Steeds meer enthousiaste sporters starten een sponsoractie voor ReumaNederland. Dit geeft extra motivatie voor de prestatie en voor ReumaNederland wordt de zichtbaarheid vergroot. Bewegen hoort bovendien bij het omgaan met reuma.

Medewerker of team

Als een medewerker of een bedrijfsteam wil deel nemen aan een sportieve activiteit, wordt bij veel evenementen de mogelijkheid geboden om mee te doen voor een goed doel. U kunt dan voor ReumaNederland kiezen en een bijdrage doneren.

Shirtreclame door startdonatie

Sportsponsoring kan door personen die ten bate van ReumaNederland een (sportieve) actie opzetten te sponsoren met een startbedrag. Dat is vaak voor de actievoerder een extra steuntje in de rug. Uw bedrijfsnaam kan dan op het shirt worden geplaatst of bij de actie worden vermeld.

Heeft u interesse?

Wilt u het Reumafonds ondersteunen of bent u geïnteresseerd in samenwerking, neemt u dan contact op via actie@reumafonds.nl of telefoon 020 589 64 54, afdeling Partnerships.