Vanaf 1 juli 2015 wordt het nieuwe medicijn belimumab (Benlysta®) onder voorwaarden vergoed uit de basisverzekering. Belimumab is sinds 50 jaar het eerste medicijn dat speciaal voor de behandeling van systemische lupus erythematosus (SLE) ontwikkeld is. Aan de vergoeding van het medicijn in Nederland is door veel partijen lang gewerkt. Het medicijn wordt gebruikt als aanvullende behandeling voor SLE-patiënten die ondanks hun gewone behandeling een hoge mate van ziekteactiviteit hebben. Een groot voordeel van het medicijn is dat het relatief weinig bijwerkingen heeft. Hier bespreken we wanneer u voor een behandeling met belimumab in aanmerking komt.

Belimumab werd bijna 3 jaar geleden toegelaten op de Europese markt. In augustus 2012 besloot het toenmalige College voor Zorgverzekeringen (CvZ) echter het nieuwe medicijn niet te vergoeden, omdat de werkzaamheid van belimumab niet voldoende bewezen zou zijn. Dit in tegenstelling tot de conclusie van het Europese Medicijn Agentschap (EMA) dat het medicijn juist had toegelaten als aanvullende behandeling voor SLE-patiënten die ondanks de gewone behandeling een hoge mate van ziekteactiviteit hadden.

Vanaf 1 juli 2015 onder voorwaarden vergoed
In het najaar van 2012 stapten Lupus Nederland, de NVLE, het Reumafonds en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) naar minister Schippers om de beslissing van het CvZ opnieuw te overwegen. Daarna is samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar een oplossing gezocht. Dit heeft ertoe geleid dat belimumab vanaf 1 juli 2015 onder voorwaarden uit de basisverzekering wordt vergoed. Wij zijn hier natuurlijk heel erg blij mee.

Voorwaarden
Belimumab is duur. Ook is niet helemaal duidelijk bij welke patiënten belimumab het beste werkt. Daarom zijn er een aantal voorwaarden voordat een behandeling met belimumab wordt vergoed:

  • Belimumab wordt alleen voorgeschreven als aanvullende behandeling bij volwassen SLE-patiënten die ondanks hun gewone behandeling een hoge mate van ziekteactivitieit hebben. U moet dus 18 jaar of ouder zijn; er moet sprake zijn van een hoge mate van ziekteactiviteit; en met gewone behandelingen (bijvoorbeeld een combinatie van Plaquenil, prednison, en bepaalde immunosuppressiva) niet lukt om de ziekte onder controle te krijgen.
  • Een behandeling met belimumab wordt alleen vergoed wanneer u deelneemt aan het  Nederlandse SLE register (ook wel Dutch Autoimmune Registry, of DAiRE-register genoemd). De bedoeling van dit register is om de ziekteactiviteit van zo veel mogelijk mensen met SLE te volgen. Bij elk bezoek aan de specialist wordt daarom de ziekteactiviteit gemeten en anoniem in het register opgeslagen. Door SLE-patiënten die belimumab gebruiken in het register te volgen, kan worden gekeken bij welke patiënten belimumab het beste werkt.

 

In de praktijk
In de praktijk kan uw specialist (reumatoloog, immunoloog, of nefroloog) precies nagaan of u eventueel in aanmerking komt voor een behandeling met belimumab. Er is een lijst met een aantal criteria opgesteld. Ook zijn er een aantal gevallen waarin belimumab niet mag worden voorgeschreven. U kunt hierbij denken aan zwangerschap, ernstige actieve nierproblemen, of ernstige neuropsychiatrische SLE. Ook hier weet uw specialist precies in welke gevallen belimumab wel en niet gebruikt kan worden.

Wanneer u in aanmerking komt voor behandeling met belimumab kan uw specialist u hiervoor opgeven. Omdat op het moment niet alle Nederlandse ziekenhuizen op het DaiRE register zijn aangesloten, kan het zijn dat de behandeling van belimumab in een ander ziekenhuis moet gebeuren.

In juli 2015 zijn de volgende ziekenhuizen op het DAiRE register aangesloten: VUmc Amsterdam, AMC Amsterdam, UMC Utrecht, UMCG Groningen, LUMC leiden. In de 2015 zullen alle acedemische centra zijn aangesloten bij DAiRE, en vanaf 2016 zullen steeds meer centra in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen.