Elke dag krijgen 700 mensen de diagnose reuma en in totaal kampen 2 miljoen Nederlanders met een vorm van reuma. Dat is 1 op de 9 Nederlanders, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL, het Nederlandse instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg.

Negatieve impact van reuma op het leven

‘Door veel onderzoek en grote verbeteringen in de behandeling is het typerende beeld van reumapatiënten met kromme vingers of zittend in een rolstoel achterhaald’, zegt Lodewijk Ridderbos. ‘Maar de negatieve impact van reuma is er niet minder om. Mensen met reuma scoren lager op kwaliteit van leven in vergelijking met andere Nederlanders, zo blijkt uit dit onderzoek. Reuma staat op de 7e plaats van hoe de mensen zelf hun ziekte ervaren. Met andere woorden: heel zwaar en dat voor de rest van je leven’, aldus de directeur.

Veel beperkingen in het doen van dagelijkse dingen

Ruim twee derde van de reumapatiënten (69%) wordt dagelijks beperkt door pijn, vermoeidheid of verminderde mobiliteit, zo blijkt uit de laatste cijfers. Dat levert problemen op bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals het doen van boodschappen, de kinderen aankleden, fietsen naar het werk en het werken zelf. Mede daardoor heeft ruim de helft van de reumapatiënten geen betaalde baan. Doordat de beperkingen meestal niet zichtbaar zijn en de ziekte grillig verloopt, ontstaat vaak onbegrip in de (directe) omgeving. De helft van alle reumapatiënten ervaart onbegrip op het werk, maar ook bij maatschappelijke instanties en vrienden.
 

500_beperkingen

Sociaal isolement dreigt

Meer dan de helft (54%) van de mensen met reuma geeft aan eenzaam te zijn. Een sociaal isolement ligt dan op de loer. ‘De meest kwetsbare mensen hebben de kleinste netwerken, dat laat onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau steeds weer zien. Sociaal isolement bedreigt de ervaren kwaliteit van leven, ook bij reumapatiënten’, aldus Kim Putters, directeur van het SCP. Putters geeft op de jubileumbijeenkomst 90 jaar Reumafonds op 18 november zijn visie op de onderzoekscijfers.

500_eenzaamheid (1)
Wij doen een dringend beroep op overheid en zorgverzekeraars om met een compensatie te komen voor de hoge zorgkosten van mensen met reuma.
Lodewijk Ridderbos Directeur van ReumaNederland

Reuma raakt de portemonnee

Ook de financiële impact van de ziekte reuma is groot, zo blijkt uit het onderzoek. De helft van de reumapatiënten tussen de 40 en 65 jaar heeft geen betaalde baan, maar wel extra zorgkosten die voor eigen rekening komen. Die kosten zijn de laatste jaren gestegen, mede door de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de compensatie van het eigen risico (CER) in 2014.

Ongeveer twee derde (65%) van de patiënten gebruikt medicijnen en ruim een derde (37%) heeft fysiotherapie nodig. Met name vanwege deze behandelingen kiest 9 op de 10 reumapatiënten voor een aanvullende verzekering. Lodewijk Ridderbos: ‘Mensen met reuma moeten zich uitgebreid aanvullend verzekeren en maken bovendien nog extra kosten voor oefen- en fysiotherapie.’

500_fysiotherapie-2

Dringend beroep op overheid en verzekeraars voor betaalbare reumazorg

‘Het eigen risico van de zorgverzekering is bovendien voor de meeste mensen met reuma dan ook een zekere uitgave’, vervolgt de Reumafondsdirecteur.’ Dat komt doordat ze continu gebruik moeten maken van zorg. Wij doen een dringend beroep op overheid en zorgverzekeraars om met een compensatie te komen voor deze zorgkosten door bijvoorbeeld verlaging van het eigen risico. En wij vragen om een goed aanbod van oefen- en fysiotherapie in zowel het basis- als het aanvullende pakket. Alleen zo is er sprake van betaalbare reumazorg.’