Uitleg van de privacywetgeving en het verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden beschermd door de privacywetgeving (AVG).
Deze privacywetgeving bepaalt dat ReumaNederland verantwoordelijk is voor persoonsgegevens en ervoor moet zorgen dat deze persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Voor het vrijwilligerswerk dat u voor ReumaNederland  doet, krijgt u te maken met de verwerking van persoonsgegevens van de vrijwilligers die binnen uw collectegebied vallen. U heeft deze persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld de collecteweek te kunnen organiseren. Omdat u uw vrijwilligerswerk uit naam van ReumaNederland uitvoert, is het belangrijk dat u weet hoe u op de juiste manier omgaat met persoonsgegevens en hier ook naar handelt.

Via de volgende instructies vertellen wij u hoe u (de verwerkers van persoonsgegevens) namens ReumaNederland correct te werk gaat.

Door deze instructie te volgen beschermen wij de privacy van onze vrijwilligers en voorkomen wij mogelijk hoge boetes en imagoschade.

Algemene voorwaarden CollecteWeb goedkeuren

Graag willen wij u vragen akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

1. Verwerk gegevens uitsluitend in CollecteWeb
Een goede beveiliging van persoonsgegevens is noodzakelijk om privacy te kunnen garanderen. ReumaNederland heeft daarom gekozen om te werken met CollecteWeb.
Niet alleen is CollecteWeb een handig systeem dat overzicht geeft in looproutes, collectanten en straatopbrengsten.

Het biedt bovendien het juiste niveau  van bescherming van persoonsgegevens.
Wanneer u een eigen administratie gebruikt is dit niet altijd het geval. Omdat ReumaNederland voor de privacywet verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens verzoeken wij u altijd gebruik te maken van CollecteWeb.

2. Gebruik  gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld
Het is belangrijk dat de persoonsgegevens alleen voor het doel te gebruiken waarvoor ze zijn verzameld.
Dat betekent dat ze niet ingezet mogen worden voor andere doeleinden dan communicatie over de collecte en de organisatie van de collecte.
Gegevens waar u mee te maken krijgt:

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres
  • Geboortedatum
  • Startdatum vrijwilliger/ einddatum vrijwilliger

3. Maak gegevens nooit openbaar
Er geldt een geheimhoudingsplicht voor persoonsgegevens die verwerkt worden en mogen dus niet openbaar gemaakt worden.

4. Rechten vrijwilligers/ collectanten
Iedereen heeft het recht om onder de privacywetgeving zijn eigen persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of volledig te laten verwijderen uit CollecteWeb. Verzoeken hiertoe kunnen bij ReumaNederland gemeld worden.

5. Handel snel bij een mogelijk datalek
Heeft u per ongeluk persoonsgegevens verstuurd naar de verkeerde persoon? Bent u persoonsgegevens verloren? Zijn de persoonsgegevens gestolen?

Vermoedt u dat er een datalek is ontstaan? Graag willen wij u vragen dit z.s.m. te melden bij ReumaNederland.

ReumaNederland is als verantwoordelijke verplicht om een eventuele datalek binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Algemene privacy voorwaarden ReumaNederland
De algemene privacyvoorwaarden van het Reumafonds zijn terug te vinden op /privacy