De reuma van je partner heeft vaak ook invloed op jouw leven en op jullie relatie.  Het leven zoals jullie gewend waren verandert. Dit hoeft niet te betekenen dat niks meer kan maar het is wel handig met een aantal zaken rekening te houden. Het is belangrijk om samen een nieuwe weg te vinden in het leven met reuma binnen jullie relatie. Hieronder vind je een aantal tips.

Jullie relatie

Communicatie en emoties

Je partner gaat vaak door een rouwproces, dat geldt ook voor jou. Elke mens doorloopt dit proces anders. Zorg ervoor dat jullie vooral met elkaar in gesprek blijven en regelmatig bij elkaar checken hoe het met jullie is.

Jij als partner kan specifieke emoties hebben zoals onmacht, overbezorgdheid of  ‘onderbezorgdheid’ en alles wat er bij verwerking van verlies verder komt kijken: ontkenning, boosheid enzovoorts. Je bent misschien vermoeid, verdrietig of somber omdat jij ook moet wennen aan reuma in jullie leven. Dat is heel normaal. Vertel dit aan je partner met reuma. Misschien lucht dat op en kan jouw partner jou weer steunen in jouw verwerking. Onderling begrip helpt.

Het is slim om reuma samen te ‘verwerken’ en daarnaast elkaar ook de ruimte te geven voor de persoonlijke verwerking van alles wat er gebeurt. Voor jullie allebei is een eigen leven met eigen bezigheden net zo belangrijk als voordat reuma in jullie leven kwam. Dit helpt ook om afleiding te krijgen.

Reuma gooit roet in het eten, maar jullie zijn nog steeds dezelfde persoon, met die speciale eigenschappen, waar je op viel/valt.

Probeer gewone dingen en leuke dingen met elkaar te blijven doen. Dat is in het begin vaak experimenteren met wat wel en niet kan omdat vermoeidheid, pijn en beperkingen meestal wisselend zijn. Het vergt enig creativiteit van jullie samen.

Komen jullie problemen tegen waar jullie samen niet uitkomen, overweeg dan om advies te vragen aan bijvoorbeeld een reumaverpleegkundige, maatschappelijk werker of psycholoog. Vraag een gesprek aan met jullie huisarts zodat deze indien nodig gericht kan verwijzen.

Reuma heeft regelmatig invloed op jullie seksleven.

Lees meer over seksualiteit

 

Jouw rol als partner verandert vaak 

Als partner van jouw geliefde met reuma schiet je regelmatig te hulp. Een valkuil hierbij is dat je soms teveel overneemt of dat je teveel taken erbij krijgt zodat het voor jou te zwaar wordt. Goede afstemming hierover met elkaar is belangrijk.

Jullie huishouden verandert vaak. Overleg samen wanneer het belangrijk is dat je wel taken doet of overneemt en wanneer het overbodig is omdat je partner het zelf kan. Ook al doet diegene dit dan anders dan je gewend bent.

Soms is het nodig dat je partner zorg van je nodig heeft, zoals hulp bij aankleden, wassen, injecteren van medicijnen of andere zaken. Dat is een andere rol dan jij en je partner gewend was. Bedenk wat jij je partner aan hulp of zorg kan bieden. Je bent partner en soms mantelzorger maar geen zorgverlener. Overleg wat je partner van jou aan hulp of zorg wil ontvangen. Wat voor de een goed voelt hoeft voor de ander niet goed te voelen. Vraag zo nodig hulp of ondersteuning bij de gemeente of in jullie netwerk. Praat met elkaar over jullie verwachtingen, behoeften en mogelijke oplossingen.

Heeft de situatie thuis invloed op je werk? Vertel op je werk dat je partner je soms wat vaker nodig heeft. Er bestaan regelingen die je ondersteuning geven, zoals zorgverlof. Bespreek dit met je leidinggevende en check de regelingen in je CAO of vraag ernaar bij medewerkers van personeelszaken.

Mezzo is de organisatie waar je meer tips en informatie vindt over mantelzorg, ondersteuning bij jouw rol als mantelzorger en hoe je ook goed voor jezelf kan blijven zorgen.

Naar website Mezzo