Als je een reumatische aandoening hebt, kan je te maken krijgen met allerlei vragen rondom inkomen, tegemoetkomingen, zorg of ondersteuning. Heb je bijvoorbeeld vragen over rondkomen, uitkeringen, aanpassingen in huis of huishoudelijke hulp? Kijk hier bij welke instantie je kan aankloppen of welke website je de beste informatie geeft.

Hier kom je erachter waar je terecht kunt met jouw vraag.

Vind het juiste loket voor:

Vaak hebben mensen met reuma hogere kosten dan iemand zonder reuma, bijvoorbeeld doordat je hogere zorgkosten hebt. Hieronder lees je waar je terecht kan voor advies en hulp om rond te komen met jouw budget. En je leest welke websites meer informatie geven over tegemoetkomingen of uitkeringen.  Kom je er niet uit? Je kan altijd om hulp vragen aan een maatschappelijk werker. Bij de stichting MEE werken maatschappelijk werkers die er speciaal zijn voor mensen met een chronische aandoening.

Tegemoetkomingen voor hoge kosten

Er zijn verschillende manieren om een tegemoetkoming voor jouw hogere kosten door reuma te krijgen. Dit zal nooit helemaal jouw kosten dekken, houd daar rekening mee.
Lees meer informatie over tegemoetkomingen op  meerkosten.nl.

Aftrek specifieke zorgkosten

Heb je aantoonbaar hoge kosten gemaakt voor zorg, voorzieningen of hulpmiddelen? Misschien kan je deze kosten bij de aangifte inkomstenbelasting aftrekken bij de specifieke zorgkosten.

Bel voor meer informatie met de belastingtelefoon: 0800 – 0543.
Lees meer informatie over belasting aftrekken op meerkosten.nl.

Uitkering als je niet kunt werken

Kan je door jouw klachten niet of minder werken? Dan heeft dit gevolgen voor jouw inkomen. Afhankelijk van je werkverleden en persoonlijke situatie heb je misschien recht op een uitkering. Waar kan je terecht?

 • Het UWV:
  Het UWV regelt de Ziektewet-, WW-, WIA- en Wajong-uitkeringen.
  Hoe is het geregeld en hoe vraag je een uitkering aan? Lees verder op de
  website van het UWV.
 • De gemeente:
  Heb je geen recht op één van de bovenstaande uitkeringen? Misschien heb je recht op een bijstandsuitkering. Deze vraag je aan bij jouw gemeente. Heb je  een arbeidshandicap, dan helpt jouw gemeente je bij het vinden van passend werk.  Vraag na bij jouw gemeente wat dit voor jou betekent.
  Je leest meer informatie over de bijstand op antwoordopbijstand.nl.

Geldzorgen, schulden of hulp bij jouw geldzaken?

Heb je moeite om rond te komen of hulp nodig bij de aanvraag van een tegemoetkoming? Vraag om hulp of bekijk informatie.

 • Wil je tips om rond te komen, lees dan meer op de website van het Nibud.
 • Wil je hulp om rond te komen of om een tegemoetkoming aan te vragen? Je kan terecht bij de Stichting MEE.
 • Heb je schulden en heb je hulp nodig om ze af te lossen? Neem contact op met de afdeling schuldhulpverlening van jouw gemeente. Deze hulp is altijd gratis.

Extra kinderbijslag

Ouders kunnen onder voorwaarden extra kinderbijslag krijgen, als er extra kosten voor school nodig zijn.
Lees meer informatie bij de Sociale Verzekeringsbank.

Studietoeslag

Als je 18 jaar of ouder bent en niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen is er de mogelijkheid individuele studietoeslag via de gemeente aan te vragen.

Meer informatie

Lees meer informatie en tips over school, studie, werk of uitkeringen

 

Bij reuma heb je vaak medische zorg of ondersteuning nodig. Jouw behoefte aan zorg is heel persoonlijk. Het kan ingewikkeld zijn om erachter te komen waar je terecht kan. Je leest wie je de weg wijst en helpt om de zorg te krijgen die je nodig hebt. En welke belangrijke regelingen er zijn.

Wie wijst je de weg ?

Heb je behoefte aan ondersteuning om zelfstandig te blijven wonen of om je te kunnen verplaatsen? Of denk je verpleging aan huis nodig te hebben of langdurige zorg binnen een instelling? Er bestaan een paar manieren om jou de weg te helpen vinden om te weten waar je moet zijn voor een aanvraag.

