Werk jij als zelfstandige? Dan ben je eigen baas. Het kan lastig zijn als je door je reuma op de rem moet trappen met je werk, want je kan niet overleggen met een werkgever. Maar je zelfstandigheid heeft ook voordelen: je beslist alles zelf. Ook kan je je laten coachen. Er bestaan financiële vangnetten als je als zelfstandige toch een tijdje niet kan werken door de reuma.

Hoe kan jij je werk als zelfstandige blijven doen? Denk aan de volgende tips:

  • je hebt vaak meer ruimte om je werkzaamheden over de week te verdelen.
  • Kijk eens kritisch naar je verschillende werkzaamheden:
    – Hoe is de verdeling over de week en de maand?
    – Welke taken moet je echt zelf doen en zijn er taken die je kan uitbesteden
  • Afhankelijk van de grootte van jouw onderneming heb je te maken met een bedrijfsarts en collega’s waarmee je kunt overleggen. Met collega’s kan je taken en werkzaamheden afstemmen.
  • Zoek ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen. Bij het Centrum Chronisch Ziek en Werk vind je professionele ervaringsdeskundige coaches die ook zelfstandig ondernemer zijn. Zij denken met je mee en helpen jou op weg.

Naar informatie over Centrum Chronisch Ziek en Werk.

Regelingen als werken niet gaat

Als je een eigen bedrijf hebt, gelden voor jou andere regels dan voor iemand in loondienst. Je krijgt bijvoorbeeld niet doorbetaald bij ziekte en je kunt niet zomaar een uitkering aanvragen als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt. Dat laatste is alleen mogelijk als je daarvoor een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten hebt bij het UWV of een verzekeringsmaatschappij.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Als je als zelfstandige(door de gevolgen van reuma) financiële problemen krijgt, kan je in bepaalde gevallen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Jouw gemeente kan je dan ondersteunen met bijvoorbeeld een renteloze lening, een starterskrediet of een aanvulling op jouw inkomen tot bijstandsniveau.

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

Als je meer dan drie jaar als zelfstandige gewerkt hebt en je bent 55 jaar of ouder, dan val je misschien onder de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Dat betekent dat jouw gemeente, als je niet voldoende verdient om van te leven, jouw inkomen kan aanvullen tot bijstandsniveau. Of je hiervoor in aanmerking komt, kan je navragen bij jouw gemeente.

Andere manieren om je te verzekeren

Word je als zelfstandig ondernemer ziek, dan heb je (tijdelijk) geen inkomen. Dat risico kan je afdekken door bijvoorbeeld deel te nemen aan een broodfonds of een variant hierop, zoals Share People. In een dergelijke voorziening ondersteunen meerdere zelfstandig ondernemers elkaar financieel op vrijwillige en gelijkwaardige basis.

Lees meer over broodfonds

Lees meer over Share people