Aan het werk blijven met reuma is vaak mogelijk en heel belangrijk. Zo belangrijk dat er nu een richtlijn voor reumatologen is overwerk en reumatoïde artritis (RA). Aan het werk blijven is daarmee onderdeel geworden van de reumabehandeling voor mensen met RA. Een praktische brochure helpt patiënten op weg om aan het werk blijven. Ook voor mensen met een andere vorm van reuma staat de brochure volnuttige adviezen.

‘Het is ongelooflijk belangrijk dat reumatologen met regelmaat aan de RA-patiënt vragen hoe het op het werk gaat’, vertelt prof. dr. Willem Lems, reumatoloog in het VUmc Amsterdam. Lems was voorzitter van de werkgroep die de nieuwe richtlijn voor reumatologen opstelde. ‘De patiënt ervaart het als prettig en de reumatoloog is een belangrijke schakel in het blijven werken.’

Net zo logisch als vragen naar pijn, stijfheid en vermoeidheid

Volgens Lems helpt de nieuwe richtlijn voor reumatologen om systematisch na te vragen naar hoe het met de patiënt gaat op het werk. ‘Wat voor werkt doet u? Hoeveel uur werkt u? Lukt het om alle uren te werken? Hoe vaak meldt u zich ziek? Dat soort vragen. En natuurlijk: wat kan ik als reumatoloog doen om u te helpen aan het werk te blijven? Voor reumatologen moet vragen naar het werk net zo logisch worden als vragen naar pijn, stijfheiden vermoeidheid’, aldus de hoogleraar reumatologie.

Signaalfunctie ook belangrijk

Werk – en dan vooral aan het werk blijven – wordt dus onderdeel van de reumabehandeling. Toch kan de reumatoloog niet alle problemen oplossen die mensen met RA op het werk tegen komen. ‘De reumatoloog kan wel de eerste zijn die problemen signaleert en hulp in gang zet. Dan denk ik bijvoorbeeld aan ondersteuning door de reumaverpleegkundige of reumaconsulent in zijn team, maar ook door bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige’, legt Lems uit.

Brochure ‘Reuma en behoud van werk’ helpt patiënt

Drs. Marieke Voshaar is als RA-patiënt betrokken geweest bij de nieuwerichtlijn voor reumatologen. Voshaar, in het dagelijks leven communicatiedeskundige, hierover: ‘Als werkgroep vonden we dat er ook goede informatie voor de patiënt zelf moet komen. Allereerst over de rol van de reumatoloog: hoe kan mijn arts mij helpen om mijn werk te behouden? Maar, we hebben ook een richtlijn gemaakt voor patiënten, gebaseerd op de richtlijn voor reumatologen. Met de brochure ‘Reuma en behoud van werk’ willen we mensen met reuma zelfhandvatten geven om werk van werk te maken.’

Kennis nodig om voor jezelf op te komen op het werk

‘Aan het werk blijven heeft vaak een positieve invloed op hoe patiënten hun ziekte ervaren’, legt Voshaar verder uit. ‘Tegelijkertijd is het niet makkelijk om erover te beginnen bij je werkgever. Vaak zijn er aanpassingen nodig – zoals meer flexibiliteit in werkuren – en steun van collega’s. Wil je voor jezelf kunnen opkomen op je werk, dan moet je voldoende kennis hebben over wat er allemaal mogelijk is. Daar is ‘Reuma en behoud van werk’ voor bedoeld. Er staan veel tips in, die ook voor mensen met een andere vorm van reuma heel nuttig zijn!’


Download gratis de brochure Reuma en behoud van werk