Waar kan je terecht?

Als je een reumatische aandoening hebt, kan je te maken krijgen met allerlei vragen rondom zorg, ondersteuning, werk en inkomen. Bijvoorbeeld vragen over uitkeringen, aanpassingen in huis of huishoudelijke hulp.

In deze loketwijzer weet je waar je terecht kunt met jouw vraag.

Vind het juiste loket voor:

Heb jij door het leven met reuma hogere kosten dan iemand zonder reuma, bijvoorbeeld doordat je gebruikmaakt van de zorg? Hieronder lees je waar je meer te weten kunt komen over tegemoetkomingen en uitkeringen. Of waar je terecht kunt voor advies of informatie over het rondkomen met jouw budget.

Tegemoetkomingen voor hoge kosten

Er zijn verschillende manieren om een tegemoetkoming voor jouw hogere kosten door reuma te krijgen. Dit zal nooit helemaal jouw kosten dekken, houd daar rekening mee.
Lees meer informatie over tegemoetkomingen op  meerkosten.nl.

Aftrek specifieke zorgkosten

Heb je aantoonbaar hoge kosten gemaakt voor zorg, voorzieningen of hulpmiddelen? Misschien kan je deze kosten bij de aangifte inkomstenbelasting aftrekken bij de specifieke zorgkosten.

Bel voor meer informatie met de belastingtelefoon: 0800 – 0543.
Lees meer informatie over belasting aftrekken op meerkosten.nl.

Uitkering als je niet kunt werken

Kan je door jouw klachten niet of minder werken? Dan heeft dit gevolgen voor jouw inkomen. Afhankelijk van je werkverleden en persoonlijke situatie heb je misschien recht op een uitkering. Waar kan je terecht?

 • Het UWV:
  Het UWV regelt de Ziektewet-, WW-, WIA- en Wajong-uitkeringen.
  Hoe is het geregeld en hoe vraag je een uitkering aan? Lees verder op de
  website van het UWV.
 • De gemeente:
  Heb je geen recht op één van de bovenstaande uitkeringen? Misschien heb je recht op een bijstandsuitkering. Deze vraag je aan bij jouw gemeente. Heb je  een arbeidshandicap, dan helpt jouw gemeente je bij het vinden van passend werk.  Vraag na bij jouw gemeente wat dit voor jou betekent.
  Je leest meer informatie over de bijstand op antwoordopbijstand.nl.

Hulp bij jouw geldzaken

Heb je moeite om rond te komen of hulp nodig bij de aanvraag van een tegemoetkoming? Vraag om hulp of bekijk informatie.

 • Wil je tips om rond te komen, lees dan meer op de website van het Nibud.
 • Wil je hulp om rond te komen of om een tegemoetkoming aan te vragen? Je kan terecht bij de Stichting MEE.
 • Heb je schulden en heb je hulp nodig om ze af te lossen? Neem contact op met de afdeling schuldhulpverlening van jouw gemeente. Deze hulp is altijd gratis.

Extra kinderbijslag

Ouders kunnen onder voorwaarden extra kinderbijslag krijgen, als er extra kosten voor school nodig zijn.
Lees meer informatie bij de Sociale Verzekeringsbank.

Studietoeslag

Als je 18 jaar of ouder bent en niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen is er de mogelijkheid individuele studietoeslag via de gemeente aan te vragen.

Meer informatie

Lees meer informatie en tips over school, studie, werk of uitkeringen

 

Bij reuma heb je vaak medische zorg of ondersteuning nodig. Jouw behoefte aan zorg is heel persoonlijk. Waar kan je terecht?

Hoe vind je de weg?

Wil je weten waar je moet zijn met welke vraag om ondersteuning of zorg?

Het persoonsgebonden budget

Als je een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt, koop je met dat geld zelf jouw zorg in. Heb je vragen over het persoonsgebonden budget? Je leest veel informatie op de website van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb.

Hulp bij het aanvragen

Vind je het lastig om zelf zorg of ondersteuning aan te vragen, vraag dan om advies of begeleiding. Er bestaan verschillende mogelijkheden:

 • Vraag bij jouw gemeente naar een cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner is een medewerker van de gemeente die jou helpt bij het aanvragen van ondersteuning die jouw gemeente biedt.
 • Jouw eigen zorgverzekeraar geeft jou advies en informatie als het gaat om zorg die valt onder de vergoedingen uit de basisverzekering of jouw aanvullende verzekering. Op de website van je zorgverzekeraar vind je vaak informatie. Of neem voor een persoonlijk advies contact op met hun klantenservice.
 • Het maatschappelijk werk helpt je bij het regelen van zorg en ondersteuning en het doen van aanvragen. Je vindt een maatschappelijk werker bij het Algemeen Maatschappelijk Werk in jouw gemeente of in het ziekenhuis of bij de Stichting MEE.

