De meest gestelde vragen over doneren hebben wij voor je op een rij gezet. Staat je vraag er niet tussen? Wij helpen je graag verder, neem je hiervoor contact met ons op.

ReumaNederland gaat vanzelfsprekend zorgvuldig om met persoons- en adresgegevens. Wij zijn dit wettelijk verplicht en bovenal vinden wij het belangrijk om uw privacy te waarborgen.

Sinds eind mei 2018 zijn de wettelijke vereisten over het omgaan met persoonsgegevens aangescherpt (AVG). Zo heeft u naast recht van inzage ook recht op vergetelheid en het recht op data-overdracht.

Ons complete privacyverklaring kunt u hier lezen

Met vragen over uw persoonsgegevens zoals die door ReumaNederland worden gebruikt, kunt u terecht bij onze donateursservice.

Of stuur een e-mail naar donateurs@reumanederland.nl

U kunt via deze website wijzigingen in uw maandelijkse of uw jaarlijkse machtiging doorgeven:

U kunt natuurlijk ook bellen met de donateursservice via 020 589 64 75 of mailen via donateurs@reumanederland.nl. We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

Als u uw machtiging beëindigt, dan horen we graag van u de reden waarom u uw structurele steun opzegt, zodat wij hier van kunnen leren. Bedenk dat ReumaNederland geen enkele vorm van overheidsfinanciering krijgt. Wij zijn volledig afhankelijk van giften en donaties van particulieren en bedrijven.

ReumaNederland houdt u graag op de hoogte over ontwikkelingen over reuma en ReumaNederland:

  • Iedere donateur ontvangt ongeveer 4 keer per jaar een extra giftverzoek per post (2 keer per jaar als u maandmachtigingshouder bent). De giftverzoeken komen voort uit onze grote wens om zo veel mogelijk onderzoek te kunnen laten doen om reuma te bestrijden. En daarvoor is geld nu eenmaal hard nodig.
  • ReumaNederland Nieuws is de e-mailnieuwsbrief van ReumaNederland. Deze verschijnt ongeveer 6 keer per jaar. Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Wilt u wijzigingen aanbrengen in wat u van ons ontvangt? Neem dan contact op met onze donateursservice op telefoonnummer 020 589 64 75.

De Donateursservice is te bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Of stuur een e-mail naar donateurs@reumanederland.nl.

Wilt u het abonnement op onze nieuwsbrief beëindigen, dan  kunt u de afmeld-link die onderaan elke nieuwsbrief staat gebruiken.

ReumaNederland heeft het CBF-Keur en is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zo mogen we maximaal 25% van onze inkomsten besteden aan fondsenwerving. ReumaNederland zit ruim onder die norm met 18%  (jaarverslag 2017).

Nieuws over wat ReumaNederland met uw donaties doet, namelijk het financieren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting geven en het behartigen van de belangen van mensen met reuma, kunt u lezen in onze e-mailnieuwsbrief. Meld u nu aan voor ReumaNederland Nieuws.

Ook vindt u informatie over de bestedingsdoelen van ReumaNederland in onze jaarverslagen.

Is er iets veranderd in uw persoonsgegevens? Een adreswijziging of wijzigen uw bankgegevens?

Neemt u dan contact op met onze donateursservice:

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur op nummer 020 – 589 64 75

Of stuur een e-mail naar donateurs@reumanederland.nl

 

Wilt u een donatie via de bank doen aan ReumaNederland? Gebruik dan ons nieuwe IBAN rekeningnummer: NL64ABNA 0433 533 633, t.n.v. St. ReumaNederland, Amsterdam.

Giften op ons oude rekeningnummer (NL86RABO 0123 0400 00, t.n.v. St. ReumaNederland, Amsterdam) worden gewoon door de bank verwerkt.

Maakt u geld over naar aanleiding van een speciale gebeurtenis? Bijvoorbeeld een verjaardag, jubileum of overlijden? Als u dit meldt bij de betalingsomschrijving, kunnen wij u een speciale bedankbrief sturen.

Alvast hartelijk dank voor uw donatie!

ReumaNederland houdt u graag op de hoogte van ontwikkelingen en nieuws. Zodat u weet hoe uw donaties worden besteed. Bijvoorbeeld op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. U kunt de ontvangst van brieven van ReumaNederland wijzigen.

