UWV en re-integratie

Ontvangt je een WIA-, WAO-, Wajong- of WW-uitkering van het UWV en wil je weer terug aan het werk, dan ga je re-integreren. Je krijgt daarbij hulp van een arbeidsdeskundige of werkcoach van het UWV. Bij het UWV kijken ze samen met jou welk werk bij jou zou passen. En uiteraard ook welk werk er beschikbaar is. In sommige gevallen schakelt het UWV een gespecialiseerd re-integratiebureau in. Zo’n bureau kan jou helpen een vacature te vinden die bij je past, je kunt er een sollicitatietraining krijgen, een beroepskeuzetest doen en workshops volgen.

Misschien kom je ook in aanmerking voor een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO). Dat betekent dat je zelf een re-integratiebureau mag inschakelen en dat het UWV daarvoor betaalt. Overleg hierover met jouw arbeidsdeskundige.

Laat je coachen

Bij het Centrum Chronisch Ziek en Werk vind je professionele coaches die zelf ervaring hebben met reuma. Wil je graag dat iemand jou persoonlijke begeleiding geeft bij vinden van werk dat bij je past? Of wil je bijvoorbeeld een steun in de rug bij een nieuwe functie, of bij het starten van een eigen bedrijf? Neem contact op met het Centrum Chronisch Ziek en Werk. Zij overleggen ook met jou wie of welke instantie de kosten van jouw coaching gaat dragen.

Participatiewet

De Participatiewet is een regeling die is gemaakt met de bedoeling om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Of de Participatiewet op jouw situatie van toepassing is, is afhankelijk van een aantal factoren.

Voor wie is de Participatiewet bedoeld?

Heb je een bijstandsuitkering of ben je na 1 januari 2015 niet toegelaten tot de Wajong, maar heb je wel een chronische aandoening of beperking? Dan krijg je hulp vanuit jouw gemeente bij het vinden van werk dat bij jou past. Deze hulp is geregeld in de Participatiewet.

De Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) is oude wet die is opgegaan in de nieuwe Participatiewet. Er stromen geen nieuwe mensen meer in in de Wsw. Heb je al werk via de Wsw? Je houdt de rechten en plichten die je nu ook hebt.

Wat doet de gemeente om jou aan werk te helpen?

Er zijn afspraken met werkgevers over meer banen voor mensen die een chronische aandoening of een beperking hebben. Daarnaast kan de gemeente aanpassingen op jouw werkplek betalen. Ook wil de gemeente jouw werkgever en jou een steuntje in de rug bieden als je risico loopt dat je door jouw reuma niet kunt werken. De gemeente kan jouw werkgever dan een zogenaamde no-riskpolis aanbieden. Dit houdt in dat de gemeente de loonkosten aan jouw werkgever compenseert als jij ziek wordt.

Waar kan je terecht met vragen?

Ontvang je een uitkering van de gemeente en heb je door jouw reumatische aandoening een beperking om te werken? Dan kan je met vragen over hulp bij re-integratie terecht bij jouw gemeente en bij het Regionale Werkbedrijf. In Nederland zijn 35 Regionale Werkbedrijven. Het Regionale Werkbedrijf ondersteunt mensen die een arbeidsbeperking hebben om aan werk te komen. Vraag bij jouw gemeente waar je het Regionale Werkbedrijf bij jou in de buurt vindt.

Solliciteren

Wanneer vertel je bij een sollicitatie iets over jouw reuma? Heb je het recht om erover te zwijgen, of de plicht om er over te vertellen? Soms vraagt de werkgever naar jouw gezondheid, of krijg je te maken met een aanstellingskeuring. De werkgever heeft zich daarbij aan regels te houden, want keuren is niet een vanzelfsprekend iets.

Vertel je iets over jouw aandoening?

Als je gaat solliciteren, ben je niet verplicht te melden dat je reuma hebt. En de werkgever waar je solliciteert mag je geen vragen stellen over jouw gezondheid of ziekteverleden, je hoeft deze vragen dan ook niet te beantwoorden.

Er is een belangrijke uitzondering. Als je inschat dat je door jouw aandoening ongeschikt bent voor de functie, dan ben je verplicht om dat te vertellen. Je kunt dit inschatten aan de hand van de informatie die de werkgever over de functie en de erbij behorende taken geeft (o.a. in de functieomschrijving). Verzwijg je jouw aandoening in dit geval toch, dan kan dat gevolgen hebben voor jouw recht op loon tijdens ziekte of de voortzetting van jouw dienstverband.

