Hoe werkt de keuring voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Als het binnen 2 jaar niet lukt om weer (volledig) aan het werk te gaan, dan vraag je een (gedeeltelijke) WIA-uitkering aan. Je moet er zelf voor zorgen dat alle formulieren die nodig zijn bij het UWV terechtkomen.  Het UWV heeft een stappenplan om te komen tot een WIA-aanvraag.

Het UWV stuurt je een brief met een uitleg hoe je de uitkering kunt aanvragen. Nadat je de aanvraag hebt gedaan nodigt het UWV je uit voor een gesprek met de verzekeringsarts. Daarna volgt mogelijk een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige.

Deze twee gesprekken zijn bedoeld om de mate van je arbeidsongeschiktheid te beoordelen. Dat houdt in dat er op grond van de gesprekken bepaald wordt wat je met jou mogelijkheden en beperkingen kan verdienen. Dat vergelijken ze met het inkomen wat je had voordat je ziek werd.  Het verschil in inkomen bepaalt je arbeidsongeschiktheidspercentage.  Is het verschil kleiner dan 35% dan krijg je geen WIA-uitkering.

Wat gebeurt er tijdens het bezoek aan de verzekeringsarts?

De arts bespreekt je lichamelijke en psychische klachten met je en of je last hebt van pijn, vermoeidheid of andere problemen. Ook stelt de arts je vragen over je dagelijkse leven, je sociale bezigheden of hobby’s. En misschien is een kort lichamelijk onderzoek nodig.

De verzekeringsarts stelt geen diagnose en geeft geen advies over behandelingen. Het doel van het gesprek is om te bepalen wat je ondanks je klachten en beperkingen nog aan werk kan doen. De arts beoordeelt ook of de klachten tijdelijk zijn of blijvend. Hij maakt bij deze beoordeling gebruik van de zogenaamde ‘functionele mogelijkhedenlijst’ (FML).

Het komt voor dat de arts aan het einde van het gesprek al iets kan vertellen over  de inschatting van je mogelijkheden om te kunnen werken. Soms wil hij eerst nog aanvullende informatie inwinnen bij je huisarts of specialist.  De arts vraagt je toestemming hiervoor. Wil je zelf dat de verzekeringsarts contact opneemt met je huisarts of specialist? Geef dat dan aan in het gesprek.

Vertel  aan het eind van het gesprek met de arts dat je graag een verslag van het gesprek wilt of neem het gesprek met de arts op. Dan kun je het gesprek later nog eens rustig beluisteren. Als je een geluidsopname wilt maken,  geef dit dan aan bij de arts als het gesprek begint. Je moet wel akkoord gaat met de spelregels van het UWV hiervoor.

Wat gebeurt er na het bezoek aan de verzekeringsarts?

Na het gesprek met de arts krijg je bericht over de vervolgstappen. De arts kan concluderen dat je (gedeeltelijk) kunt werken. Of dat je nu niet kunt werken, maar in de toekomst waarschijnlijk wel. Dan krijg je een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige.

Als de arts tot de conclusie is gekomen dat je niet kunt werken en dat daar in de toekomst ook geen verbetering in komt, dan krijg je mogelijk een IVA-uitkering.

Meer informatie over de WIA-beoordeling vind je op uwv.nl.