 • Neem contact op met Het Juiste Loket:
  Telefoonnummer: 030-7897878
  E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl
 • Je kan met je vragen ook bellen met het Nationale Zorgnummer van de Patiëntenfederatie Nederland.
  Je belt het nummer 0900 – 23 56 780.

Hulp bij het aanvragen

Vind je het lastig om zelf zorg of ondersteuning aan te vragen, vraag dan om advies en begeleiding. Er bestaan verschillende mogelijkheden:

 • Vraag bij jouw gemeente of bij het zorgkantoor naar een cliëntondersteuner. Een cliëntondersteuner is een medewerker die jou helpt bij het aanvragen van zorg of ondersteuning. Lees meer over de clientondersteuner.
 • Het maatschappelijk werk helpt je bij het regelen van zorg en ondersteuning en het doen van aanvragen. Je vindt een maatschappelijk werker bij het Algemeen Maatschappelijk Werk in jouw gemeente of in het ziekenhuis of bij de Stichting MEE.

Hoe is de zorg georganiseerd?

Zorg en ondersteuning is in Nederland via verschillende wetten en loketten geregeld. Dat maakt het dan ook best ingewikkeld. We raden je aan om altijd eerst contact op te nemen met Het Juiste Loket:

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning:
  Deze wordt uitgevoerd door de gemeente waar je woont. Via het zorg- of Wmo-loket van je gemeente doe je een aanvraag voor een hulpmiddel, een aanpassing of andere ondersteuning om zelfstandig te blijven wonen en mee te doen in de maatschappij. Lees meer over de Wmo als je reuma hebt.
 • De Zorgverzekeringswet:
  Natuurlijk ken je jouw zorgverzekering voor de vergoeding van je medicijnen, andere zorg of bijvoorbeeld het bezoek aan je arts. Vanuit de zorgverzekering is ook de zorg geregeld als je verpleging of verzorging vanuit huis nodig hebt.
 • De Wet langdurige zorg:
  Deze wet regelt de zorg die je krijgt als je 24 uur per dag zorg nodig hebt in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis of verpleeghuis. De Wet langdurige zorg wordt uitgevoerd door:
  – Het CIZ: www.ciz.nl:  stelt vast welke zorg je nodig hebt. Je doet je aanvraag bij het CIZ.
  – Het Zorgkantoor: www.zorgkantoor.nl: het zorgkantoor helpt je om de juiste zorg te vinden en te regelen.

Het persoonsgebonden budget (pgb)

Je kan zowel bij de gemeente, de zorgverzekering als bij het zorgkantoor een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Als je een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt, koop je met dat geld zelf jouw zorg in. Dit betekent ook dat je zelf je zorg moet regelen.  Heb je vragen over het persoonsgebonden budget? En wil je weten of dat iets voor jou is als je zorg nodig hebt?  Je leest veel informatie op de website van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb.

Heb je moeite met dagelijkse dingen, zoals jezelf verzorgen, je werk doen of hobby’s uitoefenen? Hulpmiddelen, huishoudelijke hulp en aanpassingen in huis kunnen jou helpen bij het dagelijkse leven. Lees hier wie je adviseert, en waar je een aanpassing of hulpmiddel aanvraagt.

Waar moet je zijn voor welk hulpmiddel?

 • Kleine huishoudelijke hulpmiddelen: in huishoudwinkels vind je vaak artikelen met een handige grip voor dagelijkse handelingen in huis, zoals in de keuken.
 • Medische hulpmiddelen zijn te koop of te huur bij een thuiszorgwinkel en in winkels voor revalidatiehulpmiddelen.
 • Heb je een aanpassing in jouw woning nodig, dan kan je terecht bij het zorgloket (het Wmo-loket) van de gemeente waar je woont.

Weet je niet precies hoe je aan je hulpmiddel komt? Neem contact op met een ergotherapeut.

De ergotherapeut

Een ergotherapeut kijkt met jou welk hulpmiddel of welke aanpassing voor jou geschikt is. Ook helpt de ergotherapeut bij de aanvraag van een hulpmiddel. Vraag je (huis)arts om een verwijzing naar een ergotherapeut.