 

Heb je moeite met dagelijkse dingen, zoals jezelf verzorgen, je werk doen of hobby’s uitoefenen? Hulpmiddelen, huishoudelijke hulp en aanpassingen in huis kunnen jou helpen bij het dagelijkse leven.

De ergotherapeut

Een ergotherapeut kijkt met jou welk hulpmiddel of welke aanpassing voor jou geschikt is. Ook helpt de ergotherapeut bij de aanvraag van een hulpmiddel. Vraag je (huis)arts om een verwijzing naar een ergotherapeut.

Vind een ergotherapeut

Informatie over hulpmiddelen

Zorgloket van jouw gemeente

Jouw gemeente biedt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) hulp om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Denk aan:

 • huishoudelijke hulp
 • vervoersvoorzieningen
 • of aanpassingen in huis.

Je kan jouw vragen hierover stellen aan het zorgloket van jouw gemeente.

Onze Wmo-wegwijzer voor mensen met reuma wijst je de weg en geeft veel informatie.
Naar de Wmo-wegwijzer

Hoe zit het met de vergoedingen?

Het zorgloket van jouw gemeente en jouw zorgverzekeraar geven je ook informatie over specifieke vergoedingen die je kunt krijgen.

Aanvragen

Wil je hulp bij het doen van een aanvraag? Bijvoorbeeld om een formulier in te vullen?
Neem dan contact op met een ergotherapeut of met een cliëntondersteuner van jouw gemeente.  Ook kan een maatschappelijk werker van de Stichting MEE je helpen bij het aanvragen.

Lenen via thuiszorgwinkel en zorgverzekeraar

Heb je tijdelijk een hulpmiddel nodig, bijvoorbeeld voor revalidatie na een operatie? Misschien kan je het artikel lenen. Kan je het artikel niet lenen, dan kan je het soms huren. Denk bijvoorbeeld aan bedklossen, een toiletverhoger of een rolstoel. Bij de thuiszorgwinkel in jouw gemeente krijg je meer informatie over de mogelijkheden.

Vaak is het mogelijk om bij het lenen van een hulpmiddel een vergoeding van jouw zorgverzekering te krijgen. Informeer naar de mogelijkheden voor een vergoeding bij jouw zorgverzekeraar. Afhankelijk van jouw aanvullende verzekering heb je misschien meer mogelijkheden.

Hulpmiddel kopen

Kan je een hulpmiddel niet lenen of huren, of wordt het hulpmiddel of de aanpassing in huis niet vergoed door de gemeente of jouw zorgverzekeraar? Dan kan je het hulpmiddel of de aanpassing kopen. Maar hulpmiddelen en vooral aanpassingen in huis zijn duur.

Soms loont het om een hulpmiddel waarvoor je geen vergoeding ontvangt, tweedehands te kopen. Kijk hiervoor eens op zorgoutlet.nl.

Misschien is het mogelijk om bij jouw belastingaangifte de kosten van een zelf betaald hulpmiddel of aanpassing af te trekken. Kijk voor de mogelijkheden op belastingdienst.nl.

 

Heb je beperkingen door je reuma om van A naar B te komen, in jouw eigen gemeente of daarbuiten? Er bestaat een aantal regelingen om je te helpen om mobiel te blijven.

Hieronder lees je de belangrijkste regelingen.

Vervoer binnen jouw gemeente/regio

Ben je beperkt in het reizen binnen jouw gemeente of regio? Ga naar het zorgloket van jouw gemeente en leg je probleem voor. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan jouw gemeente je misschien:

 • een persoonlijke oplossing bieden in de vorm van een aangepaste fiets, een scootmobiel of een rolstoel en in zeldzame gevallen een aanpassing aan je auto;
 • een algemene oplossing bieden in de vorm van een gemeentelijke vervoersvoorziening of een regiotaxi.

Vervoer buiten jouw regio

Moet je soms ook buiten jouw regio reizen en is dit voor jou een probleem door je reuma? Je kunt onder bepaalde voorwaarden een vergoeding krijgen voor de Valys-taxi. Je kunt Valys gebruiken als je verder reist dan 5 openbaar vervoer-zones vanaf jouw woonadres. Je leest meer informatie over Valys op valys.nl.

