Duizenden collectanten stonden in maart te trappelen om langs te deuren te gaan. Vanwege corona kon dat toen niet, maar ons werk voor een gezonder Nederland moet doorgaan! Daarom is het van 12 tot en met 24 oktober tijd voor een unieke collecte. Wij bundelen voor één keer onze bussen met het Longfonds en de Hartstichting.

Veiligheid voorop

Op 13 oktober hebben we met spanning gekeken naar de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen. We hebben zorgvuldig bekeken wat de nieuwe overheidsmaatregelen betekenen voor de collecte. De collecte kan doorgaan en dat is goed nieuws!

Collecteren is veilig met de richtlijnen die de fondsen met het RIVM hebben afgesproken. De gezondheid van vrijwilligers en gevers staat daarbij altijd voorop. Eén-op-één contact is geen bezwaar in de buitenlucht, mits je je aan de richtlijnen houdt.

Waarom deze unieke collecte?

Dat de collectes eerder dit jaar niet door konden gaan heeft grote gevolgen. Digitaal hebben we gelukkig een mooi bedrag opgehaald. Helaas niet zo veel als bij de echte collecte. Daarom is deze unieke inhaalcollecte erg belangrijk. We komen in actie voor de gezondheid van alle mensen, in het bijzonder mensen met een reumatische aandoening, een hart- of vaatziekte of een longziekte.

Collecteopbrengst is onmisbaar

De opbrengst van de collecte gaat naar onderzoek naar nieuwe en betere behandelingen. Ook zorgen we voor betrouwbare informatie en helpen we patiënten (en hun naasten) beter met hun ziekte te leven. Daarnaast helpen we mensen om te voorkomen dat ze ziek worden.

Samen collecteren

De inhaalcollecte werkt bijna hetzelfde als een normale huis-aan-huiscollecte:

  • We zorgen dat we veilig collecteren door op 1,5 meter afstand te blijven en alle regels van het RIVM te volgen. De gezondheid van onze collectant én enthousiaste gevers aan de deur is natuurlijk het belangrijkst.
  • De totale opbrengst wordt via een vaste verdeelsleutel onder de deelnemende fondsen verdeeld.

Ons werk voor een gezonder Nederland moet doorgaan! Help je mee?

Ga naar inhaalcollecte.nl