Wilt u andere wijzigingen doorgeven of heeft u vragen? Neem contact op met onze donateursservice. Bel 020 589 64 75 of stuur een e-mail naar donateurs@reumanederland.nl. We zijn bereikbaar maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30-12.30 uur.

Nagenoeg alle opbrengsten die wij ontvangen worden besteed aan de realisatie van de doelstellingen van ReumaNederland: het financieren van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en patiëntenactiviteiten, het geven van voorlichting en het opkomen voor de belangen van mensen met reuma.

ReumaNederland financiert 60% van het onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar reuma in Nederland en is daarmee de grootste financier. ReumaNederland ontvangt geen overheidssubsidie. Onze opbrengsten komen voornamelijk uit giften/donaties, nalatenschappen en de collecte.

Meer gedetailleerd inzicht in onze baten en bestedingen, vindt u in de jaarverslagen van ReumaNederland

De Belastingdienst heeft ReumaNederland aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donateurs gebruik kunnen maken van een belastingvoordeel; een deel van de gift kan men via de belasting terugkrijgen. De hoogte van het aftrekbare bedrag is afhankelijk van het inkomen. ReumaNederland hoeft bij betalingen aan onderzoek en andere activiteiten geen belasting af te dragen.

Lees meer over doneren aan ReumaNederland

Dat kan zeker! De persoonlijke inzet van betrokken mensen zoals u is van groot belang. Hieronder noemen wij wat mogelijkheden om u op weg te helpen. Maar elk eigen initiatief is welkom. Neemt u bij vragen vooral contact met ons op. Wij helpen u graag om van uw actie een succes te maken: actie@reumanederland.nl

Uw eigen sponsoractie opzetten
Doet u mee aan een wandel- of fietsevenement, een hardloopwedstrijd, tennistoernooi of een ander sportief evenement? Laat u sponsoren voor elke afgelegde kilometer, de gehele afstand of bijvoorbeeld voor ieder gespeeld uur!

Via onze actiewebsite kunt u gemakkelijk en gratis een actiepagina aanmaken. Vervolgens kunt u via e-mail, Facebook of Twitter uw actie onder de aandacht brengen bij vrienden en familie en hen vragen u te steunen.

  • Een handleiding met tips vindt u hier.
  • Graag horen wij tijdig over uw actie, zodat wij u kunnen helpen met de promotie. U kunt ons bereiken via e-mail: actie@reumanederland.nl.


Inzameling of verkoop voor ReumaNederland

U kunt ReumaNederland ook als goed doel verbinden aan uw huwelijksfeest, een jubileum op uw werk, de opening van uw bedrijfspand of clubhuis. Verkoop uw zelfgemaakte schilderijen, kaarten of andere creaties en doneer de opbrengst aan de reumabestrijding. Of zet voor langere tijd een geldinzamelbox neer, bijvoorbeeld op een toonbank, receptie of balie.

Vraag de geldinzamelbox bij ons aan via telefoonnummer 020 589 64 71 of via e-mail: vrijwilligers@reumanederland.nl

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Neem dan contact op met onze donateursservice.

Bel 020 – 589 64 75, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

Of stuur een e-mail naar donateurs@reumanederland.nl

Sinds 1-1-2019 geven de banken geen adresgegevens meer door. Ook niet van donateurs. Donateurs die een gift doen van € 50,– of meer, worden door ReumaNederland per brief of per e-mail bedankt. Door de nieuwe situatie waarbij we van de bank alleen een naam, IBAN, bedrag en omschrijving ontvangen, kunnen wij vooral nieuwe gevers niet meer bedanken. Om onze dank over te brengen kiezen we voor het terugstorten van één eurocent – met daarbij een regel om te bedanken – zodat we u in ieder geval kunnen laten weten dat we uw gift hebben ontvangen en dat wij deze zeer waarderen. Alleen samen kunnen we doorbraken bereiken.

Mocht u toch graag de e-mailnieuwsbrief of papieren mailingen van ons willen ontvangen, dan kunt u dat aan ons doorgeven via 020 • 589 64 75 of donateurs@reumanederland.nl.

Heeft u andere vragen over doneren en onze manieren van werven, zoals huis-aan-huis-werving en straatwerving? Kijk dan op deze pagina.

 

Terug naar veelgestelde vragen