Zorgverzekeraar CZ heeft besloten om methotrexaat injecties vooralsnog niet aan te wijzen als voorkeursmiddel. Dit betekent dat mensen met reuma die bij CZ zijn verzekerd en methotrexaat injecties gebruiken, samen met de reumatoloog en reumaverpleegkundige kunnen blijven kiezen welke methotrexaat spuit of pen het beste bij hen past. Het Reumafonds is blij met dit besluit.

Deze zomer heeft CZ het Reumafonds geïnformeerd over haar plan om te kijken of het geneesmiddel methotrexaat per 1 januari 2018 als voorkeursmiddel aangewezen kan worden. Er zou dan maar één type injectie worden vergoed. Aangezien het Reumafonds hier absoluut geen voorstander van is, hebben we meteen onze zorgen en bezwaren aan CZ laten weten. Deze argumenten heeft CZ meegenomen in haar besluitvorming.

Maatwerk

Het Reumafonds begrijpt de toenemende druk op zorgverzekeraars om kostenbewust zorg in te kopen. Tegelijkertijd is zorg op maat essentieel bij het middel methotrexaat. Er zijn daarvan verschillende toedieningsvormen en naalden beschikbaar. Hierdoor heeft de gebruiker de ruimte om samen met de reumatoloog te kiezen naar de meest geschikte vorm; een spuit of een pen. Het moeten overstappen naar een andere spuit betekent nogal wat als iemand goed is ingesteld op zijn of haar MTX spuit of -pen en hiermee vertrouwd is.

Kostenafwegingen versus gevolgen voor gebruikers

CZ heeft de balans opgemaakt en de argumenten van het Reumafonds daarin meegenomen. De kostenbesparingen wegen voor CZ niet op tegen de eventuele negatieve uitwerkingen voor gebruikers van methotrexaat injecties.

In actie

Het Reumafonds maakt zich er hard voor dat zorgverzekeraars geen preferentiebeleid voeren op medicijnen. Eerder dit jaar is het Reumafonds in actie gekomen voor Menzis verzekerden. Menzis heeft helaas besloten om per 1 juli 2017 wel een preferentiebeleid te voeren voor methotrexaat injecties.