Ook als je reuma hebt, wil je zo gewoon mogelijk naar de middelbare school of gaan studeren. Afhankelijk van je klachten, loop je soms tegen een aantal knelpunten aan. Er zijn een aantal tips wat je zelf kan doen. En onderhoud goed contact met je mentor of decaan. Ook bestaan er regelingen waar je gebruik van kan maken ter ondersteuning van jouw opleiding.

De belangrijkste persoon: je mentor

Maak aan het begin van je school- of studiejaar een afspraak met je mentor, de decaan, studieadviseur of studieloopbaanbegeleider. Geef aan dat je reuma hebt en maak een aantal afspraken, bijvoorbeeld over aanpassingen of verzuim.

Vertel dat je reuma hebt en wat de consequenties daarvan voor jou zijn. Vertel tegen welke knelpunten jij aanloopt. Maak voordat je de afspraak hebt een lijstje met deze knelpunten en geef aan wat je wel kunt, wat echt niet gaat en waar je ondersteuning bij nodig hebt. Hoe duidelijker jij bent, hoe makkelijker aanpassingen zijn door te voeren.

Je kan denken aan de volgende punten:

 • Je moet boeken sjouwen
 • Je moet veel traplopen en daar heb je moeite mee
 • Je hebt last van concentratieproblemen omdat je vermoeid bent
 • Je moet vanwege behandelingen soms lessen of colleges missen en loopt daardoor studievertraging op
 • Je hebt moeite met (langdurig) schrijven
 • Je kunt niet lang zitten

Afspraken maken

Denk aan de volgende onderwerpen waarover je afspraken kan maken met je mentor:

 • verzuim als je een langere tijd afwezig bent
 • aanpassingen die jij nodig hebt
 • verplicht meedoen met gymles of andere verplichte activiteiten die voor jou zwaar zijn. Doe mee met wat kan maar houdt ook je grenzen in de gaten zodat je jezelf niet overbelast.

Overleg over slimme oplossingen

Bespreek ook met je mentor waar je aanpassingen bij nodig hebt, of een hulpmiddel. Je kan denken aan:

 • Een dubbele pakket studieboeken, een pakket voor thuis en een voor op je school of opleiding
 • Vraag een sleutel voor de lift zodat je die kan gebruiken op momenten dat dit nodig is
 • Een aangepast studieprogramma bijvoorbeeld kortere school of collegedagen
 • Een laptop meenemen naar school zodat je niet lang hoeft te schrijven
 • Extra tijd voor proefwerken of tentamens

 

Slimme tips: lees wat je zelf kan doen

Reuma is steeds meer een onzichtbare aandoening dus je klas- en studiegenoten kunnen niet altijd aan je zien dat je klachten hebt. Vertel je klas- en studiegenoten waar je veel mee optrekt, dat je reuma hebt en wat dit voor je betekent. Denk vooruit, en wees creatief in het bedenken van oplossingen. Lees hieronder verschillende tips.

Houd contact

In het begin van je school- of studiejaar heb je je mentor of decaan gesproken. Houd contact met hen en laat weten hoe het met je gaat. Zo leert je mentor of decaan je goed kennen verloopt het zoeken naar aanpassingen makkelijker.

Denk vooruit

Voor het gesprek met je mentor of decaan heb je een lijstje gemaakt met de knelpunten waar jij mogelijk tegenaan loopt. Heb je dat nog niet, maak dan zo’n lijst. Soms weet je nog niet waar je mee te maken krijgt, geef dan aan dat je nog wat moet experimenteren om te kijken hoe het voor jou het beste werkt.

Probeer ook realistisch te kijken naar jezelf. Doe je niet beter voor dan dat het met je gaat. Hoe realistischer jij bent, hoe groter de kans dat jij op tijd de ondersteuning krijgt die je nodig hebt.

Wees creatief

Voor elk probleem is een oplossing . Zoek zelf naar oplossingen die jou kunnen helpen. Laat je daardoor niet beperken of het wel kan of mag. Praat er eens over met andere jongeren. Bijvoorbeeld via youth-r-well.com of kijk op de website van ecio.nl. Zo kom je vanzelf op ideeën.

