Het Reumafonds komt als patiëntenorganisatie op voor de belangen van bijna 2 miljoen van de 5 miljoen chronische zieken in Nederland. Voor veel chronische zieken is het eigen risico geen ‘risico’ maar een zekere uitgave. Bij de start van elk jaar leveren zij dit hoge bedrag direct in omdat ze standaard gebruik moeten maken van zorg.

Het Reumafonds deelt het inzicht van Ieder(in) dat de zorgkosten van mensen met een beperking zijn ‘geëxplodeerd’. In het recente Nibud-onderzoek wordt aangetoond dat chronisch zieken te maken hebben met een stapeling van diverse kosten en daardoor onterecht worden geconfronteerd met extreem hoge zorgkosten, die voor eigen rekening komen.

Per 2014 zijn de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico (Cer) afgeschaft. Het Reumafonds pleit voor herstel van de tegemoetkoming voor chronisch zieken in hun zorgkosten. Dit kan door het verlagen van het eigen risico of door een tegemoetkomingsregeling. De huidige zorgtoeslag blijkt hiervoor niet toereikend.