Zonder donaties kan ReumaNederland haar werk niet doen. Voor onze inkomsten zijn we volledig afhankelijk van giften, donaties en nalatenschappen. Daarmee vervullen wij onze hoofdtaken: het (mede)financieren van wetenschappelijk onderzoek naar medicatie en behandelmethoden, het geven van informatie en voorlichting en het behartigen van de belangen van mensen met reuma.

Meer informatie

Hieronder krijgt u informatie over alle vormen waarmee u ons werk financieel kunt ondersteunen.

  • De verantwoording van onze uitgaven (conform ANBI en CBF-normen), doen wij jaarlijks: zie ook deze pagina.
  • Klik op deze link om het magazine “Samen zorgen voor beweging” te downloaden.