Vanaf 1 juli krijg je bij je apotheek nog maar één type spuit mee als je bij Menzis verzekerd bent: Injexate. Met als gevolg dat je moet overstappen van je vertrouwde methotrexaatspuit (MTX spuit) of -pen naar deze nieuwe spuit. Menzis wil dat goede zorg voor iedereen betaalbaar blijft en wijst daarom één voorkeursmiddel aan. Dit is het zogenoemde ‘preferentiebeleid’. Op zich begrijpelijk, maar wat betekent dit voor jou als je deze injectie gebruikt? En wat doet het Reumafonds in zo’n situatie om de belangen van mensen met reuma te behartigen?

Kennis vergaren
Brieven van Menzis, richtlijnen, handleidingen, informatie van farmaceuten, wetenschappelijke onderzoeken en artikelen, websites… . Allerhande informatie hebben we doorgeploegd om te bekijken wat er allemaal speelt rondom methotrexaatinjecties en het preferentiebeleid. Ook hebben we gesproken met de reumatologen (NVR), de reumaverpleegkundigen (V&VN), de apothekers (KNMP) en de patiëntenvereniging van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN). Mensen met de ziekte van Crohn gebruiken namelijk ook methotrexaat injecties.

Geen middel voor preferentiebeleid
Reumatologen, apothekers, verpleegkundigen geven aan dat methotrexaat geen geschikt middel is om preferentiebeleid op te voeren. Er zijn verschillende toedieningsvormen en naalden beschikbaar. Hierdoor heb je als gebruiker de ruimte om samen met je reumatoloog te kiezen naar de voor jou meest geschikte vorm; een spuit of een pen. Het moeten overstappen naar een andere spuit betekent nogal wat als je goed bent ingesteld op je MTX spuit of -pen en hier vertrouwd mee bent.

700 reacties
We hebben samen met de CCUVN een brief geschreven naar Menzis. Daarin willen we duidelijk maken dat er keuze moet blijven en dat het verplicht moeten wisselen zonder medische reden onwenselijk is. Via Facebook en onze website hebben we zo vroeg mogelijk aangekondigd dat de wijziging rondom methotrexaatinjecties bij Menzis per 1 juli ingaat. Zo willen we voorkomen dat mensen in de apotheek bij het halen van hun MTX-spuit of pen worden overvallen met de nieuwe spuit. We vinden het belangrijk dat mensen met hun reumatoloog kunnen overleggen of er een medische noodzaak nodig is om de huidige spuit of pen toch te behouden. Zorg op maat waar nodig. Wij ontvingen maar liefst 700 reacties rondom dit onderwerp.

Gesprek bij Menzis
Met alle reacties vanuit onze achterban zijn we samen met de CCUVN naar Menzis in Wageningen gegaan. Daar hebben we onze argumenten uiteengezet om niet maar één spuit te gaan vergoeden. Helaas zet Menzis het beleid toch door.

Hoe nu verder?
Via het meldpunt reumamedicijnen.nl volgen wij nauwgezet de ervaringen rondom de overgang naar de nieuwe spuit. Als wij veel klachten krijgen, gaan we opnieuw met Menzis in gesprek en beraden wij ons op verdere stappen. Daarnaast hebben we onze krachten met andere patiëntenorganisaties gebundeld. Samen met hen zetten wij ons in om het steeds wisselen van medicijnen zonder medische noodzaak te voorkomen.

Wat kun jij doen?
Ben jij verzekerd bij Menzis en gebruik je MTX? Maak dan gebruik van ons stappenplan zodat je precies ziet wat je het beste kunt doen. Op het meldpunt reumamedicijnen.nl kun je jouw ervaringen rondom Injexate delen.

Iris KoopmansIk ben Iris Koopmans beleidsmedewerker Patiëntenbelangen. Ik houd mij onder andere bezig met medicijnen en zorginnovatie. Graag schrijf ik over de activiteiten die ik doe of gedachtes die ik heb, waarbij jullie reacties en ideeën meer dan welkom zijn!