Partners

ReumaNederland zet zich samen met al onze stakeholders in voor een beter leven met reuma. Ook samen met zakelijke partners. Wij financieren 60% van het onafhankelijke wetenschappelijk onderzoek naar reuma in Nederland, geven voorlichting en behartigen op diverse manieren de belangen van mensen met reuma.

ReumaNederland is een onafhankelijke organisatie die geen subsidie van de overheid ontvangt. Sponsor worden van ReumaNederland kan ook voor uw bedrijf of organisatie waardevol zijn, bijvoorbeeld als nadere invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Graag zoeken wij de verbinding tussen uw bedrijf en ReumaNederland. Het creëren van een match tussen de waarden van uw bedrijf en de positie die ReumaNederland inneemt in de samenleving is daarbij het doel.

Steunen
Uw organisatie kan er voor kiezen ReumaNederland structureel te steunen of een eenmalige actie te organiseren. Wij bespreken graag met u een van de volgende mogelijkheden:

• Donaties als partner
• Sponsoren van sportacties

Heeft u interesse?
Wilt u ReumaNederland ondersteunen of bent u geïnteresseerd in samenwerking, neemt u dan contact op via actie@reumanederland.nl of
telefoon 020 589 64 54, afdeling Partnerships.