Vind een ergotherapeut

Zorgloket van jouw gemeente

Jouw gemeente biedt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) hulp om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Denk aan:

 • huishoudelijke hulp
 • vervoersvoorzieningen
 • of aanpassingen in huis.

Je kan jouw aanvraag doen bij het zorgloket van jouw gemeente. Onze Wmo-wegwijzer voor mensen met reuma wijst je de weg en geeft veel informatie.
Naar de Wmo-wegwijzer

 

Hulp bij aanvragen van een hulpmiddel of aanpassing

Wil je hulp bij het doen van een aanvraag? Bijvoorbeeld om een formulier in te vullen? Neem dan contact op met

 • een ergotherapeut
 • een cliëntondersteuner van jouw gemeente.  Vraag naar de cliëntondersteuner bij het zorg- of Wmo-loket van je gemeente. De cliëntondersteuner doet samen met jou de aanvraag.
 • Ook kan een maatschappelijk werker van de Stichting MEE je helpen bij het aanvragen.

Informatie over hulpmiddelen

Lees meer informatie over hulpmiddelen in Hulpmiddelen en aanpassingen.

Heb je beperkingen door je reuma om van A naar B te komen, in jouw eigen gemeente of daarbuiten? Er bestaat een aantal regelingen om je te helpen om mobiel te blijven. Hieronder lees je de belangrijkste regelingen.

Vervoer binnen jouw gemeente/regio

Ben je beperkt in het reizen binnen jouw gemeente of regio? Ga naar het zorgloket van jouw gemeente en leg je probleem voor. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan jouw gemeente je misschien:

 • een persoonlijke oplossing bieden in de vorm van een aangepaste fiets, een scootmobiel of een rolstoel en in zeldzame gevallen een aanpassing aan je auto;
 • een algemene oplossing bieden in de vorm van een gemeentelijke vervoersvoorziening of een regiotaxi.

Vervoer buiten jouw regio

Moet je soms ook buiten jouw regio reizen en is dit voor jou een probleem door je reuma? Je kunt onder bepaalde voorwaarden een vergoeding krijgen voor de Valys-taxi. Je kunt Valys gebruiken als je verder reist dan 5 openbaar vervoer-zones vanaf jouw woonadres. Je leest meer informatie over Valys op valys.nl.

Vervoer naar en van ziekenhuis

Jouw zorgverzekeraar biedt een speciale vergoeding voor reizen naar en van het ziekenhuis, als je daarheen moet voor medisch onderzoek, controles of je behandeling. Vanaf 2019 gelden voor mensen met reuma ruimere voorwaarden om hiervoor een vergoeding vanuit de basisverzekering te krijgen. Neem voor vragen over deze regeling contact op met jouw eigen zorgverzekeraar.

Meer informatie

 • Wil je weten waar je terecht kan met je aanvraag voor een vervoersregeling? Neem contact op met Het Juiste Loket:
  Telefoonnummer: 030-7897878
  E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl

Iedereen in Nederland heeft een zorgverzekering. Daarnaast bestaan er andere verzekeringen, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering als je als zelfstandige werkt. Door je reuma kan je te maken krijgen met medische selectie. Lees hieronder meer informatie.

Zorgverzekering

Jouw zorgverzekering bestaat uit een verplichte basisverzekering. Daarnaast zijn er aanvullende verzekeringen die je naar keuze kunt afsluiten.

Ieder jaar in december en januari krijg je de gelegenheid om een andere zorgverzekering te kiezen. Lees bruikbare tips waar je op kunt letten en hoe je een zorgpakket kiest dat goed aansluit op jouw behoefte aan zorg.

Lees meer over de zorgverzekering

Basisverzekering

De basisverzekering vergoedt een groot deel van de zorgkosten, zoals de behandeling van de reumatoloog, zorg van de huisarts en de meeste reumamedicijnen.

Aanvullende verzekering

Als je vanwege jouw reuma veel gebruikmaakt van zorg is de kans groot dat alleen een basisverzekering je onvoldoende dekking geeft. Je kunt dan een aanvullende verzekering afsluiten. Bijvoorbeeld om kosten voor fysiotherapie, voetzorg of kuurbehandelingen (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Ook bestaan er aparte aanvullende verzekeringen voor tandartskosten.

Laag inkomen en je zorgverzekering

Heb je een inkomen op of net boven bijstandsniveau? Dan kan je misschien gebruik maken van de ‘gemeentepolis’.  Kijk of jouw gemeente een gemeentepolis aanbiedt en wat de voorwaarden zijn op de website gezondverzekerd.nl.