Op veel MBO’s, HBO’s en universiteiten zijn er (informatie)bijeenkomsten of trainingen speciaal voor mensen met een beperking. De organisatoren hiervan weten precies bij wie je moet zijn en waarvoor. Vaak heet dit SCHIB: Studenten Contact Hulp en Informatie bij Beperkingen.

Activiteitenboek

Naar de middelbare school of beginnen met studeren is een nieuw activiteit voor je. Andere omstandigheden, andere dagindeling enzovoorts. Als je nog niet precies wet hoe je lichaam daarop gaat reageren is het handig een paar weken een activiteitendagboek bij te houden.

Zet daarin welke activiteiten je hebt gedaan en hoeveel hersteltijd je daarvan nodig hebt. Zo weet je steeds beter wat wel kan, wat niet of op een andere manier moet.

Kom op voor jezelf

Dat is soms lastig maar jij hebt recht op school en studie. Zorg dus dat jij krijgt wat je nodig hebt om je school en opleiding goed te kunnen volgen. Vind je het moeilijk voor jezelf op te komen?

Denk dan eens aan de training ReumaUitgedaagd! Dit is een zelfmanagementtraining. Speciaal opgeleide trainers die zelf een vorm van reuma hebben begeleiden de training. Deze training kun je live of online volgen.

Meer informatie over ReumaUitgedaagd!

Regelingen: waar heb je recht op?

Als je een opleiding gaat volgen bestaan er wettelijke regelingen om jou te ondersteunen. Denk aan aanpassingen en tegemoetkomingen. Lees meer informatie wat er bestaat.

Toegankelijkheid en aanpassingen

Je school of opleidingsinstituut moet toegankelijk zijn.  Zowel lichamelijk als online. Daar zijn allerlei wettelijke regelingen voor. Deze staan op de website van ecio. 

Soms heb je andere aanpassingen nodig. Denk aan een specials stoel of computer. Onder bepaalde voorwaarden vergoed het UWV dit. Meer informatie vind je op de website van het UWV

Profileringsfonds

Het komt voor dat je door je gezondheidsklachten studievertraging oploopt. Dit heeft vaak financiële gevolgen. Daarvoor is het profileringsfonds in het leven geroepen.

Meer informatie over  profileringsfonds

DUO

Op de website van de dienst uitvoering onderwijs, beter bekent als DUO, vind je informatie  rond allerlei regelingen die te maken hebben met het volgen van onderwijs.  Of het nu de middelbare school, MBO, HBO of universiteit betreft.

Je vindt er ook regelingen die het makkelijker voor je maken om je studie af te ronden denk aan:

 • Verlenging prestatiebeurs
 • Verlenging van diplomatermijn
 • Omzetting prestatiebeurs
 • Nieuw aanspraak op studiefinanciering

Meer informatie over deze regelingen

Individuele studietoeslag gemeente

Heb je geen recht op een Wajonguitkering en ga je studeren, maar kan je door je beperking naast je studie niet werken? Dan kan je een individuele studietoeslag aanvragen bij je gemeente.

Bekijk informatie hierover van Rijksoverheid:

Rijksoverheid

Ontvang je wel een Wajong-uitkering en studeer je? Lees meer hoe het dan is geregeld op:

IederIn

Wajong-uitkering

Als je door je gezondheidsklachten niet kunt werken, kun je een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen bij het UWV. Je krijgt alleen een WAJONG uitkering als je nu en in de toekomst niet meer kan werken .  De regels voor de WAJONG uitkering zijn sinds 2015 verder aangescherpt. Met een WAJONG uitkering 2015 kun je geen studie volgen.

Heb je al een WAJONG bijvoorbeeld een WAJOG 2010 of een oude WAJONG, dan kun je onder voorwaarden studeren.  Meer hierover  vind je op de website van het UWV

 

 

Meer informatie vind je op:

Studie
Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO)

Financiële ondersteuning
Studievertraging 
Recht op WAJONG
Slim financieel studeren met beperking (pdf)

Jong en reuma
youth-r-well.com
Hoezo anders

Bijbaan
Emma at Work