Een elektrische fiets wordt in principe niet vergoed. Als je als gevolg van je reumatische aandoening geen gebruik kan maken van een reguliere fiets, zijn er soms wel mogelijkheden om een vergoeding voor een aangepaste fiets te krijgen.

Je kunt een aanvraag voor een aangepaste fiets indienen bij het UWV of bij de gemeente:

  • Gaat het om een aangepaste fiets om naar werk of school te fietsen? Dan kun je bij het UWV informeren naar de mogelijkheden en voorwaarden voor het aanvragen van een aangepaste fiets.
  • Gaat om een fiets voor privégebruik (bijvoorbeeld om boodschappen te doen), dan kun je bij het Wmo-loket van je gemeente informeren naar de mogelijkheden.

Veel mensen met reuma rijden auto. Het is per persoon verschillend of de reuma beperkingen bij het autorijden met zich meebrengt. En of het verantwoord en veilig is om auto te rijden.

Het is goed om te weten dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen veiligheid en voor die van anderen. Volgens de wet moet je ‘rijgeschikt’ zijn, wat betekent dat je geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Beperkingen door je reumatische aandoening, andere gezondheidsproblemen of medicijnen die van invloed zijn op je rijvaardigheid kunnen je rijgeschiktheid verminderen.

Heb je een geldig rijbewijs en twijfel je, vanwege je reuma, of je veilig en verantwoord kunt rijden? Dan kan het verstandig zijn om door het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) te laten beoordelen of je rijgeschikt bent.

Je doet dit door een ‘Gezondheidsverklaring’ in te vullen. In de Gezondheidsverklaring staan een aantal te beantwoorden vragen. Heb je een Gezondheidsverklaring ingestuurd bij het CBR dan ontvang je bericht van het CBR over je rijgeschiktheid. In sommige gevallen is aanvullend onderzoek nodig door een medisch specialist. Soms moet je een rijtest doen. Hieruit kan bijvoorbeeld duidelijk worden of je beperkingen hebt bij het autorijden en of er aanpassingen nodig zijn aan je auto om toch prettig en veilig te kunnen blijven autorijden.

Het is ook mogelijk om je rijgeschiktheid niet te laten onderzoeken. Hier zit wel een risico aan. Ga je dan toch de weg op en veroorzaak je een ongeluk, dan loop je het risico aansprakelijk gesteld te worden.

Twijfel je of het nodig is om je rijgeschiktheid door het CBR te laten beoordelen, overleg dan met je behandelend arts. Die kent jouw medische situatie het beste en kan je advies geven.

Meer informatie over het CBR en het invullen van een Gezondheidsverklaring lees je op de website van het CBR.

Terug naar veelgestelde vragen over leven met reuma