Per 1 juli verandert het Reumafonds zijn naam in ReumaNederland. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan een jaren geleden ingezette koers om naast gezondheidsfonds ook de patiëntenorganisatie voor ruim 2 miljoen mensen met reuma in Nederland te zijn.

ReumaNederland werkt aan één doel: een betere kwaliteit van leven met reuma.
ReumaNederland brengt iedereen in beweging om dat doel te bereiken: artsen en onderzoekers, mensen met reuma, politiek, zorg en het bedrijfsleven en gaat hierbij voor de beste kennis en oplossingen. Met betrouwbare informatie, belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek dat tot de wereldtop behoort. Zodat mensen met reuma nu beter en straks zonder belemmeringen kunnen meedoen in de samenleving.

Vanaf 1 juli is ook onze website vernieuwd: www.reumanederland.nl. Wij verwachten dat onze nieuwe naam snel vertrouwd zal klinken.