Meer informatie over de zorgverzekering, het kiezen van je zorgverzekering en de vergoeding van de verschillende soorten behandelingen? Je leest het in

De zorgverzekering en reuma

Andere verzekeringen

Ga je een ander soort verzekering afsluiten? Neem bijvoorbeeld: 

 • een overlijdensrisicoverzekering
 • een woonlastenverzekering
 • een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 

Door je reuma kan het moeilijker zijn om een verzekering af te sluiten of het kost je meer premiegeld. Door de reuma ziet de verzekeraar het als een groter financieel risico om jou te verzekeren.

Medische selectie

Misschien loop je aan tegen medische selectie. Dat betekent dat je voor het afsluiten van zo’n verzekering een vragenlijst over jouw gezondheid moet invullen (dat heet een ‘gezondheidsverklaring’).

Invullen vragenlijst

Het is slim om deze lijst volledig en eerlijk in te vullen. Ook als je gezondheid en je klachten veranderen tijdens de aanvraagprocedure, moet je dit aangeven. Als je dat namelijk niet doet, kun je later problemen krijgen. Je krijgt dan bijvoorbeeld een lagere uitkering of helemaal geen geld.

Medisch adviseur

Een medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij controleert de vragenlijst  die je over je gezondheid hebt ingevuld. Hij geeft hierover advies aan de verzekeraar om je wel of niet te accepteren en tegen welke premie. Soms betaal je vanwege je reuma een hogere premie.

Opvragen aanvullende informatie

Soms vraagt een adviseur aanvullende informatie aan je huisarts of specialist. Heel soms krijg je een uitnodiging voor een onderzoek door een onafhankelijke arts. Natuurlijk gebeurt dit alleen met jouw toestemming. Als je dat niet wilt, kun je meestal geen verzekering bij die maatschappij afsluiten. Uiteindelijk beslist de verzekeraar wat er gebeurt.

Afwijzing

Het verschilt per verzekeraar of je wel of niet wordt geaccepteerd. Het is daarom handig bij verschillende verzekeraars een voorstel op te vragen. In sommige vragenlijsten staat de vraag: Bent u wel eens vanwege uw gezondheidsklachten geweigerd bij een verzekeraar? Als dat zo is, moet je daar ‘ ja’  op zeggen.

Hoe voorkom je een afwijzing?

Een afwijzing kun je voorkomen door bij de medisch adviseur aan te geven dat zijn advies eerst naar jou moet voordat het advies naar de verzekeraar gaat. Adviseert de medisch adviseur je te weigeren, dan kun je je aanvraag altijd intrekken. Dan gaat de aanvraag niet naar de verzekeraar en hoef je bij een andere verzekeraar niet aan te geven dat je geweigerd bent.

Waar vind ik meer informatie?

Zoek je informatie en advies bij het afsluiten van alle andere soorten verzekeringen en het hebben van een chronische ziekte? Je leest meer op de website van het Intermediair voor Chronisch Zieken.

Zelfstandige en een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ben je zelfstandige en wil je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Er bestaat een nieuwe mogelijkheid om je samen met andere zelfstandigen te verzekeren via een organisatie als SharePeople of broodfonds.

Ook je pensioen is makkelijk onder te brengen bij organisaties als BrightPensioen.

Als patiënt heb je een aantal rechten en plichten. Als je niet tevreden bent over de zorg die je ontvangt of hoe er met je wordt omgegaan, dan kan je een klacht indienen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Het is goed om eerst na te gaan waar jouw klacht over gaat. En om te weten wat jouw recht en plichten als patiënt zijn.

Patiëntenrechten en -plichten

Krijg je medische zorg, dan heb je als patiënt een aantal rechten en een aantal plichten. Het is goed deze te kennen, het kan misverstanden voorkomen.

Als je een behandeling krijgt, heb je een aantal rechten. Hieronder lees je een paar belangrijke. Je hebt het recht om:

 • goed te worden geïnformeerd door jouw behandelaar of zorgverlener
 • jouw dossier in te kijken
 • nee te zeggen tegen een behandeling
 • een andere arts om zijn mening over jouw diagnose of behandeling te vragen: een zogeheten ‘second opinion’.