Vervoer naar en van ziekenhuis

Jouw zorgverzekeraar biedt een speciale vergoeding voor reizen naar en van het ziekenhuis, als je daarheen moet voor medisch onderzoek, controles of je behandeling. Vanaf 2019 gelden voor mensen met reuma ruimere voorwaarden om hiervoor een vergoeding vanuit de basisverzekering te krijgen. Neem voor vragen over deze regeling contact op met jouw eigen zorgverzekeraar.

Meer informatie

Wil je een  verzekering afsluiten? Neem bijvoorbeeld: 

 • een overlijdensrisicoverzekering
 • een woonlastenverzekering
 • een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 

Door je reuma kan het moeilijker zijn om een verzekering af te sluiten of het kost je meer premiegeld. Door de reuma ziet de verzekeraar het als een groter financieel risico om jou te verzekeren.

Medische selectie

Misschien loop je aan tegen medische selectie. Dat betekent dat je voor het afsluiten van zo’n verzekering een vragenlijst over jouw gezondheid moet invullen (dat heet een ‘gezondheidsverklaring’).

Invullen vragenlijst

Het is slim om deze lijst volledig en eerlijk in te vullen. Ook als je gezondheid en je klachten veranderen tijdens de aanvraagprocedure, moet je dit aangeven. Als je dat namelijk niet doet, kun je later problemen krijgen. Je krijgt dan bijvoorbeeld een lagere uitkering of helemaal geen geld.

Medisch adviseur

Een medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij controleert de vragenlijst  die je over je gezondheid hebt ingevuld. Hij geeft hierover advies aan de verzekeraar om je wel of niet te accepteren en tegen welke premie. Soms betaal je vanwege je reuma een hogere premie.

Opvragen aanvullende informatie

Soms vraagt een adviseur aanvullende informatie aan je huisarts of specialist. Heel soms krijg je een uitnodiging voor een onderzoek door een onafhankelijke arts. Natuurlijk gebeurt dit alleen met jouw toestemming. Als je dat niet wilt, kun je meestal geen verzekering bij die maatschappij afsluiten. Uiteindelijk beslist de verzekeraar wat er gebeurt.

Afwijzing

Het verschilt per verzekeraar of je wel of niet wordt geaccepteerd. Het is daarom handig bij verschillende verzekeraars een voorstel op te vragen. In sommige vragenlijsten staat de vraag: Bent u wel eens vanwege uw gezondheidsklachten geweigerd bij een verzekeraar? Als dat zo is, moet je daar ‘ ja’  op zeggen.

Hoe voorkom je een afwijzing?

Een afwijzing kun je voorkomen door bij de medisch adviseur aan te geven dat zijn advies eerst naar jou moet voordat het advies naar de verzekeraar gaat. Adviseert de medisch adviseur je te weigeren, dan kun je je aanvraag altijd intrekken. Dan gaat de aanvraag niet naar de verzekeraar en hoef je bij een andere verzekeraar niet aan te geven dat je geweigerd bent.

Waar vind ik meer informatie?

Zoek je informatie en advies bij het afsluiten van alle andere soorten verzekeringen en het hebben van een chronische ziekte? Je leest meer op de website van het Intermediair voor Chronisch Zieken.

Werk je als zelfstandige?

Ben je zelfstandige en wil je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Er bestaat een nieuwe mogelijkheid om je samen met andere zelfstandigen te verzekeren via een organisatie als SharePeople of broodfonds.

Ook je pensioen is makkelijk onder te brengen bij organisaties als BrightPensioen.

Zorgverzekering en reuma

Ieder jaar in december en januari krijg je de gelegenheid om een andere zorgverzekering te kiezen. ReumaNederland geeft je in die periode bruikbare tips waar je op kunt letten en hoe je een zorgpakket kiest dat goed aansluit op jouw behoefte aan zorg.

Lees meer over de zorgverzekering

 

Als je niet tevreden bent over de zorg die je ontvangt of hoe er met je wordt omgegaan, dan kan je een klacht indienen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Het is goed om eerst na te gaan waar jouw klacht over gaat. En om te weten wat jouw recht en plichten als patiënt zijn.

Patiëntenrechten en -plichten

Krijg je medische zorg, dan heb je als patiënt een aantal rechten en een aantal plichten. Het is goed deze te kennen, het kan misverstanden voorkomen.

Als je een behandeling krijgt, heb je een aantal rechten. Hieronder lees je een paar belangrijke. Je hebt het recht om:

 • goed te worden geïnformeerd door jouw behandelaar of zorgverlener
 • jouw dossier in te kijken
 • nee te zeggen tegen een behandeling
 • een andere arts om zijn mening over jouw diagnose of behandeling te vragen: een zogeheten ‘second opinion’.

