Oefentherapie voor íedereen met reuma die dat nodig heeft! Een vergoeding vanuit de basisverzekering. En dan wel vanaf de allereerste behandeling, en zonder jaarlijks maximum. Daar strijdt ReumaNederland al jaren voor. Die strijd is nog lang niet gestreden, maar er gloort een kleine doorbraak. En wel voor de groep mensen met ernstige RA. Deze week stonden we hiervoor bij Zorginstituut Nederland op de barricaden.

Laten we even de achtergrond schetsen van ons bezoek aan ZIN:

In een langlopende studie, die in 2018 door ReumaNederland werd geïnitieerd, is nu aangetoond dat langdurige oefentherapie écht werkt en nodig is voor mensen met ernstige beperkingen door RA. Die bevindingen zijn heel belangrijk. Want die zijn vereist om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit de basisverzerkering. Daarover buigt het Zorginstituut zich nu.
ReumaNederland doet er ondertussen alles aan om het instituut van het belang van deze zorg te overtuigen. Én om ervoor te zorgen dat mensen met ernstige RA hier dan ook echt baat bij hebben.

ReumaNederland strijdt daarom voor twee punten:

  1. Geen jaarlijks maximum van het aantal behandelingen voor deze kleine groep
  2. Vergoeding vanaf de allereerste behandeling (en niet pas vanaf de 21e behandeling)

Waarom is dit zo belangrijk?

Reumatoïde artritis verloopt bij iedereen anders. De ziekte toont zich bovendien grillig. Sommige mensen kampen met ernstige beperkingen. Nu met onderzoek bewezen is dat deze patiënten veel baat hebben bij langdurige en persoonlijke oefentherapie, moeten zij deze zorg kunnen krijgen ook! En dan zonder beperkingen. Een maximum van bijvoorbeeld veertig behandelingen betekent dat de helft van de patiënten uiteindelijk alsnog buiten de boot valt. Het is voor ons niet te verkroppen dat een patiënt bij een heftige opvlamming van RA niet de juiste zorg krijgt.

Kwaliteit van leven mag geen luxeproduct zijn

Fysiotherapie wordt nu al veelvuldig gemeden door chronisch zieken zoals mensen met RA. Omdat zij de stapeling van zorgkosten simpelweg niet meer kunnen opbrengen. Maar kwaliteit van leven mag geen luxeproduct zijn! Door deze ongelijke toegang tot zorg, worden gezondheidsverschillen alleen maar groter. Wij vinden dit onacceptabel. Daarom is het belangrijk dat we financiële drempels wegnemen en deze zorg vergoeden vanaf de eerste behandeling.

Let op: we praten over een groep met ernstige RA

In het onderzoek dat nu is afgerond is heel specifiek gekeken naar mensen met ernstige beperkingen door RA. We praten dus over een kleine groep, ongeveer 4.500 mensen in Nederland. Voor deze mensen betekent oefentherapie letterlijk het verschil tussen kunnen blijven lopen of niet, tussen zelfstandig kunnen blijven wonen of niet. Therapie betekent vooral: kunnen blijven meedoen. Die zorg moeten deze mensen kortom gewoon kunnen krijgen. Maar: niet alleen deze kleine groep; iedereen met reuma die die zorg nodig heeft!

Tussenstap op weg naar het einddoel

Jan-Willem Förch, directeur ReumaNederland: “Ondanks onze twee strijdpunten, ben ik blij dat het onderzoek naar oefentherapie voor mensen met ernstige beperkingen door RA zo goed is verlopen en inmiddels is afgerond. De enthousiaste betrokkenheid van niet alleen patiënten, maar ook fysio- en oefentherapeuten en reumatologen hierbij onderstreept de visie die wij al jaren uitdragen. Maar we zijn er dus nog lang niet. Er zijn veel meer mensen met vormen van reuma die fysiotherapie- en oefentherapie nodig hebben om goed te kunnen blijven functioneren. Ondertussen loopt bijvoorbeeld ook nog een studie naar mensen met ernstige beperkingen door axiale SpA.

We zien dit kortom als een tussenstap op weg naar passende en toegankelijke oefentherapie voor álle mensen met reuma in Nederland. En we zullen ons blijven inzetten om dit doel te behalen.”

Ervaringen van deelnemers

Amy De Vriend (RA)
 “Tot 2012 trainde ik twee keer per week bij een fysiotherapeut in de zaal. Mijn spieren werden sterker, ik kreeg meer conditie, ging rechter lopen en kreeg door dit alles meer zelfvertrouwen. Ik haakte af toen reuma uit het vergoedingenpakket verdween. Toen ik las over het L-EXTRA onderzoek was ik meteen enthousiast en heb ik me aangemeld.”

“Bewegen en sporten met pijn vergt veel doorzettingsvermogen en mentale kracht. Begeleid en verantwoord trainen is daarom zo belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat dit mij op langere termijn behoedt voor nog meer medische ellende.”

Wies van den Nieuwendijk (RA)
“Wat je kwijtraakt, komt niet meer terug. Ik ben zo blij dat ik ondanks mijn aandoening nog kan lopen. Ik weet zeker dat dit door de wekelijkse therapie komt. Hierin komt alles aan bod: van balans en spieren versterken tot valpreventie en leren ontspannen.”

Andere ervaringen met fysiotherapie

Vrouw met RA:
“Ik wacht liever totdat het écht helemaal niet meer lukt. Zo hou ik mijn fysiotherapiebehandelingen nog tegoed voor nood aan de man.”

Vrouw met syndroom van Sjögren en RA:
“Drie jaar geleden hield mijn reuma mij thuis. Fysiotherapie helpt mij om weer mee te doen in de maatschappij en nu kan ik plannen maken voor de toekomst.”

Lees meer over het onderzoek:

Onderzoeken oefentherapie bij RA en axiale SpA

Wat u moet weten over de onderzoeken naar langdurige oefentherapie bij RA en AxSpA