Maar je hebt als patiënt ook een aantal plichten. Een paar belangrijke lees je hieronder. Je moet bijvoorbeeld:

 • een zorgverzekering hebben afgesloten
 • meewerken aan de behandeling waarmee je hebt ingestemd
 • jouw behandelaar met respect behandelen

Je leest meer over jouw rechten en plichten als patiënt op de website van Patiëntenfederatie Nederland.

Advies of hulp bij je klacht

Hoe dien je een klacht in en bij wie? Hoe maak je het onderscheid tussen een klacht en een bezwaar?  Vraag eerst om advies welke weg je het beste kunt bewandelen.

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft je advies welke stappen je kunt zetten en waar je met jouw klacht terecht kunt.

Of stel je vraag telefonisch aan Rijksoverheid: T 1400.

Daarnaast kan je advies of hulp krijgen bij het schrijven van jouw klacht bij

Een klacht indienen

Ben je ontevreden over de behandeling door of de communicatie met een medewerker van een instelling of een zorg- of hulpverlener? Je kunt de volgende stappen zetten om het probleem op te lossen.

Een klacht? Eerst een gesprek

Als je een klacht hebt, bespreek deze dan eerst met jouw zorg- of hulpverlener of de medewerker zelf. Soms is er sprake van een misverstand. In een gesprek lukt het vaak om het misverstand uit de weg te ruimen.

Klacht in de zorg

Heb je een klacht over bijvoorbeeld jouw arts, en blijf je na zo’n gesprek met de klacht zitten? Elke zorginstelling heeft een klachtenfunctionaris die tussen jou en jouw zorgverlener of behandelaar kan bemiddelen. Neem contact op met de zorginstelling en vraag hoe je in contact komt met de klachtenfunctionaris.

Komen jullie er dan nog niet uit, dan kan je jouw klacht bij de klachtencommissie indienen. Vraag aan de zorginstelling hoe je contact kan leggen met de klachtencommissie. Deze commissie zal jouw klacht onderzoeken en een uitspraak doen, zodat de zorginstelling verbeteringen kan aanbrengen. Het is goed om te weten dat jouw zorginstelling niet verplicht is om de uitspraak van de klachtencommissie over te nemen. Op de website van de regionale zorgbelangorganisatie kan je de klachtencommissie bij jou in de buurt vinden.

Klacht over jouw zorgverzekeraar

Heb je een klacht over je zorgverzekeraar? Neem contact op met de klantenservice van jouw zorgverzekeraar. Kom je er niet uit met jouw zorgverzekeraar, dan kan je contact opnemen met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeraars (SKGZ).

Klacht over een overheidsinstantie

Heb je een klacht over de ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning die jouw gemeente uitvoert? Of over een andere overheidsinstelling, zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het UWV? Met deze klachten kan je allereerst terecht bij degene over wie je een klacht hebt. Komen jullie er samen niet uit? Neem dan contact op met de Nationale Ombudsman. Deze geeft advies welke weg je verder kunt bewandelen.

Een melding maken

Naast het indienen van een klacht is het ook mogelijk om een signaal af te geven. Bijvoorbeeld omdat je vindt dat de regels of de uitvoering van de zorg beter kunnen. Als veel mensen knelpunten melden, kan er misschien iets aan gedaan worden.

In Nederland bestaan verschillende meldpunten. Achter die meldpunten zit een organisatie die jouw en andere meldingen in kaart brengt.

Komen er veel meldingen over hetzelfde probleem binnen? Dan kan dat een reden zijn voor die organisatie om in gesprek te gaan met de instellingen die verantwoordelijk zijn.

Meldpunten:

 • Het Landelijk meldpunt Zorg. Dit is een overheidsmeldpunt dat jou ook adviseert en vragen beantwoordt over klachten. Lees meer over het Landelijk meldpunt Zorg.
 • Het Nationale Zorg Nummer. Heb je vragen of een melding over zorg, ondersteuning of participatie, dan kan je terecht bij het Nationale Zorg Nummer. Je kunt het telefoonnummer 0900 – 23 56 78 0 (€ 0,20 per gesprek) bellen. Of ga voor meer informatie naar nationalezorgnummer.nl. Het Nationale Zorg Nummer is gemaakt door drie grote landelijke patiëntenorganisaties: Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en het Landelijk Platform GGz. Zij bieden jou waar mogelijk een advies.