Erfstelling:

Een erfstelling is een vast deel of percentage van uw vermogen dat u aan een of meerdere erfgenamen toewijst. Is ReumaNederland de enige erfgenaam in uw testament, dan erven wij al uw baten en lasten. Na aftrek van openstaande rekeningen en andere kosten, ontvangen wij het overgebleven bedrag. U kunt ook vastleggen dat wij ons aandeel pas na het overlijden van uw partner ontvangen. 

Legaat:

Bij een legaat laat u een vast geldbedrag of bezittingen na. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een huis, kunst of waardevolle sieraden. Een combinatie van erfstelling en legaat kan ook. De notaris kan u hierin adviseren, maar u kunt ook contact opnemen met onze notarieel jurist Jeroen van Dijke. Hij neemt graag de tijd voor uw vragen. 

Bezittingen nalaten:

Wij gaan zorgvuldig met uw nagelaten goederen om en zorgen ervoor dat deze goed terechtkomen. Voor waardevolle goederen zoals kunst, beelden of sieraden zetten we ons in om de hoogste opbrengst te behalen. Dat geldt ook voor een eventuele woning. De opbrengst van uw bezittingen besteden wij vanzelfsprekend aan onze missie: reuma genezen. 

Uw nalatenschap draagt bij aan de genezing van reuma.