hoe zit het met de voorraad aan hydroxychloroquine?

Mocht je bezorgd zijn over een tekort, dan willen we je geruststellen. Er is op dit moment geen tekort aan het medicijn hydroxychloroquine.

Het medicijn chloroquine is wel moeilijk leverbaar. Als je chloroquine gebruikt, neem dan contact op met je reumatoloog en overleg over de mogelijkheden.

Wat doet de overheid?

De overheid is samen met de zorgverzekeraars en de apotheken hard aan het werk om de beschikbaarheid van medicijnen voor mensen met reuma en voor mensen met corona zeker te stellen. Er is een speciale werkgroep Corona Beschikbaarheid Geneesmiddelen (CbBG) opgezet die zich bezig houdt met het beschikbaar blijven van medicijnen.

Wat doet ReumaNederland?

ReumaNederland houdt de beschikbaarheid van hydroxychloroquine nauwlettend in de gaten. We hebben hierover nauw contact met diverse organisaties.

Meer informatie?

Lees meer over hydroxychloroquine en het coronavirus in ons artikel over het coronavirus en reuma.