Als je niet verplicht bent jouw ziekte te melden, kan je er alsnog voor kiezen jouw reumatische aandoening zelf ter sprake te brengen. Bijvoorbeeld om ‘gaten’ in jouw cv te verklaren. Of als je solliciteert vanuit een WIA-uitkering en je jouw toekomstige werkgever wilt wijzen op financiële voordelen die hij heeft om jou in dienst te nemen.

Aanstellingskeuring

Als je naar een baan solliciteert, kan het gebeuren dat je met een aanstellingskeuring te maken krijgt. Bij de meeste banen is zo’n keuring echter onnodig of zelfs verboden. Een aanstellingskeuring mag alleen als je, voor de uitoefening van de functie, aan bepaalde medische eisen moet voldoen. Het gaat dan om eisen die voorkómen dat je tijdens jouw werk risico’s loopt voor jouw gezondheid of veiligheid, of die van anderen. Voorbeelden zijn beroepen zoals brandweerman, piloot of militair. Een keuring mag alleen door een bedrijfsarts worden gedaan, en kan bestaan uit het invullen van een vragenlijst.

Word je bij een sollicitatie opgeroepen voor een keuring, en twijfel je of dit is toegestaan? Je kunt informatie en advies inwinnen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA). Of lees hun brochure ‘Nieuwe baan? Zomaar keuren mag niet!’.

Een eigen bedrijf starten

Ook als je een reumatische aandoening hebt, kan je een eigen bedrijf beginnen. Het is wel goed om van te voren informatie in te winnen en goed af te wegen of werken als zelfstandige bij jou past. Als je een uitkering hebt, kan het UWV je hierbij helpen.

Als je overweegt om als ondernemer aan de slag te gaan, bedenk dan dat ondernemen meer inhoudt dan alleen jouw vak uitoefenen. Denk aan administratie, de werving van klanten en het vergroten van jouw naamsbekendheid. En wat doe je bijvoorbeeld als je een slechte dag hebt en je hebt veel werk dat af moet?

Voorbereiding

Bereid je goed voor voordat je een bedrijf begint. Onderzoek bijvoorbeeld voor de daadwerkelijk start goed welke mogelijkheden er voor jou zijn en maak een plan. Informatie over het starten van jouw eigen bedrijf krijg je bij de Kamer van Koophandel.

Jouw uitkering en je eigen bedrijf

Als je een uitkering hebt, neem dan contact op met het UWV of jouw bijstandsconsulent welke gevolgen het starten van je eigen bedrijf voor jouw uitkering heeft en wat je moet doen. Veel informatie daarover is ook al te vinden op de website van het UWV.

Laat je coachen

Bij het Centrum Chronisch Ziek en Werk vind je professionele coaches die zelf ervaring hebben met reuma. Wil je graag dat iemand jou persoonlijke begeleiding geeft bij het starten van een eigen bedrijf? Neem contact op met het Centrum Chronisch Ziek en Werk.

Vrijwilligerswerk

Als je (tijdelijk) niet kunt werken, is vrijwilligerswerk een manier om extra werkervaring op te doen en nieuwe mensen te leren kennen. Als je een uitkering krijgt, mag je soms vrijwilligerswerk doen, mits dit het vinden van een betaalde baan niet in de weg staat. Je bent verplicht aan de uitkeringsinstantie te melden dat je vrijwilligerswerk doet. Vraag bij jouw uitkeringsinstantie naar de regels en voorwaarden bij het doen van vrijwilligerswerk.

Sollicitatieplicht

Heb je een sollicitatieplicht naast jouw vrijwilligerswerk? In de meeste gevallen houd je deze sollicitatieplicht. Als je een betaalde baan krijgt aangeboden dan moet je die accepteren. Ook als dat betekent dat je jouw vrijwilligerswerk ervoor moet opgeven.

Vrijwilligerscentrale

Als je vrijwilligerswerk wilt doen, kan je voor vacatures terecht bij de vrijwilligerscentrale. Kijk op internet voor de contactgegevens van de vrijwilligerscentrale bij jou in de buurt.

Waar kan je terecht?

UWV
Website: www.uwv.nl
Website: www.werk.nl

Centrum Chronisch Ziek en Werk (CCZW)
Website: www.centrumchronischziekenwerk.nl

Fit for Work
Website: www.fitforworknederland.nl

Juridisch Loket
Website: www.juridischloket.nl

Rijksoverheid
Website: www.rijksoverheid.nl

Mezzo (Mantelzorg en vrijwilligerswerk)
Website: www.mezzo.nl

Commisie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen
Website: www.aanstellingskeuringen.nl

Kamer van Koophandel
Website: www.kvk.nl

Heb je niet de informatie gevonden die je zocht?
Kijk bij de veelgestelde vragen over leven met reuma