Vanaf 1 december 2018 voert Zilveren Kruis bij al haar zorgverzekeringen een voorkeursbeleid voor methotrexaatinjecties. Patiënten krijgen dan mogelijk nog maar één type spuit mee van hun apotheek: Injexate. Ben je bij één van merken van Zilveren Kruis (waaronder Avéro Achmea, Zilveren Kruis, FBTO, OZF, Interpolis en Pro Life vallen) verzekerd? Mogelijk moet je dan overstappen van jouw vertrouwde methotrexaatspuit of -pen naar deze nieuwe spuit.

Of je wel of niet moet overstappen naar deze methotrexaatspuit, hangt ook af van welk soort inkoopcontract jouw apotheker met je zorgverzekeraar heeft. In ongeveer de helft van de gevallen is dit een inkoopcontract waarbij de apotheker het preferentiebeleid van Zilveren Kruis navolgt. In andere gevallen is een ander inkoopbeleid afgesproken, waarbij deze wijziging mogelijk niet van toepassing is. Neem contact op met je apotheek om precies te weten hoe dit zit. Zilveren Kruis heeft apothekers er nadrukkelijk op gewezen dat zij verplicht zijn om mensen goed te begeleiden bij een eventuele omzetting van de ene methotrexaatinjectie naar de andere.

Zorg op maat

ReumaNederland is niet blij met dit besluit. In een gesprek met Zilveren Kruis hebben wij onze zorgen en bezwaren geuit en gevraagd om meerdere spuiten of pennen te blijven vergoeden. Zodat mensen met reuma kunnen kiezen voor die spuit of pen die het beste bij hen past. Helaas blijft Zilveren Kruis bij haar besluit. Wel heeft zij aangegeven dat bij aantoonbare ‘medische noodzaak’ de gewenste injectievorm vergoed blijft.

Sinds 2017 komt het vaker voor dat zorgverzekeraars een voorkeursbeleid (prefentiebeleid) gaan voeren bij de vergoeding van methotrexaat injecties. Eerder hebben Menzis en VGZ dezelfde stap genomen. ReumaNederland is voorstander van zorg op maat bij het gebruik van het middel methotrexaat. Mensen met reuma kunnen hun handen soms minder goed gebruiken, waardoor de ene spuit of pen beter bij iemand past dan de andere. Als je goed bent ingesteld op een spuit of pen, is het niet wenselijk om over te moeten stappen.

Stappenplan: wat kun je doen?

Lees het stappenplan voor methotrexaat injecties en kijk wat je het beste kunt doen. Wanneer de nieuwe spuit bij jou of jouw kind tot problemen leidt, bijvoorbeeld vanwege prikangst, een te dikke naald, het niet tegelijk wisselen met een ander (biologisch) medicijn of om andere redenen, vraag dan in overleg met je reumatoloog een ‘medische noodzaak’ (MN) aan. Hierdoor is de kans groter dat je jouw huidige pen of spuit kan blijven gebruiken.

Tip: extra voorraad voor 1 december 2018

Als je verzekerd bent bij één van de zorgverzekeringen van Zilveren Kruis en methotrexaat via een injectie of prikpen gebruikt, ga dan voor 1 december 2018 naar de apotheek voor nieuwe extra voorraad. Door nu voldoende voorraad te halen, geef je jezelf de tijd om een afspraak te maken bij je reumatoloog. Je kunt dan met je arts bespreken of je in aanmerking komt voor een medische noodzaak. Op het eerstvolgende recept moet dan ‘medische noodzaak’ komen te staan.

Ervaringen

Informeert jouw apotheker je niet goed of ervaar je problemen bij het overstappen naar Injexate? ReumaNederland kan jouw ervaringen goed gebruiken om zo goed mogelijk op te komen voor de belangen van patiënten. Meld jouw ervaringen op ons meldpunt reumamedicijnen.

Handige links