Maar je hebt als patiënt ook een aantal plichten. Een paar belangrijke lees je hieronder. Je moet bijvoorbeeld:

 • een zorgverzekering hebben afgesloten
 • meewerken aan de behandeling waarmee je hebt ingestemd
 • jouw behandelaar met respect behandelen

Je leest meer over jouw rechten en plichten als patiënt op de website van Patiëntenfederatie Nederland.

Waar dien je een klacht in?

Ben je ontevreden over de behandeling door of de communicatie met een medewerker van een instelling of een zorg- of hulpverlener? Je kunt de volgende stappen zetten om het probleem op te lossen.

Een klacht? Eerst een gesprek

Als je een klacht hebt, bespreek deze dan eerst met jouw zorg- of hulpverlener of de medewerker zelf. Soms is er sprake van een misverstand. In een gesprek lukt het vaak om het misverstand uit de weg te ruimen.

Klacht in de zorg

Heb je een klacht over bijvoorbeeld jouw arts, en blijf je na zo’n gesprek met de klacht zitten? Elke zorginstelling heeft een klachtenfunctionaris die tussen jou en jouw zorgverlener of behandelaar kan bemiddelen. Neem contact op met de zorginstelling en vraag hoe je in contact komt met de klachtenfunctionaris.

Komen jullie er dan nog niet uit, dan kan je jouw klacht bij de klachtencommissie indienen. Vraag aan de zorginstelling hoe je contact kan leggen met de klachtencommissie. Deze commissie zal jouw klacht onderzoeken en een uitspraak doen, zodat de zorginstelling verbeteringen kan aanbrengen. Het is goed om te weten dat jouw zorginstelling niet verplicht is om de uitspraak van de klachtencommissie over te nemen. Op de website van de regionale zorgbelangorganisatie kan je de klachtencommissie bij jou in de buurt vinden.

Klacht over jouw zorgverzekeraar

Heb je een klacht over je zorgverzekeraar? Neem contact op met de klantenservice van jouw zorgverzekeraar. Kom je er niet uit met jouw zorgverzekeraar, dan kan je contact opnemen met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars (SKGZ).

Klacht over een overheidsinstantie

Heb je een klacht over de ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 die jouw gemeente uitvoert? Of over een andere overheidsinstelling, zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het UWV? Met deze klachten kan je allereerst terecht bij degene over wie je een klacht hebt. Komen jullie er samen niet uit? Neem dan contact op met de Nationale Ombudsman. Deze geeft advies welke weg je verder kunt bewandelen.

Advies of hulp bij je klacht

Hoe dien je een klacht in en bij wie? Hoe maak je het onderscheid tussen een klacht en een bezwaar?  Vraag eerst om advies welke weg je het beste kunt bewandelen.

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft je advies welke stappen je kunt zetten en waar je met jouw klacht terecht kunt.

Of stel je vraag telefonisch aan Rijksoverheid: T 1400.

Daarnaast kan je advies of hulp krijgen bij het schrijven van jouw klacht bij

Een melding maken

Naast het indienen van een klacht is het ook mogelijk om een signaal af te geven. Bijvoorbeeld omdat je vindt dat de regels of de uitvoering van de zorg beter kunnen. Als veel mensen knelpunten melden, kan er misschien iets aan gedaan worden.

In Nederland bestaan verschillende meldpunten. Achter die meldpunten zit een organisatie die jouw en andere meldingen in kaart brengt.

Komen er veel meldingen over hetzelfde probleem binnen? Dan kan dat een reden zijn voor die organisatie om in gesprek te gaan met de instellingen die verantwoordelijk zijn.

Meldpunten:

 • Het Landelijk meldpunt Zorg. Dit is een overheidsmeldpunt dat jou ook adviseert en vragen beantwoordt over klachten. Lees meer over het Landelijk meldpunt Zorg.
 • Het Nationale Zorg Nummer. Heb je vragen of een melding over zorg, ondersteuning of participatie, dan kan je terecht bij het Nationale Zorg Nummer. Je kunt het telefoonnummer 0900 – 23 56 78 0 (€ 0,20 per gesprek) bellen. Of ga voor meer informatie naar nationalezorgnummer.nl. Het Nationale Zorg Nummer is gemaakt door drie grote landelijke patiëntenorganisaties: Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en het Landelijk Platform GGz. Zij bieden jou waar mogelijk een advies.