Na het gesprek met de verzekeringsarts van het UWV krijg je soms een gesprek met een arbeidsdeskundige. Je krijgt een uitnodiging als de verzekeringsarts van mening dat je mogelijkheden hebt om te werken.

Lees hieronder wat de arbeidsdeskundige doet:

De arbeidsdeskundige beoordeelt wat voor werk je kunt doen. Daarbij gebruikt hij de functionele mogelijkhedenlijst die de verzekeringsarts met jou heeft ingevuld.

Hij selecteert minstens drie functies die voor jou geschikt zijn. En hij schat in hoeveel je daarmee zou kunnen verdienen. Ook kiest de arbeidsdeskundige functies waarvoor je binnen 6 maanden geschikt kunt zijn door bijvoorbeeld bijscholing.

De arbeidsdeskundige maakt ook een berekening: met de functies die je nog zou kunnen uitoefenen verdien je in de toekomst loon. Kun je 65% of minder van je oude loon verdienen? Dan heb je recht op een WIA-uitkering. Hoe hoog deze uitkering is, moet ook berekend worden. Het arbeidsongeschiktheidspercentage geeft aan wat je nu niet meer kunt verdienen met werk. Het zegt niets over de ernst van je aandoening of je klachten.

Vindt de arbeidsdeskundige geen of onvoldoende geschikte functies voor je, dan word je alsnog volledig arbeidsongeschikt verklaard.